Документ № 1060 від 18.04.2019 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
(двадцять восьма сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

18.04.2019 м. Костопіль №1060
 
Про Програму термомодернізації багатоквартирних будинків міста Костопіль на 2019-2025 роки

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою стимулювання проведення заходів з термомодернізації багатоповерхівок і підвищення енергоефективності та рівня комфорту житлового фонду міста Костополя, за погодженням з постійною комісією з питань економічного, соціально-культурного розвитку, інвестиційної діяльності та підприємництва міської ради,
міська рада –

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Програму термомодернізації багатоквартирних будинків міста Костопіль на 2019 – 2025 роки (далі – Програма), що додається.

2. Виконавчому комітету міської ради забезпечити виконання заходів Програми.

3. Виконавчому комітету міської ради забезпечити своєчасне та повне фінансування заходів, передбачених Програмою.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічного, соціально-культурного розвитку, інвестиційної діяльності та підприємництва (голова Домінікін П. П.), а організацію його виконання – заступнику міського голови В. Волосу.

Міський голова                                Є. Денисюк

 

Додаток
до рішення Костопільської міської ради
№ 1060 від 18 квітня 2019 року
(пункт 1)

 

ПРОГРАМА
термомодернізації багатоквартирних будинків
міста Костопіль на 2019-2025 роки

1. Паспорт Програми

1

Ініціатор розроблення Програми

Костопільська міська рада

2

Розробники Програми

Виконавчий комітет Костопільської міської ради

3

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет  Костопільської міської ради

4

Учасники Програми

Основні учасники:

1) .Виконавчий комітет  Костопільської міської ради

2) об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи, що зареєстровані у м. Костополі (далі – Житлові об’єднання);

3) кредитно-фінансові установи:

- Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»;

- Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»;

- Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»;

- Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк»;

- інші банки, які є учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

5

Строк реалізації Програми

2019 – 2025 роки

6

Джерела фінансування Програми

Кошти міського бюджету, кредитні ресурси та кошти громади Житлових об’єднань

7

Обсяг фінансування з міського бюджету

Затверджується щорічно

2. Опис Програми
В умовах постійно зростаючих цін на основні види енергоресурсів та значної зовнішньоекономічної залежності нашої країни від постачальників енергоносіїв питання покращення показників енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у багатоквартирних житлових будинках набувають особливої актуальності у зв’язку із нагальною необхідністю економії коштів на їх утримання.
Впровадження проектів з комплексної термомодернізації та підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків не лише дозволяє значно скоротити витрати населення на оплату енергоресурсів, але й підвищити комфорт проживання, поліпшити зовнішній вигляд будинків та збільшити терміни їх експлуатації.
Основною перешкодою на шляху до проведення заходів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків є брак коштів. Потреби в коштах є настільки значними, що покрити їх виключно за рахунок міського бюджету не є можливим. Громада міста не має на сьогодні у своєму розпорядженні фондів спеціального призначення, які повинні були б акумулюватися з часу введення будинків в експлуатацію, а механізм, який би дозволив на постійній основі акумулювати кошти, відсутній.
У зв’язку з цим основними джерелами коштів, які можна залучити на впровадження заходів з підвищення енергоефективності та термомодернізації житлових будинків, залишаються банківські кредити.
Саме здешевлення кредитних коштів є основним механізмом розширення доступу Житлових об’єднань до фінансування заходів з підвищення енергоефективності та термомодернізації.
Тому, для активного залучення кредитних коштів Житловими об’єднаннями та зменшення фінансового навантаження на мешканців міста Костополя, що проводять заходи з підвищення енергоефективності та термомодернізації у багатоповерхових будинках, а також реалізації на місцевому рівні державної політики енергозбереження, розроблено цю Програму.
Цією Програмою запропоновано створення прозорого механізму використання коштів, передбачених у місцевому бюджеті на відшкодування частини кредитних коштів, залученими Житловими об’єднаннями в кредитно-фінансових установах на проведення заходів з енергозбереження.
Програма розроблена з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2019 – 2025 роки» (із змінами) та від 17.10.2011 № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження» (із змінами).

3. Мета Програми
Основною метою Програми є підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків шляхом створення дієвого механізму фінансової підтримки громад Житлових об’єднань щодо залучення кредитних коштів на проведення відповідних заходів.

4. Цілі Програми:
1) стимулювання Житлових об’єднань у проведенні термомодернізації та підвищення енергоефективності шляхом реконструкції житлового фонду м. Костополя;
2) зниження видатків мешканців багатоквартирних будинків на опалення, електричну та інші види енергії;
3) розвиток ініціативи співвласників багатоквартирних будинків задля створення ефективного власника;
4) популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг впровадження заходів з енергозбереження багатоквартирних будинків, а також підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері.

