Документ № 1064 від 29.01.2015 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання

(тридцять друга сесія)

 Р І Ш Е Н Н Я

29.01.2015 м. Костопіль №1064
 
Про встановлення податку на майно в частині плати за землю

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8, пункту 10.2 статті 10 та статей 269-289 Податкового кодексу України, Земельного кодексу України, пункту 4 розділу ІІ Закону України від 28.12.2014 № 71-VIII  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради,
Костопільська міська рада

В И Р I Ш И Л А :

1.    Встановити з 01 січня 2015 року на території міста Костопіль податок на майно в частині плати за землю.

2.    Встановити ставку земельного податку:
2.1.    за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, - у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки (крім земельних ділянок, зазначених у пунктах 3-9 цього рішення);
2.2.    за земельні ділянки сільськогосподарських угідь:
-    для ріллі, сіножатей та пасовищ – 1 відсоток їх нормативної грошової оцінки;
-    для багаторічних насаджень – 1 відсоток їх нормативної грошової оцінки.

3.    За земельні ділянки з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) зайняті житловим фондом введеним у порядку визначеному законодавством України в експлуатацію та належним чином зареєстрованим правом власності на нього, за земельні ділянки зайняті автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, садовими і дачними будинками фізичних осіб введеними в експлуатацію та належним чином зареєстрованим правом власності на них, земельний податок справляється у розмірі 0,1 відсотка їх нормативної грошової оцінки.

4.    За земельні ділянки з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на яких більше 10-ти років з моменту реєстрації права власності на ділянку не збудовано, введено у порядку визначеному законодавством України в експлуатацію та належним чином зареєстровано право власності на житловий будинок, земельний податок справляється у розмірі 0,3 відсотка їх нормативної грошової оцінки.

5.    За земельні ділянки з цільовим призначенням для будівництва індивідуальних гаражів, земельний податок справляється у розмірі 2 відсотка їх нормативної грошової оцінки.

6.    За земельні ділянки на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, земельний податок справляється у розмірі 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки.

7.    За земельні ділянки, що відносяться до категорії земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, крім земель визначених пунктом 8 цього рішення, земельний податок справляється у розмірі 3 відсотка їх нормативної грошової оцінки.

8.    За земельні ділянки, що відносяться до земель промисловості і перебувають у власності суб’єктів господарювання, що знаходяться та зареєстровані, у порядку визначеному чинним законодавством України, в місті Костопіль, земельний податок справляється у розмірі 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки.

9.     За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності), земельний податок справляється у розмірі 4 відсотка їх нормативної грошової оцінки.

10.    У разі надання в оренду земельних ділянок, окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, у тому числі зазначеними у пунктах 3-9 цього рішення, іншим суб'єктам, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється відповідно до пункту 2.1 цього рішення від нормативної грошової оцінки, визначеної з урахуванням застосування відповідного коефіцієнта функціонального використання цих площ залежно від виду економічної діяльності орендаря.

11.    Платники податку, об’єкт та база оподаткування, порядок обчислення податку та пільги щодо сплати, строки та порядок подання звітності про обчислення, строки та порядок сплати податку визначаються статтями 269-289 Податкового кодексу України.

12.     Додатково до пільг, наданих статтею 282 Податкового кодексу України, звільнити від сплати земельного податку до бюджету міста:
12.1.    земельні ділянки зайняті під парками, скверами, площами та майданами комунальної власності територіальної громади міста Костопіль;
12.2.    земельні ділянки, надані для розміщення об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії;
12.3.    на період проходження військової служби військовослужбовців Збройних Сил України та Нацгвардії, а також членів їх сімей, що спільно з ними проживають (звільняються за окремим рішенням Костопільської міської ради прийнятим на підставі поданої військовослужбовцем та/або членом його сім’ї заяви);
12.4.    членів сім’ї загиблого під час несення служби в зоні АТО військовослужбовця Збройних Сил України та Нацгвардії (звільняються за окремим рішенням Костопільської міської ради прийнятим на підставі поданої членом сім’ї загиблого військовослужбовця заяви).
12.5.    членів воєнізованих добровольчих формувань, що діють на законних підставах на території України та беруть безпосередню участь в АТО, а також членів їх сімей, що спільно з ними проживають (звільняються за окремим рішенням Костопільської міської ради прийнятим на підставі поданої добровольцем та/або членом його сім’ї заяви, на період участі в АТО).

13.    Орендна плата за землю справляється відповідно до статті 288 Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до чинного законодавства.

14.    Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Костопільської міської ради та опублікувати в місцевих засобах масової інформації.

15.    Контролюючому органу – Костопільській ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області щоквартально подавати Костопільській міській раді інформацію щодо нарахованої та сплаченої до міського бюджету суми податку на майно в частині плати за землю.

16.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та податків (голова - Литвин А.С.) та комісію з питань економічного розвитку, інвестиційної діяльності та підприємництва (голова - Несесюк В.В.), а організацію його виконання начальнику Костопільської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області (Матвійчуку В.В.).

Міський голова                                                      Є.О. ДЕНИСЮК