Соціально-економічне становище Костопільського району у січні–липні 2019 року

Населення

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 липня 2019р. становила 63,7 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2019р. чисельність населення скоротилась на 119 осіб.

Порівняно із січнем–червнем 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 35 осіб.

Кількість живонароджених у січні–червні 2019р. становила 323 особи, померлих – 490 осіб.

 

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, за адміністративними даними Рівненського обласного центру зайнятості, на кінець липня 2019р. становила 609 осіб. У загальній кількості безробітних 55% – жінки, 53,5% – особи, які проживають у сільській місцевості, 31,7% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець липня 2019р. становила 217. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 3 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у липні 2019р. становив 2863 грн, що дорівнює 68,6% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Оплата праці і соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у II кварталі 2019р. становила 9054 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що у 2,2 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Порівняно з II кварталом 2018р. рівень заробітної плати збільшився на 26,4%.

Розмір заробітної плати по району у II кварталі 2019р. на 4,5%, або на 386 грн, перевищив середньообласний рівень (8668 грн).

Соціальний захист

У січні–липні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 6,2 тис. домогосподарств, з них у сільській місцевості – 2,6 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій у січні–липні 2019р. склала 2,7 млн.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 1,1 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у липні 2019р. становив 196,5 грн.

Крім того, 1,2 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на суму 4,1 млн.грн, з них у сільській місцевості – 1,1 тис. домогосподарств на суму 3,7 млн.грн. Середній розмір призначеної у липні 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 3209,3 грн.

Капітальні інвестиції

У січні–червні 2019р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 223,8 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 8,6% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 3,5 тис.грн капітальних інвестицій.

 

Сільське господарство

На 1 серпня 2019р. підприємствами району культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 2 тис.га, що у 4,4 раза більше, ніж на початок серпня 2018р. Виробництво зерна у початково оприбуткованій масі становило 7,6 тис.т (в 11,7 раза більше). У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 37,6 ц зерна (у 2,7 раза більше).

Промисловість

У січні–липні 2019р. порівняно з відповідним періодом попереднього року підприємствами району у 3,8 раза збільшено випуск кетчупу і соусів томатних інших, на 28,8% – соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших, на 11,1% – деревини із сосни уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки більше 6 мм. Разом з тим на 28,7% зменшилося виробництво фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини інших порід, на 11,7% – каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та креміня), на 6,9% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити.

Будівництво

У січні–липні 2019р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 1,3 млн.грн, що становить 0,1% загальнообласного обсягу.

У січні–червні 2019р. в районі прийнято в експлуатацію 8,8 тис.м2 загальної площі житла (по житлових будівлях нового будівництва), що на 21,5% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року.

Частка району в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла склала 5,6%.

Транспорт

У січні–липні 2019р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 143,3 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 14,7 млн.ткм, що відповідно у 15,5 раза і 2,6 раза перевищило рівень січня–липня попереднього року.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–червні 2019р. експорт товарів становив 27,1 млн.дол. США, імпорт – 17,6 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2018р. експорт та імпорт зменшилися відповідно на 0,5% і 3,8%. Позитивне сальдо становило 9,5 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Румунії, Угорщини, Туреччини, Литви, Естонії.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, скло та вироби із скла.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Польщу, Російську Федерацію, Литву, Німеччину, Білорусь.

У товарній структурі імпорту переважали папір та картон, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, пластмаси, полімерні матеріали.

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку району прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 липня 2019р. становив 5,8 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 90,2 дол.