5. Завдання Програми:
1) зниження фінансового навантаження на мешканців міста;
2) підвищення рівня комфорту та якості життя мешканців міста;
3) стимулювання механізму комерційного фінансування заходів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків;
4) підвищення культури споживання енергії та відповідальності Житлових об’єднань у напрямку енергозбереження та енергоефективності.

6. Порядок відшкодування частини кредитів,
залучених Житловими об’єднаннями у кредитно-фінансових
установах на підвищення енергоефективності та термомодернізацію багатоквартирних будинків міста Костополя
6.1 В межах програми Держенергоефективності
1. Порядок відшкодування частини кредитних коштів, залучених Житловими об’єднаннями у кредитно-фінансових установах на підвищення енергоефективності та термомодернізацію багатоквартирних будинків м. Костополя (далі – Порядок) визначає механізм використання коштів, передбачених у міському бюджеті на часткове відшкодування кредитів, залучених у кредитно-фінансових установах Житловими об’єднаннями на реалізацію проектів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків, а саме: на придбання обладнання та/або матеріалів і виконання робіт з реалізації цих проектів.
2. Відшкодування частини кредитних коштів може отримати Житлове об’єднання, яке реалізує проект з підвищення енергоефективності та термомодернізації у відповідному багатоквартирному будинку та не бере участі у інших місцевих програмах, що фінансуються з міського бюджету, на впровадження цих заходів у відповідний період.
Відшкодування частини кредитних коштів, залучених Житловими об’єднаннями на реалізацію проектів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків, здійснюється на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів, зазначених у підпункті 3 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження» (із змінами), а також виконання робіт з реалізації проектів з підвищення енергоефективності та термомодернізації із застосуванням зазначеного обладнання і матеріалів.
Перелік обладнання та матеріалів може змінюватися та доповнюватися відповідно до прийнятих змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056.
У разі припинення дії Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива (далі – програма Держенергоефективності) дійсним вважається останній перелік обладнання та матеріалів, який застосовувався на момент припинення її дії.
3. За рішенням Виконавчого комітету Костопільської міської ради може бути складено Додатковий перелік енергоефективного обладнання та матеріалів, на придбання яких та виконання робіт із їх використанням передбачається здійснювати відшкодування частини кредитних коштів з міського бюджету.
4. Відшкодування частини кредитних коштів здійснюється на підставі Генерального договору про взаємодію (далі – Генеральний договір), укладеного між Костопільською міською радою та кредитно-фінансовими установами (додаток до Програми). До Генерального договору можуть вноситися зміни та доповнення за згодою сторін.
У Програмі можуть брати участь такі банки (далі – Кредитно-фінансові установи):
- Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»;
- Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»;
- Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»;
- Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк»;
- інші банки, які є учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, про що надається відповідне підтвердження.
Відшкодування частини кредитних коштів відбувається згідно з договором, який укладений між Житловим об’єднанням та Кредитно-фінансовою установою, після дати підписання Генерального договору між Костопільською міською радою та відповідною Кредитно-фінансовою установою.
Місцева влада не впливає на вибір кредитора, з якими Житлові об’єднання укладають кредитні угоди.
5. Кредит Житловим об’єднанням надається Кредитно-фінансовими установами в національній валюті на реалізацію проектів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків із застосуванням переліку матеріалів та обладнання, зазначених у пункті 2 цього Порядку або Додатковим переліком, затвердженим Виконавчим комітетом Костопільської міської ради.
Кредитно-фінансова установа у кредитному договорі в графі «Цілі кредитування» зобов’язана зазначити «Відповідно до Програми термомодернізації багатоквартирних будинків міста Костополя на 2019 – 2025 роки».
6. Відшкодування з міського бюджету здійснюється у розмірі 30 % від загальної суми (тіла) кредиту, але не більше 500 тис. грн., при умові участі Житлового об’єднання у програмі Держенергоефективності.
У разі припинення дії програми Держенергоефективності відсотки відшкодування частини кредиту з міського бюджету не змінюються.
7. Відшкодування з міського бюджету здійснюється у розмірі 30 % від загальної суми (тіла) кредиту, але не більше 500, тис. грн., у разі коли:
- кредит видано Кредитно-фінансовою установою, яка не бере участь у програмі Держенергоефективності;
- кредит видано Кредитно-фінансовою установою, яка є учасницею програми Держенергоефективності, але відшкодування буде здійснюватися лише з міської програми (у зв’язку із припиненням дії або за відсутності фінансування програми Держенергоефективності). Кредитно-фінансова установа зобов’язується не включати відповідних позичальників до зведених реєстрів, що формуються для подання на відшкодування з програми Держенергоефективності;
- проект не підпадає під компенсацію програми Держенергоефективності але входить у Додатковий перелік, затверджений Виконавчим комітетом Костопільської міської ради.
