Інформація для споживачів послуг з централізованого опалення та теплової енергії по КП " Костопількомуненергія " відповідно до діючого законодавства України

Права та обовязки споживачів та нашого підприємства визначені договором між споживачем та КП "Костопількомуненергія"

Структура тарифів на теплову енергію ( виробництво , транспортування , постачання) та послугу з централізованого опалення по КП Костопількомуненергія

Показники

Одиниця виміру

Для потреб всіх споживачів

 

група   споживачів

 

для потреб  населення

для потреб бюджетних установ

для потреб інших споживачів

Повна собівартість ,     у т.ч.

грн./Гкал.

1643,76

1643,76

1643,76

1643,76

 витрати на паливо

грн./Гкал.

1038,46

1038,46

1038,46

1038,46

витрати на покупну  теплову енергію

грн./Гкал.

0,00

0,00

0,00

0,00

собівартість виробництва теплової енергії власних ТЕЦ , ТЕС , АЕС,КГУ

грн./Гкал.

0,00

0,00

0,00

0,00

витрати на електроенергію без потреб власних ТЕЦ , ТЕС , АЕС,КГУ

грн./Гкал.

85,56

85,56

85,56

85,56

вода та водовідведення

грн./Гкал.

1,15

1,15

1,15

1,15

транспортування теплової енергії мережами інших підприємств

грн./Гкал.

0,00

0,00

0,00

0,00

витрати на оплату праці без потреб власних ТЕЦ , ТЕС , АЕС,КГУ   з відрахуваннями на соціальні заходи

грн./Гкал.

367,11

367,11

367,11

367,11

відрахування на соціальні заходи без потреб власних ТЕЦ , ТЕС , АЕС,КГУ

грн./Гкал.

76,51

76,51

76,51

76,51

амортизаційні відрахування без потреб власних ТЕЦ , ТЕС , АЕС,КГУ

грн./Гкал.

21,44

21,44

21,44

21,44

інші  матеріальні витрати собівартості без потреб власних ТЕЦ , ТЕС , АЕС,КГУ

грн./Гкал.

28,98

28,98

28,98

28,98

інші витрати собівартості без потреб власних ТЕЦ , ТЕС , АЕС,КГУ

грн./Гкал.

24,55

24,55

24,55

24,55

Витрати на покриття втрат

 

6,88

8,92

0

0

Розрахунковий прибуток

грн./Гкал.

0,00

0,00

0,00

0,00

Вартість теплової енергії за відповідними тарифами (без ПДВ )

грн./Гкал.

1650,64

1652,68

1643,76

1643,76

Тарифи на теплову енергію (крім установок з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії) без ПДВ

грн./Гкал.

1650,64

1652,68

1643,76

1643,76

Тарифи на теплову енергію (власних установок з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії) без ПДВ

грн./Гкал.

 

 

1542,56

 

Тарифи на теплову енергію  без ПДВ

грн./Гкал.

 

1652,68

1626,73

1643,76

Витрати на послугу з централізованого опалення

грн./Гкал.

0,00

32,24

0,00

0,00

Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку

грн./Гкал.

0,00

1684,92

0,00

0,00

Планові тарифи на послугу з  централізованого опалення  без ПДВ

грн./Гкал.

0,00

1684,92

0,00

0,00

Податок на додану вартість

грн./Гкал.

0,00

336,98

0,00

0,00

Планові тарифи на послуги з ПДВ

грн./Гкал.

       

 для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними  приладами  обліку теплової енергії 

грн./Гкал.

 

2021,90

   

 для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних  приладів  обліку теплової енергії

 грн/м2 місяць

 

48,47

 

 

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам

тис. Гкал.

27,565

21,263

5,198

1,104

Рівень рентабельності

%

0,00

0,00

0,00

0,00

№ , дата затвердження ОМВ  відповідних тарифів

   

№ 9 від 31.01.2019

№ 9 від 31.01.2019

№ 9 від 31.01.2019

Діючі тарифи на теплову енергію для всіх категорій споживачів та послуги з централізованого опалення інших підприємсти в Рівненської області та іншхи регіонів України розміщені на веб-сайтах відповідних підприємств

Зміна або корегування тарифів на теплову енергію для всіх категорій споживачів та послуги з централізованого опалення можливе при збільшенні або зменшенні вартості енергоносіїв та інших складових тарифів більш ніж 2 відсотки від встановленого рівняя

Динаміка зміни ціни основних складових в тарифах

       

роки

   
   

2019

2018

2017

2016

2015

 

природний газ , за 1  тис.м3

         
 

для населення

8361,852

7307,076

6646,27

4704,34

2106,61

 

для бюджетних установ

8361,852

9734,904

8393,99

8408,78

8572,06

 

для інших споживачів

8361,852

9603,324

10054,19

8682,00

8689,60

 

активна  електрична енергія , за 1 кВт

         
 

для населення

2,89

2,66

2,41

2,06

1,68

 

для бюджетних установ

2,89

2,66

2,41

2,06

1,68

 

для інших споживачів

2,89

2,66

2,41

2,06

1,68

6 Особливості нарахування (визначення) плати за послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії визначено Постановою КМУ від 21 липня 2005 року № 630 яка враховує відхилення в i-му місяці фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від показників, врахованих під час розрахунку діючого тарифу;

7 Якість послуг та порядок перерахунків у разі їх ненадання або надання у неповному обсязі визначено договором між споживачем та КП "Костопількомуненергія"

8 Фактичний обсяг надання послуг споживачам та заборгованість споживачів з її з оплати за січень 2019 рік

 

Фактичний обсяг надання послуг з централізованого опалення   в натуральних одиницях

 тис.Гкал.

4,759

3,647

0,923

0,189

 

Фактичний обсяг надання послуг з централізованого опаленняв грошовому виразі   в т.ч.

