Соціально-економічне становище Костопільського району у січні–липні 2018 року

Населення

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 липня 2018р. становила 64,1 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2018р. чисельність населення зросла на 1 особу.

Порівняно із січнем–червнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 38 осіб.

Кількість живонароджених у січні–червні 2018р. становила 321 особу, померлих – 453 особи.

 

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець липня 2018р. становила 661 особу. У загальній кількості безробітних 61,3% – жінки, 51,7% – особи, які проживають у сільській місцевості, 33% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець липня 2018р. становила 209. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 3 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у липні 2018р. становив 1678 грн, що дорівнює 54,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у IІ кварталі 2018р. становила 7162 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що в 1,9 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Порівняно з IІ кварталом 2017р. рівень заробітної плати збільшився на 34,6%.

Розмір заробітної плати по району у IІ кварталі 2018р. на 1,1%, або на 76 грн, не досягав середньообласного рівня (7238 грн).

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж липня 2018р. збільшилася на 83,1 тис.грн, або у 2,7 раза, і на 1 серпня 2018р. склала 131,3 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників). Це борг економічно активного підприємства.

 

Соціальний захист

У січні–липні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 4,7 тис. домогосподарств, з них у сільській місцевості – 2,2 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій у січні–липні 2018р. склала 1004,9 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 265 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у липні 2018р. становив 212,3 грн.

Крім того, 2 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 6 млн.грн, з них у сільській місцевості – 1,8 тис. домогосподарств на суму 5,4 млн.грн.

У січні–липні 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 41,9 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 38,8 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 108,1%.

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–липні 2018р. в районі обліковано 294 кримінальні правопорушення, що на 29% менше, ніж у січні–липні 2017р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 115 – тяжкі та особливо тяжкі (на 1,8% більше, ніж у січні–липні 2017р.).

За цей період виявлено 109 осіб, які вчинили злочини.

 

Капітальні інвестиції

У січні–червні 2018р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 516,3 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 20,1% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 8 тис.грн капітальних інвестицій.

 

Сільське господарство

На 1 серпня 2018р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 462 га, що на 9,1% більше, ніж на початок серпня 2017р.; виробництво зерна (у початково оприбуткованій масі) становило 649 т (на 50,5% менше), у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 14 ц зерна (на 54,7% менше).

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–липні 2018р. реалізовано на забій 59 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 43% менше порівняно з січнем–липнем 2017р.

На 1 серпня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 513 голів (на 13,8% менше, ніж на відповідну дату 2017р.), у т.ч. корів – 162 голови (на 41,3% менше); свиней – 1322 голови (на 5% менше).

У січні–липні 2018р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано 76,6 т тварин сільськогосподарських живих (на 24,5% менше, ніж у січні–липні попереднього року). Середня ціна їх реалізації зросла на 40,7%.

Промисловість

У січні–липні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року підприємствами району на 44,4% збільшено виробництво кетчупу і соусів томатних інших, на 43,8% – меблів кухонних, на 3,6% – соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших, на 2,1% – каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію). Разом з тим на 5,6% зменшився випуск виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки і готових продуктів та страв), на 20,8% – маргарину і продуктів пастоподібних зі зниженим чи низьким вмістом жирів (крім маргарину рідкого), на 8% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити, на 14,9% – фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини інших порід, на 40,7% – меблів дерев’яних для офісів.

 

Будівництво

У січні–липні 2018р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 2,9 млн.грн, що становить 0,3% загальнообласного обсягу.

У січні–червні 2018р. в районі прийнято в експлуатацію 7,2 тис.м2 загальної площі житла (по житлових будівлях нового будівництва), що в 1,5 раза більше обсягу відповідного періоду попереднього року.

Частка району в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла становила 6,3%.

 

Транспорт

У січні–липні 2018р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 9,3 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 5,7 млн.ткм, що становить відповідно 87,3% і 98,4% рівня січня–липня попереднього року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–червні 2018р. експорт товарів становив 27,5 млн.дол. США, імпорт – 17,9 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2017р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 30,6% і 27,8%. Позитивне сальдо становило 9,6 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Угорщини, Румунії, Естонії, Білорусі.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, скло та вироби із скла.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Польщу, Російську Федерацію, Німеччину, Китай.

У товарній структурі імпорту переважали папір та картон, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, скло та вироби із скла.

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку району прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 липня 2018р. становив 5,9 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 91,4 дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 99,7% загального обсягу прямих інвестицій.

 

Головне управління статистики

у Рівненській області