8. Житлові об’єднання самостійно визначають перелік робіт з підвищення енергоефективності та термомодернізації будинку, виконавця робіт, приймають рішення про залучення кредитних коштів, їхню суму та оптимальний термін кредиту. Необхідність проведення цих заходів має бути затверджена загальними зборами відповідно до статуту.
Житлові об’єднання несуть повну відповідальність за реалізацію відповідних проектів та зобов’язуються надавати Кредитно-фінансовій установі достовірну інформацію, необхідну для отримання відшкодування з міського бюджету.
9. Голова правління Житлового об’єднання або уповноважений (уповноважені) на підставі рішення загальних зборів укладає кредитний договір з Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішньо-нормативних документів цієї установи та договір на виконання робіт з підвищення енергоефективності та термомодернізації будинку з визначеним виконавцем цих робіт.
10. Кредитно-фінансова установа перед укладанням кредитного договору з Житловим об’єднанням зобов’язана узгодити з Костопільською міською радою наявність бюджетних коштів для відшкодування частини кредиту, отриманого на реалізацію проектів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків.
11. Для резервування за позичальником коштів, необхідних для відшкодування частини кредиту, Кредитно-фінансова установа щомісячно, не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним, подає до виконкому Костопільської міської ради реєстр нових позичальників (додаток 3 до Генерального договору), які отримали кредит на реалізацію проектів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків, відповідно до пункту 2 цього Порядку, а також заяву Житлового об’єднання щодо участі в Програмі (додаток 1 до Генерального договору).
Відшкодування частини кредитних коштів проводиться в межах кошторисних призначень, передбачених на виконання цієї Програми в міському бюджеті на відповідний рік.
Якщо роботи з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирного будинку Житлового об’єднання завершуються в наступному бюджетному періоді Костопільська міська рада передбачає першочергове резервування коштів у відповідному періоді за цим Житловим об’єднанням.
У разі вичерпання ліміту кошторисних призначень виконавчий комітет міста повідомляє про це усі Кредитно-фінансові установи, з якими має відповідні угоди.
12. Після повного виконання робіт з підвищення енергоефективності будинку Житлове об’єднання готує і передає Кредитно-фінансовій установі пакет документів (додаток 2 до Генерального договору), що підтверджує цільове використання кредитних коштів.
13. Після формування повного пакету документів щодо кредиту, отриманого на реалізацію проектів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків, Кредитно-фінансова установа надає виконкому Костопільської міської ради до 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за звітним, два примірники зведених реєстрів позичальників, які завершили реалізацію проектів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків (додаток 4 до Генерального договору), а також копії актів виконання робіт по кожному Житловому об’єднанню для прийняття рішення щодо відшкодування.
Сформовані пакети документів по кожному Житловому об’єднанню зберігаються в Кредитно-фінансових установах протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією.
Відповідальність за достовірність даних, вказаних у зведених реєстрах позичальників, покладається на Кредитно-фінансові установи.
14. Рішення щодо здійснення відшкодування частини кредиту приймається на засіданні комісії, створеної розпорядженням міського голови, яким затверджено її кількісний та персональний склад.
Засідання комісії проходять за потребою, по мірі надходження від Кредитно-фінансових установ зведених реєстрів позичальників.
За результатами розгляду поданих зведених реєстрів позичальників комісія приймає рішення про погодження відшкодування частини кредитних коштів з міського бюджету та проведення подальшої роботи виконавчим комітетом Костопільської міської ради по перерахуванню необхідних коштів на рахунки Кредитно-фінансових установ.
Результати засідання комісії оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем комісії.
Рішення комісії приймається на засіданні більшістю голосів від загального складу комісії відкритим голосуванням.
У разі виявлення невідповідностей у відомостях щодо окремих Житлових об’єднань, зазначених у зведеному реєстрі позичальників, комісія у триденний строк повідомляє про це Кредитно-фінансову установу для усунення невідповідностей.
15. Відшкодування частини кредитних коштів здійснюється не пізніше тридцяти денного терміну від дати отримання зведеного реєстру позичальників від Кредитно-фінансової установи, шляхом перерахування коштів міського бюджету на транзитний рахунок Кредитно-фінансової установи, яка розподіляє ці кошти протягом п’яти робочих днів на позичкові рахунки відповідних Житлових об’єднань.
Останнє відшкодування частини кредиту, отриманого на проведення заходів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків, здійснюватися за проектами, щодо яких завершені роботи та сформовані зведені реєстри позичальників не пізніше 20 листопада 2020 року.
16. Виконавчий комітет Костопільської міської ради перевіряє отримання Житловим об’єднанням бюджетних коштів, перерахованих на відшкодування частини кредиту, шляхом отримання від Кредитно-фінансової установи довідки про перерахування вказаних коштів на рахунки Житлових об’єднань, яка надається щомісячно протягом п’яти банківських днів після їх перерахування.
17. У разі прийняття змін до діючої програми Держенергоефективності або затвердження нової програми тощо у цю Програму можуть бути внесені зміни.

