Соціально-економічне становище Костопільського району у січні 2019 року

Населення

За попередніми даними чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 січня 2019р. становила 63,9 тис. осіб. Упродовж 2018р. чисельність населення скоротилась на 280 осіб.

Порівняно із 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 54 особи.

Кількість живонароджених у 2018р. становила 668 осіб, померлих – 920 осіб.

 

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець січня 2019р. становила 700 осіб. У загальній кількості безробітних 63,7% – жінки, 53,3% – особи, які проживають у сільській місцевості, 31,7% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець січня 2019р. становила 128. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 5 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у січні 2019р. становив 2427 грн, що дорівнює 58,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у січні 2019р. – 4173 грн).

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у IV кварталі 2018р. становила 8334 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що у 2,2 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у грудні 2018р. 3723 грн).

Порівняно з IV кварталом 2017р. рівень заробітної плати збільшився на 38,4%.

Розмір заробітної плати по району у IV кварталі 2018р. на 0,1%, або на 13 грн, перевищив середньообласний рівень (8321 грн).

 

Соціальний захист

У січні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 916 домогосподарствам, з них у сільській місцевості – 349 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій у січні 2019р. склала 609,9 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 254,4 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2019р. становив 665,8 грн.

 

Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2018р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 896,0 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 13% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 13,9 тис.грн капітальних інвестицій.

 

Будівництво

У січні 2019р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 96 тис.грн, що становить 0,1% загальнообласного обсягу.

У 2018р. в районі прийнято в експлуатацію 17,1 тис.м2 загальної площі житла (по житлових будівлях нового будівництва), що на 29,6% більше, ніж у 2017р.

Частка району в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла склала 5,4%.

 

Транспорт

У січні 2019р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 16,1 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 1,4 млн.ткм, що у 15,8 раза і 2,2 раза перевищило рівень січня попереднього року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2018р. експорт товарів становив 53,3 млн.дол. США, імпорт – 39,4 млн.дол. Порівняно з 2017р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 31,3% і 37,9%. Позитивне сальдо становило 13,9 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Румунії, Угорщини, Білорусі, Молдови, Італії, Естонії.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, скло та вироби із скла.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Польщу, Російську Федерацію, Німеччину, Італію, Китай, Литву.

У товарній структурі імпорту переважали папір та картон, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, керамічні вироби.

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку району прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2018р. становив 5,8 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 90,6 дол.