Оголошення про конкурс на право оренди нерухомого майна

Костопільське БЖКП оголошує конкурс на право оренди нежитлового приміщення   в житловому будинку площею 62,9 кв.м. за адресою: м.Костопіль, вул.Д.Галицького,2.

Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць (без ПДВ): січень 2018 року –   2221,04 грн.(ПДВ та індекси інфляції нараховується згідно з чинним законодавством).

  1. Ринкова вартість об’єкта оренди (без ПДВ): станом на 19.12.2017 року: 177683,00 грн.;

 Умови конкурсу:

— орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця;

— відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об‘єкта оренди.

— страхування орендованого майна;

— утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці;

— підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди;

— у повному обсязі виконувати усі зобов’язання зазначені у договорі оренди.

Для участі у конкурс претендент подає:

        До участі у Конкурсі допускаються суб’єкти підприємницької діяльності та фізичні особи, які своєчасно подали наступні документи:

-          для юридичної особи:

-          заяву встановленого зразка, на ім’я голови Комісії, про участь у Конкурсі;

-          документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи (довіреність);

-          копію паспорта представника юридичної особи;

-          копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-          копію установчих документів (завірену заявником);

-          копію свідоцтва, що підтверджує обрану систему оподаткування;

-          копію ліцензії на здійснення окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником);

-          письмові конкурсні пропозиції з зазначенням відомостей про учасника, умови використання об’єкта, інші зобов’язання стосовно експлуатації об’єкта, його модернізацію тощо, підписані претендентом на участь в конкурсі та скріплені печаткою;

 

  для фізичної особи-підприємця:

-          заяву встановленого зразка, на ім’я голови Комісії, про участь у Конкурсі;

-          копію паспорта заявника або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи - підприємця;

-          копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи, як суб'єкта підприємницької діяльності або копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-          копію свідоцтва, що підтверджує обрану систему оподаткування;

-          копію ліцензії на здійснення окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірену заявником);

-          довідку про вид діяльності;

-          письмові конкурсні пропозиції, з зазначенням відомостей про учасника, умови використання об’єкта, інші зобов’язання стосовно експлуатації об’єкта, його модернізацію тощо, підписані претендентом на участь в конкурсі та скріплені печаткою (за наявності);

-       інформацію про засоби зв‘язку з претендентом на участь у конкурсі .

 

Конкурс буде проведено 18.01.2018 року за адресою: м. Костопіль , вул. Грушевського,4   об 10-30. Документи подаються в запечатаному конверті з відміткою «На конкурс» (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі, у разі її наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).

Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – 16.01.2018 р.

Інформація про учасників конкурсу до його початку не підлягає розголошенню.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.

 

Директор підприємства                                                     Андрощук О.Т.