6.2 В рамках участі в програмі Фонду енергоефективності
1. Відшкодування частини кредитних коштів може отримати Житлове об’єднання, яке підписало грантову угоду з Фондом енергоефективності та кредитну угоду з банком-партнером на фінансування свого проекту з підвищення енергоефективності та термомодернізації у відповідному багатоквартирному будинку та не бере участі у заходах Муніципальної програми сталого розвитку м. Костопіль, а також у інших місцевих програмах, що фінансуються з міського бюджету, на впровадження цих заходів у відповідний період.
Відшкодування частини кредитних коштів, залучених Житловими об’єднаннями на реалізацію проектів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків, здійснюється на погоджені грантовою угодою з Фондом енергоефективності проекти. Проекти, які реалізовуються поза межами грантової угоди з Фондом енергоефективності, не підпадають під цей порядок (розділ 6.2).
3. Відшкодування частини кредитних коштів здійснюється на підставі Генерального договору про взаємодію (далі – Генеральний договір), укладеного між виконкомом Костопільської міської ради та кредитно-фінансовими установами (додаток до Програми). До Генерального договору можуть вноситися зміни та доповнення за згодою сторін.
У Програмі можуть брати участь лише банки-партнери, які є учасниками програми Фонду Енергоефективності
Відшкодування частини кредитних коштів відбувається згідно з договором, який укладений між Житловим об’єднанням та Кредитно-фінансовою установою, після дати підписання Генерального договору між виконкомом Костопільської міської ради та відповідною Кредитно-фінансовою установою.
Місцева влада не впливає на вибір кредитора, з якими Житлові об’єднання укладають кредитні угоди.
4. Кредит Житловим об’єднанням надається Кредитно-фінансовими установами в національній валюті на реалізацію проектів в межах програми Фонду енергоефективності та за умови підписання грантової угоди між житловим об’єднанням та Фондом енергоефективності. Кредитно-фінансова установа у кредитному договорі в графі «Цілі кредитування» зобов’язана зазначити «Відповідно до Програми термомодернізації багатоквартирних будинків міста Костопіль на 2019 – 2025 роки».
5. Відшкодування з міського бюджету здійснюється у розмірі 30 % від загальної суми (тіла) кредиту на проекти , що визначені в пакеті Б «Комплексний», але не більше 500 тис. грн.
6. Відшкодування з міського бюджету здійснюється у розмірі 30 % від загальної суми (тіла) кредиту, що визначені в пакеті А «Легкий», але не більше 300 тис. грн.
7. Житлові об’єднання несуть повну відповідальність за реалізацію відповідних проектів та зобов’язуються надавати Кредитно-фінансовій установі достовірну інформацію, необхідну для отримання відшкодування з міського бюджету.
9. Голова правління Житлового об’єднання або уповноважений (уповноважені) на підставі рішення (рішень) загальних зборів укладає договір на проведення енергоаудиту, договір на розробку проектно-кошторисної документації та кредитний договір з Кредитно-фінансовою установою відповідно до процедурних вимог Фонду енергоефективності.
9. Кредитно-фінансова установа перед укладанням кредитного договору з Житловим об’єднанням зобов’язана узгодити з виконавчим комітетом Костопільської міської ради наявність бюджетних коштів для відшкодування частини кредиту, отриманого на реалізацію проектів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків.
10. Для резервування за позичальником коштів, необхідних для відшкодування частини кредиту, Кредитно-фінансова установа щомісячно, не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним, подає до виконавчого комітету Костопільської міської ради реєстр нових позичальників (додаток 3 до Генерального договору), які отримали кредит на реалізацію проектів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків, відповідно до пункту 2 цього Порядку, а також заяву Житлового об’єднання щодо участі в Програмі (додаток 1 до Генерального договору).
11. Відшкодування частини кредитних коштів проводиться в межах кошторисних призначень, передбачених на виконання цієї Програми в міському бюджеті на відповідний рік.
Якщо роботи з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирного будинку Житлового об’єднання завершуються в наступному бюджетному періоді міська рада передбачає першочергове резервування коштів у відповідному періоді за цим Житловим об’єднанням.
У разі вичерпання ліміту кошторисних призначень виконавчий комітет Костопільської міської ради повідомляє про це усі Кредитно-фінансові установи, з якими має відповідні угоди.
12. Після повного виконання робіт з підвищення енергоефективності будинку Житлове об’єднання готує і передає Кредитно-фінансовій установі пакет документів (додаток 2 до Генерального договору), що підтверджує цільове використання кредитних коштів.
13. Після формування повного пакету документів щодо кредиту, отриманого на реалізацію проектів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків, Кредитно-фінансова установа надає виконавчому комітету Костопільської міської ради до 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за звітним, два примірники зведених реєстрів позичальників, які завершили реалізацію проектів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків (додаток 4 до Генерального договору), а також копії актів виконання робіт по кожному Житловому об’єднанню для прийняття рішення щодо відшкодування.
Сформовані пакети документів по кожному Житловому об’єднанню зберігаються в Кредитно-фінансових установах протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією.
Відповідальність за достовірність даних, вказаних у зведених реєстрах позичальників, покладається на Кредитно-фінансові установи.
14. Рішення щодо здійснення відшкодування частини кредиту приймається на засіданні комісії, створеної розпорядженням міського голови, яким затверджено її кількісний та персональний склад.
Засідання комісії проходять за потребою, по мірі надходження від Кредитно-фінансових установ зведених реєстрів позичальників.
За результатами розгляду поданих зведених реєстрів позичальників комісія приймає рішення про погодження відшкодування частини кредитних коштів з міського бюджету та проведення подальшої роботи виконавчим комітетом по перерахуванню необхідних коштів на рахунки Кредитно-фінансових установ.
Результати засідання комісії оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем комісії.
Рішення комісії приймається на засіданні більшістю голосів від загального складу комісії відкритим голосуванням.
У разі виявлення невідповідностей у відомостях щодо окремих Житлових об’єднань, зазначених у зведеному реєстрі позичальників, комісія у триденний строк повідомляє про це Кредитно-фінансову установу для усунення невідповідностей.
15. Відшкодування частини кредитних коштів здійснюється не пізніше тридцяти денного терміну від дати отримання зведеного реєстру позичальників від Кредитно-фінансової установи, шляхом перерахування коштів міського бюджету на транзитний рахунок Кредитно-фінансової установи, яка розподіляє ці кошти протягом п’яти робочих днів на позичкові рахунки відповідних Житлових об’єднань.
Останнє відшкодування частини кредиту, отриманого на проведення заходів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків, здійснюватися за проектами, щодо яких завершені роботи та сформовані зведені реєстри позичальників не пізніше 20 листопада 2025 року.
16.Виконавчий комітет Костопільської міської ради перевіряє отримання Житловим об’єднанням бюджетних коштів, перерахованих на відшкодування частини кредиту, шляхом отримання від Кредитно-фінансової установи довідки про перерахування вказаних коштів на рахунки Житлових об’єднань, яка надається щомісячно протягом п’яти банківських днів після їх перерахування.
17. У разі прийняття змін до програми Фонду енергоефективності у цю Програму можуть бути внесені зміни.

