Інформація к для споживачів послуг з централізованого опалення та теплової енергії по КП " Костопількомуненергія " відповідно до діючого законодавства України

   
1 Права та обовязки споживачів та нашого підприємства визначені     договором між споживачем та КП "Костопількомуненергія"
2 Структура тарифів на теплову енергію ( виробництво , транспортування , постачання) та послугу з централізованого опалення   по КП Костопількомуненергія
Показники Одиниця виміру Для потреб всіх споживачів група   споживачів
для потреб населення для потреб бюджетних установ для потреб інших споживачів
Повна собівартість ,     у т.ч. грн./Гкал. 1381,30 1270,14 1703,87 1719,90
витрати на паливо грн./Гкал. 973,92 862,38 1297,86 1312,14
витрати на покупну теплову енергію грн./Гкал. 0,00 0,00 0,00 0,00
собівартість виробництва теплової енергії власних ТЕЦ , ТЕС , АЕС,КГУ грн./Гкал. 0,00 0,00 0,00 0,00
витрати на електроенергію без потреб власних ТЕЦ , ТЕС , АЕС,КГУ грн./Гкал. 73,27 73,29 73,2 73,29
транспортування теплової енергії мережами інших підприємств грн./Гкал. 0,00 0,00 0,00 0,00
витрати на оплату праці без потреб власних ТЕЦ , ТЕС , АЕС,КГУ   з відрахуваннями на соціальні заходи грн./Гкал. 221,02 221,27 220,12 221,27
відрахування на соціальні заходи без потреб власних ТЕЦ , ТЕС , АЕС,КГУ грн./Гкал. 46,09 46,14 45,90 46,14
амортизаційні відрахування без потреб власних ТЕЦ , ТЕС , АЕС,КГУ грн./Гкал. 23,77 23,80 23,68 23,8
інші матеріальні витрати собівартості без потреб власних ТЕЦ , ТЕС , АЕС,КГУ 23,92 23,93 23,87 23,93
інші витрати собівартості без потреб власних ТЕЦ , ТЕС , АЕС,КГУ грн./Гкал. 19,31 19,33 19,24 19,33
Розрахунковий прибуток грн./Гкал. 0,00 0,00 0,00 0,00
Вартість теплової енергії за відповідними тарифами (без ПДВ ) грн./Гкал. 1381,30 1270,14 1703,87 1719,90
Тарифи на теплову енергію ( без ПДВ ) грн./Гкал. 1381,30 1270,14 1703,87 1719,90
Витрати на послугу з централізованого опалення грн./Гкал. 0,00 15,50 0,00 0,00
Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку грн./Гкал. 0,00 1285,64 0,00 0,00
Планові тарифи на послугу з централізованого опалення без ПДВ грн./Гкал. 0,00 1285,64 0,00 0,00
Податок на додану вартість грн./Гкал. 0,00 257,13 0,00 0,00
Планові тарифи на послуги з ПДВ грн./Гкал.
для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними   приладами обліку теплової енергії  грн./Гкал. 1542,77
для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії грн/м2 місяць 37,08
Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам тис. Гкал. 28,979 21,593 6,286 1,100
Рівень рентабельності % 0,00 0,00 0,00 0,00
№ , дата затвердження ОМВ відповідних тарифів № 360 від 05.10.2017             №399 від 01.11.2017 №399 від 01.11.2017 №399 від 01.11.2017
3 Діючі   тарифи   на теплову енергію для всіх категорій споживачів та послуги з централізованого опалення       інших підприємсти в     Рівненської області та іншхи   регіонів   України   розміщені на веб-сайтах відповідних підприємств
4 Зміна або корегування   тарифів на теплову енергію для всіх категорій споживачів та послуги з централізованого опалення можливе при збільшенні     або зменшенні вартості енергоносіїв     та інших складових тарифів більш ніж   2 відсотки від встановленого рівня
5 Динаміка зміни   ціни     основних   складових   в тарифах
роки
2018 2017 2016 2015 2014
природний газ , за 1   тис.м3
для населення 6646,27 4704,34 2106,61 1309,20
для бюджетних установ 8393,99 8408,78 8572,06 4901,42
для інших споживачів 10054,19 8682,00 8689,60 5229,19
активна електрична енергія , за 1 кВт
для населення 2,41 2,06 1,68 1,31
для бюджетних установ 2,41 2,06 1,68 1,31
для інших споживачів 2,41 2,06 1,68 1,31
6 Особливості нарахування (визначення) плати за послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії визначено Постановою КМУ від 21 липня 2005 року № 630 яка враховує відхилення в i-му місяці фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від показників, врахованих під час розрахунку діючого тарифу;
7 Якість послуг та порядок перерахунків у разі їх ненадання або надання у неповному обсязі визначено   договором між споживачем та КП "Костопількомуненергія"
8 Фактичний обсяг надання послуг   споживачам   та   заборгованість споживачів з її з оплати за січень   2018 рік
Фактичний обсяг надання послуг з централізованого опалення   в натуральних одиницях тис.Гкал. 4,894 3,733 1,016 0,145
Фактичний обсяг надання послуг з централізованого опаленняв грошовому виразі     в т.ч. тис. грн. 7774,1 5362,7 2124,9 286,6
пільги та субсидії тис. грн. 2832,4 2832,4
Заборгованість на кінець звітного періоду за надані послуги з централізованого опалення та теплову енергію в т.ч. тис. грн. 9077,6 8015,8 671,1 390,7
пільги та субсидії тис. грн. 4162,4 4162,4
9 Перелік та надання   споживачам додаткових послуг   визначено розпорядженням   Національної комісії , що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 19 серпня 2013 № 27 , а саме
- Господарська діяльність   , пов"язана із   створенням об"єктів архітектури
- Комплексне   обслуговування     об"єктів   (технічне обслуговування внутрішньо будинкових мереж централізованого опалення )
- Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування ( ремонт   приладів     та засобів   автоматики   ,   які   експлуатуються   у     котельнях , технічне обслуговування лічильників обліку теплової енергії , які є власністю споживачів , підготовка до повірки контрольно- вимірювальних приладів ) 
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна ( оренда власного нерухомого майна , розміщення обладнання інших субєктів господарювання )
- Вантажний автомобільний транспорт
- Оптова торгівля відходами та брухтом
Вартість та умови надання споживачам відповідних послуг обумовлені договором між споживачем та КП "Костопількомуненергія"
10 Порядок надання і нарахування субсидій для відшкодування витрат на оплату послуг централізованого опалення визначено діючим законодавством . Для отримання   субсидії   споживачам необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення м.Костопіль
11 Костопільська   міська     рада   рішенням   від 27 липня 2017 року № 549   затвердила інвестиційну программу для   КП " Костопількомуненергія" на 2017 рік . Звіт про виконання інвестиційної програми КП "Костопількомуненергія" у сфері виробництва , транспортування та постачання теплової енергії за 2017 рік та використання коштів передбачених для її виконання   наше підприємство надіслало до Костопільської міської ради в грудні місяці 2017 року

