Повідомлення про зміну тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що надаються ТзОВ «Хмизи-сервіс»

Інформація
Про погодження тарифу на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення,
що надаються ТзОВ «Хмизи-сервіс» м. Костопіль

ТзОВ «Хмизи-сервіс» повідомляє, у зв’язку зі зміною протягом строку дії тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення обсягу окремих витрат з причин, які не залежать від підприємства, буде проведено перерахування тарифів, за якими відбулися цінові зміни.

Пропонується:

Послуги з централізованого водопостачання за 1 м куб. для:
-  населення – 17,72 грн., у т.ч. ПДВ 20 % - 2,95 грн.;
-  інші групи споживачів – 17,72 грн. у т.ч. ПДВ 20 % - 2,95 грн.;
   (підприємства, установи, бюджетні організації)

Послуги з централізованого водовідведення за 1 м куб. для :
-  населення – 23,24 грн., у т.ч. ПДВ 20 % - 3,87 грн.;
-  інші групи споживачів – 23,24 грн. у т.ч. ПДВ 20 % - 3,87грн.;
   (підприємства, установи, бюджетні організації)

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального гсподарства України № 390 від 30.07.2012р., ТОВ «Хмизи-сервіс» інформує споживачів про намір здійснити зміну тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення.
На зміну тарифів вплинули наступні чинники:
Збільшилась вартість електроенергії на 14%;
Зросли прожитковий мінімум та мінімальна зарплати, збільшилися ставки податків та платежів;

Вартість паливомастильних матеріалів зросла на :
         Бензину на – 2,33%
         Дизпалива на – 2,33%

В звязку з тим, що з квітня 2018 року тарифи не змінювались, а зросли вартість матеріалів, запасних частин, обладнання, комплектуючих, що необхідні для обслуговування, експлуатації та ремонту мереж, обладнання устаткування насосних станцій, виникла потреба у розробці та погодженні економічно обгрунтованих тарифів .
          

Розрахунки додаються.

Статті витрат

водопостачання

водопостачання

всього (грн)

на 1 м куб. (грн)

всього (грн)

на 1 м куб. (грн)

1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі:

185290,59

1,74

43844,91

1,49

витрати, пов’язані з використанням електроенергії для технологічних потреб

160516,63

1,51

43844,91

1,49

витрати на придбання води в інших підприємств та/або очищення власних стічних вод іншими підприємствами

0,00

0,00

витрати на придбання реагентів для очищення і знезараження питної води та/або стічних вод

24773,96

0,23

0,00

інші прямі матеріальні витрати, за винятком вартості зворотних відходів (розшифрувати)

0,00

0

0,00

2. Прямі витрати на оплату праці, всього, у тому числі:

260790

2,45

105624

3,58

основна заробітна плата виробничого персоналу

226710

2,13

105624

3,58

додаткова заробітна плата виробничого персоналу

34080

0,32

0

0,00

інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу

0,00

0,00

3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі:

81744,63

0,77

51454,3

1,74

внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу

55272,51

0,52

23237,28

0,79

амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення

26472,12

0,25

28217,02

0,96

інші прямі витрати (розшифрувати)

0

0,00

0,00

4. Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі:

698074,48

6,55

243843,97

8,27

4.1. Витрати, пов’язані з управлінням виробництва, всього, у тому числі:

292466,25

2,74

60816,35

2,06

основна заробітна плата

130954,53

1,23

49849,47

1,69

додаткова заробітна плата

0

0,00

0,00

інші заохочувальні та компенсаційні виплати

0,00

0,00

внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

28810

0,27

10966,88

0,37

оплата службових відряджень апарату управління цехами, дільницями

0,00

0,00

4.2. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення

1539,43

0,01

586,01

0,02

4.3. Витрати, пов’язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів, всього, у тому числі:

132701,72

1,24

48966,13

1,66

експлуатація

0,00

0,00

ремонт

132701,72

1,24

48966,13

1,66

страхування

0,00

0,00

операційна оренда

0,00

0,00

4.4. Витрати на удосконалення технології та організації виробництва

0,00

0,00

4.5. Утримання виробничих приміщень, всього, у тому числі:

45549,88

0,43

17339,12

0,59

витрати на опалення

0,00

0,00

витрати на освітлення

45549,88

0,43

17339,12

0,59

витрати на дезінфекцію

0,00

0,00

витрати на дератизацію

0,00

0,00

витрати на вивезення сміття

0,00

0,00

інші заходи, пов’язані з утриманням виробничих приміщень

0,00

0,00

4.6. Витрати на обслуговування виробничого процесу, всього, у тому числі:

215151,45

2,02

83325,65

2,82

оплата праці

171500,64

1,61

65283,84

2,21

внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

37730,14

0,35

14362,45

0,49

оплата службових відряджень

0,00

0,00

здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю

5920,67

0,06

3679,36

0,12

4.7. Витрати на охорону праці, дотримання техніки безпеки і охорону навколишнього природного середовища

29869,6

0,28

11370,24

0,39

4.8. Витрати на пожежну і сторожову охорону об’єктів виробничого та загальновиробничого призначення, утримання санітарних зон

0,00

0,00

4.9. Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств з проведення планових перевірок стану обладнання, виконання регламентних вимог

