Документ № 152 від 26.05.2016 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(п’ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

26.05.2016 м. Костопіль №152
 
Про внесення змін до рішення Костопільської міської ради №1065 від 29 січня 2015 року «Про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

Керуючись Законом України від 24 грудня 2015 року № 909 – VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», відповідно до пунктів 24 та 28 частини 1 статті 26 та статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради та в інтересах територіальної громади, міська рада

ВИРІШИЛА:

I. Внести до рішення міської ради від 29 січня 2015 року №1065 «Про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» такі зміни:

1. Додаток до рішення Костопільської міської ради  від 29 січня 2015 року №1065 «Про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»:

1.1. Доповнити пункт 3.2. підпунктами «и» та «і» наступного змісту:
и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;
і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

1.2. Пункт 5.1. викласти в наступній редакції:
«5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік)».

1.3. У пункті 8.1.:
- у підпунктах «а)» «б)», «в)» слова «та пільги органу місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення)» виключити;
- доповнити підпунктом «ґ)» наступного змісту: «ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку)».

ІІ. Дане рішення набуває чинності з дня прийняття та застосовується з 1 січня 2016 року.

ІІІ. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків (голова – Філімонюк А.А.), комісії з питань економічного розвитку, інвестиційної діяльності та підприємництва (голова – Домінікін П.П.).

 

Міський голова                    Є.О. ДЕНИСЮК