 

 

Відповідно до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року №630, нарахування (визначення) плати за послуги з централізованого опалення для населення у разі відсутності у квартирі та на вводі у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії здійснюється з урахуванням коефіцієнту, що враховує відхилення фактичних показників температури зовнішнього повітря від врахованих у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення з урахуванням фактичної кількості днів надання цієї послуги.

Початковими даними для зазначеного коефіцієнта є середня розрахункова температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон для відповідного населеного пункту, яка врахована у встановлених тарифах, фактичні температури зовнішнього повітря (згідно довідки про середньодобову температуру повітря °С Рівненського обласного центру з гідрометеорології) та фактична тривалість опалювального періоду в розрахунковому місяці.

Розмір місячної плати (П) за послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії визначається за формулою:
                                                       П = ТО х S х Кi х (ni/nкi);                                                      (1)    
де ТО - одноставковий тариф на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) житлових будинків без будинкових та квартирних засобів обліку теплової енергії, гривень за 1 кв. метр за розрахунковий період протягом опалювального сезону (з податком на додану вартість);
ТО = 37,08 грн. згідно Рішення виконкому Костопільської міської ради від 5 жовтня 2017 року №360;    
S - опалювана площа  квартири (будинку садибного типу) споживача, який отримує послугу з централізованого опалення та не має будинкового або квартирного засобу обліку теплової енергії, кв. метрів;
Кі - коефіцієнт, що враховує відхилення в i-му місяці фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від показників, врахованих під час розрахунку діючого тарифу;
ni - тривалість опалювального періоду в i-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії (згідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010. «Будівельна кліматологія»);
nкi - календарна кількість діб в і-му місяці;    
                                                      Кі = qфакт і / qн і,                                                (2)    
де qн і - норма витрати теплової енергії в і-му місяці опалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалюваної площі житлових будинків, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;
qфакт і - фактична розрахункова витрата теплової енергії на опалення 1 кв. метра опалюваної площі житлових будинків в і-му місяці розрахункового періоду.
                                                      qн і = q * ni /N,                                                     (3)    
де q - середньозважена річна витрата теплової енергії протягом опалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалюваної площі житлових будинків, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;
ni - тривалість опалювального періоду в і-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії ( згідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010. «Будівельна кліматологія»);
N - загальна тривалість опалювального сезону, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;
           qфакт i = qнi х (tвн– tср о ф i) х nфі/(ni х (tвн– tср о c));                         (4)    
де nфi - фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення у розрахунковому періоді в i-му місяці;
tвн - середня розрахункова температура внутрішнього повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу) -  +18 °С;
tср о с - середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення ( згідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010. «Будівельна кліматологія») 0,1 °C;
tср о ф і - середня фактична температура зовнішнього повітря розрахункового періоду за опалювальний сезон (кількість діб надання послуги з централізованого опалення) для відповідного населеного пункту в і-му місяці, °С;
Підставивши формулу (3) та (4) в формулу (2), за рахунок скорочень, отримаємо:    
           К i = (tвн– tср о ф i) х nфі/(ni х (tвн– tср о c));                         (4)    

 

  Жовтень 2017 р. Листопад 2017р. Грудень 2017 р. Січень 2018 р. Лютий 2018 р. Березень 2018 р. Квітень 2018 р.
ni - тривалість опалювального періоду в i-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах 16,5 30 31 31 28 31 14,5
nфi - фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення у розрахунковому періоді в i-му місяці; 11* 30 31 31      
tср о с - середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон, яка врахована у встановлених тарифах, °C; 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
tср о ф і - середня фактична температура зовнішнього повітря розрахункового періоду за опалювальний сезон (кількість діб надання послуги з централізованого опалення) для відповідного населеного пункту в і-му місяці, °С; 6,07* 3,1067 1,2419 -2,1452      
tвн - середня розрахункова температура внутрішнього повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу), °С; 18 18 18 18 18 18 18
Кі - коефіцієнт, що враховує відхилення в i-му місяці фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від показників, врахованих під час розрахунку діючого тарифу 0,44432* 0,832028 0,936207 1,125430 0,000000 0,000000  
Вартість опалення 1 кв. м. в і-тому місяці, грн./кв.м. 16,48* 30,85 34,71 41,73      
               
*вказані середні значеня, у зв'язку з різною фактичною тривалістю опалювального періоду та фактичною температурою, протягом цього періоду.