5099

0,05

1941

0,07

4.10. Сплата податків та зборів

71695,18

0,67

5527,76

0,19

4.11. Інші загальновиробничі витрати (розшифрувати)

36703,69

0,34

13971,71

0,47

5. Адміністративні витрати, всього, у тому числі:

318002,98

2,98

115374,27

3,91

5.1. Витрати, пов’язані з управлінням підприємства, всього, у тому числі:

265298,6

2,49

96252,66

3,26

основна заробітна плата

215132,16

2,02

78051,84

2,65

додаткова заробітна плата

0

0,00

0

0,00

гарантійні та компенсаційні виплати

0,00

0,00

внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

47329,08

0,44

17171,4

0,58

оплата службових відряджень

0

0,00

0

0,00

витрати на підготовку та перепідготовку кадрів

0

0,00

326,6

0,01

витрати на використання малоцінних та швидкозношуваних предметів, придбання канцелярських товарів

1937,18

0,02

702,82

0,02

витрати на передплату професійних періодичних видань

900,18

0,01

0

0,00

5.2. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальногосподарського використання

2773,33

0,03

1006,19

0,03

5.3. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського призначення, всього, у тому числі:

34400,95

0,32

12480,96

0,42

ремонт

5050,6

0,05

1832,4

0,06

оренду

5637,45

0,05

2045,31

0,07

страхування майна

0,00

0,00

опалення

0,00

0,00

освітлення

23712,9

0,22

8603,25

0,29

охорону

0,00

0,00

5.4. Оплата професійних послуг (юридичні, аудиторські, оцінка майна)

0,00

0,00

5.5. Витрати на оплату послуг зв’язку

1863,03

0,02

675,93

0,02

5.6. Витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування, послуг банків

8071,57

0,08

2928,43

0,10

5.7. Податки, збори (обов’язкові платежі), крім включених до виробничої собівартості

0,00

0,00

5.8. Витрати на розв’язання спорів у судах

0,00

0,00

5.9. Витрати на пально-мастильні матеріали для потреб апарату управління підприємством

5595,5

0,05

2030,1

0,07

6. Витрати зі збуту послуг, всього, у тому числі:

31279,05

0,29

11348,31

0,38

6.1. Витрати на оплату праці персоналу, пов’язані зі збутом послуг, всього, у тому числі:

23853,68

0,22

8654,32

0,29

основна заробітна плата

23853,68

0,22

8654,32

0,29

додаткова заробітна плата

0

0,00

0

0,00

гарантійні та компенсаційні виплати

0,00

0,00

6.2. Відрахування на загальнообов’язкове державне страхування

5247,81

0,05

1903,95

0,06

6.3. Оплата службових відряджень

0,00

0,00

6.4. Витрати на підготовку та перепідготовку персоналу

0,00

0,00

6.5. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних зі збутом послуг

544,9

0,01

197,7

0,01

6.6. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних зі збутом послуг, всього, у тому числі:

0

0,00

0

0,00

оренда

0,00

0,00

страхування майна

0,00

0,00

ремонт

0,00

0,00

опалення

0,00

0,00

освітлення

0,00

0,00

охорона

0,00

0,00

6.7. Оплата інформаційних послуг, безпосередньо пов’язаних зі збутом

0,00

0,00

6.8. Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів

440,27

0,00

159,73

0,01

6.9. Витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг

1192,39

0,01

432,61

0,01

6.10. Витрати на періодичну повірку, опломбування, обслуговування та ремонт засобів обліку води, які є власністю ліцензіата

0,00

0,00

7. Інші витрати з операційної діяльності, всього

0,00

0,00

8. Фінансові витрати, всього, у тому числі:

0,00

0,00

витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами

0,00

0,00

інші витрати

0,00

0,00

9. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8)

1575181,73

14,77

571489,76

19,37

Розрахунковий прибуток

0

0,00

0

0,00

Вартість послуг безПДВ

1575181,73

14,77

571489,76

19,37

Розрахунковий тариф, грн/м.куб (Без ПДВ)

14,77

19,37

Розрахунковий тариф, грн/м.куб (з ПДВ)

17,72

23,24

Обсяг реалізації,тис.м.куб.

106,62

29,50

Таким чином, діючий тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення вже не може виконувати свого економічного призначення.

В зв’язку з вищезазначеним, підприємством ТзОВ «Хмизи-сервіс»  проведено  розрахунки  вартості послуги відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги». Згідно п. 2 ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування затверджують ціни та тарифи на послуги, що надаються підприємствами житлово-комунального господарства на рівні не нижче економічно обґрунтованих витрат.

Приведення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованих витрат дасть можливість: надавати своєчасно та якісно послуги споживачам; своєчасну оплату за придбані енергетичні ресурси, отримані послуги інших підприємств; своєчасно сплачувати податки, збори та обов’язкові платежі до бюджету зниження збитків по підприємству.

Зауваження та пропозиції приймаються в усній та письмовій формі  на протязі   14  календарних днів  з дня повідомлення  про намір здійснити зміну тарифів за адресою: м. Костопіль, вул. Фабрична, 2а, або за тел. 2-24-76 ТзОВ «Хмизи-сервіс».