7. Очікувані результати:
1) формування прозорого та дієвого механізму залучення кредитних коштів Житловими об’єднаннями для підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків;
2) створення сприятливих умов для відновлення житлового фонду міста та підвищення комфортності умов проживання;
3) формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку і використання відновлюваних джерел енергії;
4) підвищення енергоефективності конструкцій будинку та внутрішньо-будинкових інженерних мереж тепло- та водопостачання;
5) створення інструментів для розвитку суспільних відносин та підвищення рівня довіри між міською владою, Кредитно-фінансовими установами та громадою Житлових об’єднань міста.

8. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, кредитних ресурсів та коштів громади Житлових об’єднань.
Обсяг фінансування затверджується щорічно Костопільською міською радою і враховується при формуванні видатків міського бюджету та при потребі коригується протягом поточного року в межах можливостей міського бюджету.
Головним розпорядником коштів місцевого бюджету, виділених на реалізацію Програми, є Костопільська міська рада. Використання коштів здійснюється згідно з Порядком.
Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів в рамках цієї Програми здійснюється у визначеному законодавством порядку.
Прогнозований обсяг фінансування Програми з міського бюджету:

Джерела
фінансування

Обсяг фінансування,

тисяч гривень

у тому числі за роками,
тисяч гривень

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025 рік

Міський бюджет

10 300

1 300

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Секретар міської ради                                  Д. Єрмаченко

Додаток
до Програми термомодернізації багатоквартирних будинків міста Костополя на 2019 – 2025 роки

Генеральний договір
про взаємодію № ___

м. Костопіль «___»__________ _____ року

Костопільськ міська рада, що не є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою, як неприбуткова організація відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, в особі Голови ради, який діє на підставі Закону України «Промісцеве самоврядування в Україні»
з однієї сторони та ___________________________________________ (далі – Кредитно-фінансова установа), що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до пункту 136.1 статті 136 розділу ІІІ Податкового кодексу України, в особі ___________________________________________, який діє на підставі _______________________________ з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Генеральний договір про взаємодію (далі – Договір) про таке:

1. Предмет Договору
1.1. Предметом цього договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі надання Костопільською міською радою відшкодування частини кредитних коштів (далі – відшкодування), отриманих Житловими об’єднаннями (далі – Позичальник) у Кредитно-фінансовій установі на реалізацію проектів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків, передбачених «Програмою термомодернізації багатоквартирних будинків міста Костополя на 2019 – 2025 роки» (далі – Програма) у розмірах та в порядку, визначених цією Програмою та цим Договором.
1.2. Відшкодування частини кредитних коштів може отримати Житлове об’єднання, яке реалізує проект з підвищення енергоефективності та термомодернізації у відповідному багатоквартирному будинку та не бере участь у інших місцевих Програмах на впровадження цих заходів у відповідний період.
1.3. Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи.
1.4. Костопільська міська рада надає відшкодування частини кредитних коштів, отриманих Позичальником у рамках цієї Програми у розмірі:
- 30 % від загальної суми (тіла) кредиту, але не більше 500 тис. грн, при умові участі Житлового об’єднання у програмі Держенергоефективності.
- 30 % від загальної суми (тіла) кредиту, що визначені в пакеті Б «Комплексний» програми Фонду Енергоефективності, але не більше 500 тис. грн
- 30 % від загальної суми (тіла) кредиту, що визначені в пакеті А «Легкий» програми Фонду Енергоефективності, але не більше 300 тис. грн.
- кредит видано Кредитно-фінансовою установою, яка не бере участь у програмі Держенергоефективності;
- кредит видано Кредитно-фінансовою установою, яка є учасницею програми Держенергоефективності, але відшкодування буде здійснюватись лише з міської програми (у зв’язку із припиненням дії або за відсутності фінансування програми Держенергоефективності). Кредитно-фінансова установа зобов’язується в подальшому не включати відповідних Позичальників до зведених реєстрів, що формуються для подання на відшкодування з програми Держенергоефективності;
1.5. Відшкодування за кредитами здійснюється Костопільською міською радою як головним розпорядником коштів місцевого бюджету, виділених на реалізацію Програми.
1.6. Костопільська міська рада здійснює відшкодування Позичальнику за кредитом за умови повного виконання робіт, яке підтверджується Житловим об’єднанням, у разі фактичного надходження бюджетних коштів на такі цілі та відсутності обставин визначених цим Договором, які позбавляють Позичальника права на отримання відшкодування за кредитами.
1.7. Кредити надаються в національній валюті. Відшкодування за кредитами надається одноразово після повного виконання проекту з підвищення енергоефективності та термомодернізації на підставі укладених кредитних договорів та зведених реєстрів позичальників (згідно з додатком __ до цього Договору).
1.8. Останнє відшкодування за кредитами, що надані Позичальникам на реалізацію проектів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків, буде здійснюватися Костопільською міською радою на основі зведеного реєстру Позичальників, який поданий Кредитно-фінансовою установою до 20 листопада 2025 року.

2. Основні завдання Сторін
2.1. Для досягнення цілей Програми Сторони зобов’язуються:
2.1.1. Спрямовувати зусилля на виконання умов Програми.
2.1.2. Проводити заходи щодо пошуку Позичальників, які бажають отримати кредит у Кредитно-фінансовій установі та отримати право на відшкодування частини такого кредиту відповідно до умов Програми.
2.1.3. Обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, яка стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.

3. Обов’язки і права Костопільської міської ради
зобов’язується:
3.1.1. Проводити засідання комісії з питань відшкодування з місцевого бюджету частини кредитних коштів, отриманих у Кредитно-фінансовій установі на реалізацію проектів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків (далі – Комісія), на яких розглядати зведені реєстри позичальників в міру надходження їх від Кредитно-фінансових установ.
3.1.2. Прийняти сформовані Кредитно-фінансовими установами реєстри нових позичальників, які отримали кредит на цілі, передбачені у Програмі згідно з підпунктом 4.1.4 цього Договору.
3.1.3. Прийняти сформовані Кредитно-фінансовою установою зведені реєстри позичальників, які завершили реалізацію проектів з підвищення енергоефективності та термомодернізації своїх багатоквартирних будинків згідно з підпунктом 4.1.5 цього Договору.
3.1.4. Резервувати за Позичальником кошти, необхідні для відшкодування, відповідно до реєстру нових позичальників, наданого Кредитно-фінансовою установою. У разі, якщо затверджені для виконання Програми кошти наближаються до вичерпання, своєчасно інформувати про це Кредитно-фінансову установу.
3.1.5. За результатами прийнятих рішень про погодження до відшкодування з міського бюджету, провести у тридцяти денний термін подальшу роботу з перерахування коштів на відшкодування частини кредиту згідно зі зведеними реєстрами Позичальників та рішенням Комісії, оформленого протоколом, на транзитний рахунок № _______________, що відкритий у Кредитно-фінансовій установі _______________________________.
3.1.6. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами умов цього Договору за 3 дні до набрання ними чинності.
3.1.7. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю Кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі Костопільській міській раді у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.
3.1.8. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором.
3.2. Костопільська міська рада має право:
3.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим Договором, а також схеми кредитування Позичальників.
3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою умов цього Договору.

