Документ від 25.01.2019 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
(двадцять сьома сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

25.01.2019 м. Костопіль
 
Про передачу на земельних торгах (аукціоні) права оренди земельної ділянки, яка розташована в м. Костопіль по вул. Степанська,16/53

Керуючись ст.ст. 26, 33, 60, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 135-139 Земельного кодексу України, відповідно до рішення Костопільської міської ради № від 2019р.«Про включення земельних ділянок в перелік таких, що виставляються на земельні торги», беручи до уваги витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 15.01.2019р., витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №107 від 24.01.2019р., враховуючи рекомендації та погодження постійної комісії міської ради з земельних питань та охорони довкілля,
міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати право оренди земельної ділянки, кадастровий номер 5623410100:03:005:0227 площею 0,0095га, що знаходиться в м. Костопіль по вул.Степанська,16/53 з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров∙я та соціальної допомоги,за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Костопільської міської ради шляхом проведення земельних торгів (аукціону) та встановити наступні умови:

1.1. стартовий розмір річної орендної плати 12 (дванадцять)% від нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 19029,85грн. (дев∙ятнадцять тисяч двадцять дев∙ять гривень вісімдесят п’ять коп). Грошовий еквівалент стартового розміру річної орендної плати складає 2283,58грн (дві тисячі двісті вісімдесят три гривні п’ятдесят вісім коп.);
1.2. значення кроку в розмірі 0,5 % від нормативної грошової оцінки;
1.3. термін права оренди – 5 років;
1.4. обмеження містобудівного характеру на використання земельної ділянки площею 0,0095га наступні:
- 0,0030га- охоронна зона навколо ( вздовж) об’єкта зв’язку .
Будівництво в охоронній зоні інженерних комунікацій заборонено. Забудовнику надавати безперешкодний доступ персоналу та механізмам для обслуговування інженерних комунікацій.
1.5. зобов’язання переможця торгів:
- компенсувати за рахунок власних коштів після проведення аукціону видатки та оплатити вартість послуг по підготовці до проведення та власне проведенню земельних торгів (аукціону);
- підписати договір оренди землі в день проведення торгів;
- зареєструвати у встановленому законом порядку право оренди. У разі невиконання даної умови протягом місяця переможець торгів (орендар) втрачає право оренди земельної ділянки без права повернення понесених затрат.

2. Затвердити текст договору оренди земельної ділянки (Додаток №1).

3. Доручити міському голові укласти договір з виконавцем земельних торгів, який має ліцензію на проведення даного виду робіт (послуг), призначити представника організатора земельних торгів уповноваженого бути присутнім на земельних торгах (аукціоні) та укласти з переможцем торгів (аукціону) договір оренди земельної ділянки.

4. Провести земельні торги (аукціон) у другому кварталі 2019 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради із земельних питань та охорони довкілля (голова комісії Толочик А.Є.).

 

Міський голова                                                        Денисюк Є.О. 

Проект рішення підготував головний спеціаліст міської ради: Сімчук Л. Тел 2-14-04
Проект рішення оприлюднене на офіційному веб-сайті Костопільської міської ради (kostopil-rada.gov.ua)