тис. грн.

8877,8

6762,1

1773,9

341,8

 

пільги та субсидії

тис. грн.

2675,1

2675,1

   

Перелік та надання споживачам додаткових послуг визначено розпорядженням Національної комісії , що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 19 серпня 2013 № 27 , а саме
- Господарська діяльність , пов"язана із створенням об"єктів архітектури
- Комплексне обслуговування об"єктів (технічне обслуговування внутрішньо будинкових мереж централізованого опалення )
- Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування ( ремонт приладів та засобів автоматики , які експлуатуються у котельнях , технічне обслуговування лічильників обліку теплової енергії , які є власністю споживачів , підготовка до повірки контрольно- вимірювальних приладів )
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна ( оренда власного нерухомого майна , розміщення обладнання інших субєктів господарювання )
- Вантажний автомобільний транспорт
- Оптова торгівля відходами та брухтом

Вартість та умови надання споживачам відповідних послуг обумовлені договором між споживачем та КП "Костопількомуненергія"

Порядок надання і нарахування субсидій для відшкодування витрат на оплату послуг централізованого опалення визначено діючим законодавством . Для отримання субсидії споживачам необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення м.Костопіль Костопільська міська рада для КП " Костопількомуненергія " інвестиційну програму на поточний рік не затверджувало

Відповідно до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року №630, нарахування (визначення) плати за послуги з централізованого опалення для населення у разі відсутності у квартирі та на вводі у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії здійснюється з урахуванням коефіцієнту, що враховує відхилення фактичних показників температури зовнішнього повітря від врахованих у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення з урахуванням фактичної кількості днів надання цієї послуги.
Початковими даними для зазначеного коефіцієнта є середня розрахункова температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон для відповідного населеного пункту, яка врахована у встановлених тарифах, фактичні температури зовнішнього повітря (згідно довідки про середньодобову температуру повітря °С Рівненського обласного центру з гідрометеорології) та фактична тривалість опалювального періоду в розрахунковому місяці.
Розмір місячної плати (П) за послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії визначається за формулою:
П = ТО х S х Кi х (ni/nкi); (1)
де ТО - одноставковий тариф на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) житлових будинків без будинкових та квартирних засобів обліку теплової енергії, гривень за 1 кв. метр за розрахунковий період протягом опалювального сезону (з податком на додану вартість);
ТО = 37,08 грн. згідно Рішення виконкому Костопільської міської ради від 5 жовтня 2017 року №360;
S - опалювана площа квартири (будинку садибного типу) споживача, який отримує послугу з централізованого опалення та не має будинкового або квартирного засобу обліку теплової енергії, кв. метрів;
Кі - коефіцієнт, що враховує відхилення в i-му місяці фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від показників, врахованих під час розрахунку діючого тарифу;
ni - тривалість опалювального періоду в i-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії (згідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010. «Будівельна кліматологія»);
nкi - календарна кількість діб в і-му місяці;
Кі = qфакт і / qн і, (2)
де qн і - норма витрати теплової енергії в і-му місяці опалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалюваної площі житлових будинків, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;

qфакт і - фактична розрахункова витрата теплової енергії на опалення 1 кв. метра опалюваної площі житлових будинків в і-му місяці розрахункового періоду.

qн і = q * ni /N, (3)
де q - середньозважена річна витрата теплової енергії протягом опалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалюваної площі житлових будинків, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;
ni - тривалість опалювального періоду в і-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії ( згідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010. «Будівельна кліматологія»);
N - загальна тривалість опалювального сезону, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;
qфакт i = qнi х (tвн– tср о ф i) х nфі/(ni х (tвн– tср о c)); (4)
де nфi - фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення у розрахунковому періоді в i-му місяці;
tвн - середня розрахункова температура внутрішнього повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу) - +18 °С;
tср о с - середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення ( згідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010. «Будівельна кліматологія») 0,1 °C;

tср о ф і - середня фактична температура зовнішнього повітря розрахункового періоду за опалювальний сезон (кількість діб надання послуги з централізованого опалення) для відповідного населеного пункту в і-му місяці, °С;
Підставивши формулу (3) та (4) в формулу (2), за рахунок скорочень, отримаємо:
К i = (tвн– tср о ф i) х nфі/(ni х (tвн– tср о c)); (5)

 

 

Жовтень 2018 р.*

Листопад 2018р.**

Грудень 2018 р.

Січень 2019 р.

Лютий 2019 р.

Березень 2019 р.

Квітень 2019 р.

ni - тривалість опалювального періоду в i-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах

16,5

30

31

31

28

31

14,5

nфi - фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення у розрахунковому періоді в i-му місяці;

13,1*

30

31

31

     

tср о с - середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон, яка врахована у встановлених тарифах, °C;

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

tср о ф і - середня фактична температура зовнішнього повітря розрахункового періоду за опалювальний сезон (кількість діб надання послуги з централізованого опалення) для відповідного населеного пункту в і-му місяці, °С;

+9,1*

+1,5933

-1,2774

-4,8290

     

tвн - середня розрахункова температура внутрішнього повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу), °С;

18

18

18

18

18

18

18

Кі - коефіцієнт, що враховує відхилення в i-му місяці фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від показників, врахованих під час розрахунку діючого тарифу

0,394752*

0,916555**

1,076950

1,275363

     

Вартість опалення 1 кв. м. в і-тому місяці, грн./кв.м.

7,79*

39,5**

49,44

58,55

 

 

 

*вказані середні значеня по підприємству, у зв'язку з різною фактичною тривалістю опалювального періоду та фактичною температурою, протягом цього періоду.

**вартість опалення 1 кв.м. в листопаді місяці вказана з врахуванням зміни ціни на послугу з централізованого опалення.