4. Обов’язки і права Кредитно-фінансової установи
4.1. Кредитно-фінансова установа зобов’язується:
4.1.1. Надавати кредити Позичальникам на цілі та в порядку, передбаченими Програмою, а також внутрішніми нормативними документами Кредитно-фінансової установи.
4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для відшкодування частини кредиту за кредитним договором для кожного Позичальника окремо, виходячи з умов, передбачених пунктом 1.4 цього Договору та відображати це у зведеному реєстрі позичальників.
4.1.3. Формувати та зберігати щодо кожного Позичальника, який отримав кредит у Кредитно-фінансовій установі, відповідно до умов цього договору, пакет документів передбачений Програмою (додаток 2 до цього Договору) та внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи.
4.1.4. Не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним, формувати відповідно до заяв на ім’я голови Комісії реєстр нових позичальників, які отримали кредит за Програмою, відповідно до додатку 3 до цього Договору і подавати його до Костопільської міської радиа з копіями відповідних заяв.
4.1.5. Після отримання від Позичальника повного пакету документів, який посвідчує виконання робіт з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків, в термін до 15 числа місяця, наступного за звітним, формувати та подавати Костопільські міській раді зведений реєстр позичальників відповідно до додатку 4 до цього Договору та копії актів виконаних робіт по кожному Позичальнику.
4.1.6. Перераховувати отримані на рахунок Кредитно-фінансової установи кошти, скеровані Костопільській міській раді для відшкодування частини кредиту Позичальників, на позичкові рахунки Позичальників, відповідно до умов цього Договору та інших договорів, укладених у межах цього Договору, для погашення основної суми кредиту (тіла кредиту) Позичальника.
4.1.7. У разі повного дострокового погашення кредиту до часу надходження коштів, призначених на відшкодування частини кредиту, повідомляти Костопільську міську раду про повне дострокове погашення кредиту на наступний робочий день після його погашення.
4.1.8. Здійснювати заходи з популяризації Програми щодо відшкодування частини кредиту серед Позичальників, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені у Програмі, а також серед потенційних клієнтів.
4.1.9. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором.
4.1.10. У кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками у графі «Цілі кредитування» зазначати «Відповідно до Програми термомодернізації багатоквартирних будинків міста Костополя на 2019 – 2025 роки» з подальшою назвою проекту з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирного будинку.
4.2. Кредитно-фінансова установа має право:
4.2.1. Відмовити Позичальнику у наданні кредиту у разі:
4.2.1.1. Якщо Житлове об’єднання також бере участь у інших місцевих програмах на впровадження цих заходів з підвищення енергоефективності термомодернізації у відповідному багатоквартирному будинку.
4.2.1.2. Невідповідності Позичальника вимогам Кредитно-фінансової установи та умовам цього Договору.
4.2.1.3. Прийняття колегіальним органом Кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.

5. Відповідальність Сторін
5.1. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки (несе відповідальність відповідно до умов цього Договору та законодавства України).
5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за невключення осіб або за недостовірність даних щодо Позичальників, які приймають участь у Програмі, у зведених реєстрах згідно з додатком 4 до цього Договору.
5.3. Костопільська міська рада не несе відповідальності перед Кредитно-фінансовою установою за несвоєчасне перерахування коштів для відшкодування частини кредиту Позичальників з міського бюджету, за невиконання або неналежне виконання Позичальником його обов’язків за кредитним договором.
5.4. . Костопільська міська рада не несе відповідальність перед Позичальником за невиконання або неналежне виконання Кредитно-фінансовою установою її обов’язків за кредитним договором.
5.5. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову . Костопільської міської ради здійснювати відшкодування частини кредиту згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою зведеними реєстрами.

6. Форс-мажорні обставини
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що не контролюються невиконуючою Стороною. До таких причин належать: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої в постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, громадське безладдя тощо, але не обмежуються ними.

7. Строк дії договору
7.1. Цей договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2025 року або до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.
7.2. Цей договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати Договір, подає іншій стороні заяву про розірвання не менше, ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії Договору.
7.3. Після закінчення дії договору . Костопільська міська рада зобов’язується здійснити відшкодування частин кредитів, відповідно до сформованих Кредитно-фінансової установи зведених реєстрів, сформованих до моменту припинення дії договору.

8. Прикінцеві положення
8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін шляхом укладення додаткових договорів.
8.2. У разі змін в законодавстві України щодо правовідносин, визначених в цьому Договорі, а також в інших випадках, за погодженням Сторін в Договір вносяться відповідні зміни та доповнення шляхом оформлення додаткового договору до цього Договору, який є невід’ємною його частиною. У випадках укладення додаткового договору до кредитного договору, що впливатимуть на правовідносини за цим Договором, в цей Договір в обов’язковому порядку вносяться відповідні зміни.
8.3. У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.
8.3. Цей договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.
8.4. . Костопільська міська рада підтверджує, що Позичальники, внесені до зведених реєстрів згідно з кредитними договорами та умовами цього Договору, є учасниками Програми та зобов’язується відповідно до умов цього Договору відшкодовувати їм частину їхніх кредитів.

9. Місце знаходження та реквізити Сторін
Кредитно-фінансова установа
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

 

М. П. Костопільська міська рада
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

 

М. П.

