Соціально-економічне становище Костопільського району у січні–червні 2017 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 червня 2017р. становила 64,3 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2017р. чисельність населення зменшилася на 62 особи, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 2,3 особи.

У січні–травні 2017р. рівень природного скорочення склав 3 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність становила 12,2 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність – 15,2 померлих на 1000 наявного населення.

У січні–червні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 2,5 тис. домогосподарств, що становило 15,7% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними, з них у сільській місцевості – 1,6 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–червні 2017р. склала 2,6 млн.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 1,4 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у червні 2017р. становив 107 грн.

Крім того, 2,3 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 6,4 млн.грн, з них у сільській місцевості – 2,1 тис. домогосподарств на загальну суму 5,8 млн.грн. Середній розмір призначеної у червні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2648 грн.

У січні–червні 2017р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги 26,1 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 39 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 66,9%.

 

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець червня 2017р. становила 868 осіб. У загальній кількості безробітних 54,4% – жінки, 49,1% – особи, які проживають у сільській місцевості, 35,1% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець червня 2017р. становила 179. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 5 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у червні 2017р. становив 1717 грн, що дорівнює 53,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–червні 2017р. в районі обліковано 319 кримінальних правопорушень, що на 4,8% менше, ніж у січні–червні 2016р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 90 – тяжкі та особливо тяжкі (на 10,9% менше, ніж у січні–червні 2016р.).

За цей період виявлено 74 особи, які вчинили злочини.

 

Сільське господарство

Аграрними підприємствами району під урожай 2017р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 8375 га, що на 43,9% більше, ніж у 2016р., у т.ч. зернові та зернобобові культури – на 5982 га (в 1,8 раза більше), технічні – на 1854 га (на 9,7% менше), кормові – на 532 га (на 13,5% більше).

Серед зернових культур розширено площі під житом (у 6,3 раза), пшеницею (у 3,4 раза), вівсом (на 38,1%), кукурудзою на зерно (на 13,8%); водночас на 50,6% скорочено посіви ячменю.

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–червні 2017р. вирощено 85 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що в 1,8 раза більше порівняно з січнем–червнем 2016р., реалізовано на забій 97 т тварин (на 41,2% більше).

На 1 липня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 588 голів (на 12,1% менше, ніж на 1 липня 2016р.), у т.ч. корів – 267 голів (на 24,4% менше); свиней – 1330 голів (на 15,1% менше).

На 1 липня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було в наявності 560,7 т зерна (у 2,1 раза більше, ніж на відповідну дату 2016р.).

 

Промисловість

У січні–червні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. підприємствами району в 1,9 раза збільшено виробництво меблів кухонних, в 1,8 раза – деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм, на 41,2% – пляшок зі скла безбарвного, місткістю менше 2,5 л, для напоїв та харчових продуктів, на 16,7% – меблів для офісів і підприємств торгівлі, на 16,4% – фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини, в 1,9 раза – маргарину і жирів харчових подібних, на 25% – виробів ковбасних, на 22,9% – соусів і продуктів для приготування соусів, приправ та прянощів змішаних інших, на 3% – кормів готових для тварин. Разом з тим на 62,8% зменшено випуск виробів столярних та конструкцій будівельних з деревини, на 24,9% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити, на 14,3% – виробів зі скла лабораторного, гігієнічного чи фармацевтичного призначення, градуйованих чи неградуйованих, на 12,6% – каменю декоративного і будівельного обробленого іншого і виробів з нього, на 18,2% – гірчиці готової, на 21,1% – кетчупу і соусів томатних інших.

 

Будівництво

У січні–червні 2017р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 1,8 млн.грн, що становить 0,4% загальнообласного обсягу.

 

Транспорт

У січні–червні 2017р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 8,7 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 4,9 млн.ткм, що відповідно на 4,3% та в 1,7 раза більше, ніж у січні–червні 2016р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–травні 2017р. експорт товарів становив 17,4 млн.дол. США, імпорт – 11,6 млн.дол. Порівняно з січнем–травнем 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 28% і 27,1%. Позитивне сальдо становило 5,8 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Угорщини, Румунії, Білорусі.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, скло та вироби зі скла.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Російську Федерацію, Польщу, США, Німеччину.

У товарній структурі імпорту переважали папір та картон, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання.

 

 

 

Головне управління статистики

у Рівненській області