Інформація для споживачів КП "Костопількомуненергія"

"Відповідно до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року №630, нарахування (визначення) плати за послуги з централізованого опалення для населення у разі відсутності у квартирі та на вводі у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії здійснюється з урахуванням коефіцієнту, що враховує відхилення фактичних показників температури зовнішнього повітря від врахованих у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення з урахуванням фактичної кількості днів надання цієї послуги.

Початковими даними для зазначеного коефіцієнта є середня розрахункова температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон для відповідного населеного пункту, яка врахована у встановлених тарифах, фактичні температури зовнішнього повітря (згідно довідки про середньодобову температуру повітря °С Рівненського обласного центру з гідрометеорології) та фактична тривалість опалювального періоду в розрахунковому місяці."                                                                                                             

                                                                                                             

Розмір місячної плати (П) за послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії визначається за формулою:                                                                                                 

                                                       П = ТО х S х Кi х (ni/nкi);                                                     (1)                                                                                                      

де ТО - одноставковий тариф на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) житлових будинків без будинкових та квартирних засобів обліку теплової енергії, гривень за 1 кв. метр за розрахунковий період протягом опалювального сезону (з податком на додану вартість);                                                                                                

ТО = 37,08 грн. згідно Рішення виконкому Костопільської міської ради від 5 жовтня 2017 року №360;                                                                                                        

S - опалювана площа квартири (будинку садибного типу) споживача, який отримує послугу з централізованого опалення та не має будинкового або квартирного засобу обліку теплової енергії, кв. метрів;                                                                                                      

Кі - коефіцієнт, що враховує відхилення в i-му місяці фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від показників, врахованих під час розрахунку діючого тарифу;                                                                                                   

ni - тривалість опалювального періоду в i-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії (згідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010. «Будівельна кліматологія»);                                                                                                            

nкi - календарна кількість діб в і-му місяці;                                                                                                  

                                                             Кі = qфакт і / qн і,                                               (2)                                                                                                   

де qн і - норма витрати теплової енергії в і-му місяці опалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалюваної площі житлових будинків, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;                                                                                                      

qфакт і - фактична розрахункова витрата теплової енергії на опалення 1 кв. метра опалюваної площі житлових будинків в і-му місяці розрахункового періоду.                                                                                                        

                                                     qн і = q * ni /N,                                                     (3)                                                                                                           

де q - середньозважена річна витрата теплової енергії протягом опалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалюваної площі житлових будинків, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;                                                                                              

ni - тривалість опалювального періоду в і-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії ( згідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010. «Будівельна кліматологія»);                                                                                                            

N - загальна тривалість опалювального сезону, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;                                                                                              

           qфакт i = qнi х (tвн– tср о ф i) х nфі/(ni х (tвн– tср о c));                         (4)                                                                                                 

де nфi - фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення у розрахунковому періоді в i-му місяці;                                                                                                             

tвн - середня розрахункова температура внутрішнього повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу) - +18 °С;                                                                                               

tср о с - середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення ( згідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010. «Будівельна кліматологія») 0,1 °C;                                                                                               

tср о ф і - середня фактична температура зовнішнього повітря розрахункового періоду за опалювальний сезон (кількість діб надання послуги з централізованого опалення) для відповідного населеного пункту в і-му місяці, °С;                                                                                                             

Підставивши формулу (3) та (4) в формулу (2), за рахунок скорочень, отримаємо:                                                                                              

           К i = (tвн– tср о ф i) х nфі/(ni х (tвн– tср о c));                         (4)                                                                                                     

  Жовтень 2017 р. Листопад 2017р. Грудень 2017 р. Січень 2018 р. Лютий 2018 р. Березень 2018 р. Квітень 2018 р.
ni - тривалість опалювального періоду в i-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах 16,5 30 31 31 28 31 14,5
nфi - фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення у розрахунковому періоді в i-му місяці; 11* 30 31 31 28 31  
tср о с - середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон, яка врахована у встановлених тарифах, °C; 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
tср о ф і - середня фактична температура зовнішнього повітря розрахункового періоду за опалювальний сезон (кількість діб надання послуги з централізованого опалення) для відповідного населеного пункту в і-му місяці, °С; 6,07* 3,1067 1,2419 -2,1452 -5,2964 -1,8226  
tвн - середня розрахункова температура внутрішнього повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу), °С; 18 18 18 18 18 18 18
Кі - коефіцієнт, що враховує відхилення в i-му місяці фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від показників, врахованих під час розрахунку діючого тарифу 0,44432* 0,832028 0,936207 1,125430 1,301475 1,107408  
Вартість опалення 1 кв. м. в і-тому місяці, грн./кв.м. 16,48* 30,85 34,71 41,73 48,26 41,06  

*вказані середні значеня, у зв'язку з різною фактичною тривалістю опалювального періоду та фактичною температурою, протягом цього періоду.

ДОДАТОК (файл EXEL)