Секретар міської ради                         Д.Єрмаченко

Додаток 1
до Генерального договору про взаємодію № _____
від «__»________ 20__ року

 

Голові комісії з питань відшкодування з місцевого бюджету частини кредитних коштів, отриманих у Кредитно – фінансовій установі на реалізацію проектів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків
Голова об’єднання _________________
_________________________________
(назва об’єднання)
гр. ______________________________
телефон __________________________

 

Заява
На підставі поданих документів та отриманого кредиту у _______________ ______________________________________________________________________
(назва Кредитно-фінансової установи, номер та дата заключення договору)
на реалізацію проекту з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирного будинку за адресою м. Костопіль, вул. _______________________, буд. ___, а саме________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(відомості щодо проекту з підвищення енергоефективності та термомодернізації)
прошу включити Житлове об’єднання ____________________________________ до участі в Програмі термомодернізації багатоквартирних будинків міста Костополя на 2017 – 2025 роки.
Повідомляємо, що ознайомлені з умовами цієї Програми та зобов’язуємося не приймати участь у інших місцевих програмах з впровадження заходів з підвищення енергоефективності та термомодернізації у нашому багатоквартирному будинку.

«__» _________ 20__ року Голова об’єднання __________________
(підпис, МП)

 

Секретар міської ради                                  Д.Єрмаченко

Додаток 2
до Генерального договору про взаємодію № _____
від «__»________ 20__ року

 

Перелік документів,
які необхідні для відшкодування частини кредитів, залучених на підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків
(зберігаються у Кредитно-фінансовій установі)

1. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
2. Протокол загальних зборів членів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу про рішення щодо залучення кредитних коштів.
3. Заява щодо участі в Програмі підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків міста Костополя на 2017 – 2025 роки.
4. Кредитний договір на реалізацію проекту з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків.
5. Договір на виконання робіт з виконавцем, або договір купівлі-продажу товару (-ів) чи рахунок-фактура на оплату товару (-ів).
6. Документи, які підтверджують цільове використання Позичальником кредитних коштів або придбання обладнання та/ або матеріалів, зокрема:
1) акт виконаних робіт з підвищення енергоефективності та термомодернізації будинку;
2) видаткова накладна;
3) акти приймання-передачі товару (-ів);
4) копія меморіального ордеру, який засвідчує перерахунок коштів Кредитно-фінансовою установою на рахунок виконавця;
5) підтвердження виконавця про отримання перерахованих Кредитно-фінансовою установою коштів за виконання робіт, придбання обладнання та/або матеріалів.

 

Секретар міської ради                          Д.Єрмаченко

Додаток 3
до Генерального договору про взаємодію № _____ від «__»________ 201__ року

ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО
Кредитно-фінансова установа Костопільська міська рада
________________________________ ________________________________

Реєстр № ________
нових Позичальників, які отримали кредит у
_______________________________________________________________________________
на обладнання та матеріали за Програмою термомодернізації багатоквартирних будинків
міста Костополя на 2019 – 2025 роки за _____________________ 20__ року
(період)

№ пор.

Назва

Житлового об’єднання

ЄДРПОУ

Місце реєстрації

Житлового об’єднання

Ціль кредиту

Адреса впровадження заходів

№ і дата кредитного

договору

Запланована дата виконання заходу

Строк кредитного договору

Сума кредиту,

грн

Участь у Програмі Держенерго-ефективності, Фонді ЕЕ, розмір компенсації,

%

Розмір

компенсації, %

Сума компенсації, грн

                         
                         

Разом:

           

Кредитно-фінансова установа: ____________________________________________________________________________________________
«____» ___________ 20__ року ________________________ _____________
(посада, прізвище та ініціали) (підпис)

Секретар міської ради                                  Д.Єрмаченко

Додаток 4
до Генерального договору про взаємодію № _____ від «__»________ 201__ року

ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО
Кредитно-фінансова установа . Костопільська міська рада
________________________________ ________________________________

Зведений реєстр № ________
позичальників, які завершили реалізацію проектів з термомодернізації своїх будинків,
які отримали кредит у _______________________________________________________________________________
та мають право на відшкодування частини кредитів за Програмою термомодернізації багатоквартирних будинків
міста Костополя на 2019 – 2025 роки за _____________ 20__ року
(період)
Реквізити Кредитно-фінансової установи: ________________________________________________________________________________

№ пор.

Назва

Житлового об’єднання

ЄДРПОУ

Місце

реєстрації

Житлового

 об’єднання

Ціль кредиту

Адреса впровадження заходів

№ і дата кредитного

договору

Строк кредитного договору

Сума

кредиту,

грн

Розмір

компенсації, %

Сума компенсації,

грн

                     
                     

Разом:

     

Кредитно-фінансова установа: ____________________________________________________________________________________________

«____» ___________ 20__ року ________________________ _____________
(посада, прізвище та ініціали) (підпис)

Секретар міської ради                              Д. Єрмаченко