Соціально-економічне становище Костопільського району у січні–квітні 2018 року

Населення

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 квітня 2018р. становила 64,1 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2018р. чисельність населення зросла на 17 осіб.
Порівняно із січнем–березнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 33 особи.
Кількість живонароджених у січні–березні 2018р. становила 162 особи, померлих – 251 особу.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець квітня 2018р. становила 803 особи. У загальній кількості безробітних 58,4% – жінки, 52,1% – особи, які проживають у сільській місцевості, 35,2% – молодь у віці до 35 років.
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець квітня 2018р. становила 159. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 5 осіб.
Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у квітні 2018р. становив 1836 грн, що дорівнює 49,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у I кварталі 2018р. становила 6609 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що в 1,8 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).
Порівняно з I кварталом 2017р. рівень заробітної плати збільшився на 37,4%.
Розмір заробітної плати по району у I кварталі 2018р. на 2,5%, або на 168 грн, не досягав середньообласного рівня (6777 грн).
Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж квітня 2018р. збільшилася на 5,8%, або на 6,3 тис.грн, і на 1 травня 2018р. становила 114,2 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників). Це борг економічно активного підприємства.

Соціальний захист

У січні–квітні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1,9 тис. домогосподарств, з них у сільській місцевості – 1,6 тис. домогосподарств.
Сума призначених субсидій у січні–квітні 2018р. склала 399,3 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 215 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2018р. становив 94,8 грн.
Крім того, 1,7 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 5,3 млн.грн, з них у сільській місцевості – 1,6 тис. домогосподарств на суму 4,7 млн.грн. Середній розмір призначеної у квітні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 3078,1 грн.
У січні–квітні 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 28,9 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 27 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 107%.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–квітні 2018р. в районі обліковано 189 кримінальних правопорушень, що на 7,8% менше, ніж у січні–квітні 2017р.
Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 85 – тяжкі та особливо тяжкі (на 7,6% більше, ніж у січні–квітні 2017р.).
За цей період виявлено 58 осіб, які вчинили злочини.

Капітальні інвестиції

У січні–березні 2018р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 215,8 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 19% загальнообласного обсягу.
У розрахунку на одну особу освоєно 3,4 тис.грн капітальних інвестицій.

Сільське господарство

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–квітні 2018р. реалізовано на забій 30 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 54,6% менше порівняно з січнем–квітнем 2017р.
На 1 травня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 643 голови (на 11,4% більше, ніж на відповідну дату 2017р.), у т.ч. корів – 317 голів (на 11,2% більше); свиней – 1532 голови (на 15,5% більше).

Промисловість


У січні–квітні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року підприємствами району у 2,3 раза збільшено виробництво меблів кухонних, на 10,8% – каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію), на 5,6% – соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших. Разом з тим на 11,1% зменшилося виробництво виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі, на 24,3% – маргарину і продуктів пастоподібних зі зниженим чи низьким вмістом жирів (крім маргарину рідкого), на 27,3% – кетчупу і соусів томатних інших, на 39,8% – меблів дерев’яних для офісів, на 14,1% – фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини інших порід, на 7,7% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити.

Будівництво


У січні–квітні 2018р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 1,9 млн.грн, що становить 0,4% загальнообласного обсягу.
У січні–березні 2018р. в районі прийнято в експлуатацію 4,6 тис.м2 загальної площі нового житла, що в 1,7 раза більше обсягу відповідного періоду попереднього року. Усе житло збудовано індивідуальними забудовниками.

Частка району в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла становила 6,7%.

Транспорт

У січні–квітні 2018р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 4 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 2,8 млн.ткм, що становить відповідно 72,1% і 90,8% рівня січня–квітня попереднього року.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–березні 2018р. експорт товарів становив 13,1 млн.дол. США, імпорт – 6,7 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2017р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 29,5% і 13%. Позитивне сальдо становило 6,4 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Угорщини, Естонії, Білорусі, Румунії.
Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, скло та вироби із скла.
У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Російську Федерацію, Польщу, Німеччину.
У товарній структурі імпорту переважали папір та картон, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.
Обсяг залучених з початку інвестування в економіку району прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 квітня 2018р. становив 4,3 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 66,5 дол.
На підприємствах промисловості зосереджено 99,6% загального обсягу прямих інвестицій.


Головне управління статистики
у Рівненській області