Аналіз регуляторного впливу

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.

Регуляторний акт приймається в зв’язку із необхідністю регулювання відносин у сфері зовнішньої реклами в місті Костопіль. На вулицях, алеях, тротуарах, електричних опорах, на фасадах будинків та інших об’єктах благоустрою загального користування часто і, як правило, з комерційною метою самовільно розміщуються різного роду рекламні носії, використання яких призводить до погіршення стану об’єктів благоустрою, їх засмічення, створення перешкод для проходу пішоходів або під’їзду транспорту до окремих об’єктів. У зв’язку з цим виникла необхідність удосконалення нормативної бази, дотримання якої б суттєво впливало на поліпшення розміщення рекламних засобів і утримання об’єктів благоустрою міста в належному стані.

2. Визначення цілей регулювання.

Метою державного регулювання є закладення основ переходу на якісно новий рівень забезпечення мешканців та гостей міста сучасними комунікативними носіями, впорядкування розміщення рекламних засобів, вирішення проблеми формування рекламної інфраструктури в архітектурному середовищі міста із врахуванням містобудівних умов, історичних та природно-географічних факторів.

3. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Проектом рішення, зокрема, передбачається:

-         процес надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами та процедуру їх переоформлення, анулювання, визначають вимоги до технічного стану, художньо-естетичного вигляду та порядку розміщення рекламних засобів, умови користування місцями для розміщення зовнішньої реклами, що перебувають у комунальній власності, підстави та порядок здійснення демонтажу протиправно розміщених рекламних засобів, а також порядок здійснення контролю за дотриманням цього Порядку;

-         на територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою м.Костопіль;

-         внесення змін до нормативно-правових актів з урахуванням змін розвитку сфери зовнішньої реклами в місті Костопіль на місцевому рівні.

4. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Проект рішення спрямований на формування єдиної міської політики у сфері зовнішньої реклами та налагодження взаємодії міської ради та рекламорозповсюджувачів у напрямі підвищення ефективності використання території м. Костопіль при розміщенні рекламних засобів. У зв’язку з цим, можливість досягнення визначених цілей є високою.

5. Очікувані результати прийняття акта.

Ухвалення проекту рішення матиме своїм наслідком:

-          регулювання відносини, що виникають у зв'язку з розміщенням зовнішньої реклами у місті Костопіль, визначає порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами тощо.

  1. 6.Термін дії акта.

Термін дії регуляторного акту необмежений. В разі внесення змін до чинного законодавства в цій сфері, буде запроваджено процедуру внесення змін до регуляторного акта або підготовки та прийняття нового акта в установленому порядку.

7. Показники результативності та заходів із відстеження.

            Запровадження заходів по встановленню нових сучасних рекламних засобів. Впорядкування вже встановлених рекламних засобів.

8. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту.

Контроль за дотриманням вимог, передбачених проектом рішення, здійснюватиме виконавчий комітет Костопільської міської ради, а також інші органи відповідно до законодавства. 

Відстеження результативності проекту рішення здійснюватиметься на підставі порівняння статистичних даних. Оприлюднення результатів базового відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено після одного року з дня набрання чинності проекту рішення.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено до набрання чинності запропонованого проекту регуляторного акту або набрання чинності більшістю його положень.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено не пізніше двох років з дня набрання чинності цим регуляторним актом.