"Відповідно до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року №630, нарахування (визначення) плати за послуги з централізованого опалення для населення у разі відсутності у квартирі та на вводі у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії здійснюється з урахуванням коефіцієнту, що враховує відхилення фактичних показників температури зовнішнього повітря від врахованих у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення з урахуванням фактичної кількості днів надання цієї послуги.

Початковими даними для зазначеного коефіцієнта є середня розрахункова температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон для відповідного населеного пункту, яка врахована у встановлених тарифах, фактичні температури зовнішнього повітря (згідно довідки про середньодобову температуру повітря °С Рівненського обласного центру з гідрометеорології) та фактична тривалість опалювального періоду в розрахунковому місяці."                                                                                                             

                                                                                                             

Розмір місячної плати (П) за послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії визначається за формулою:                                                                                                 

                                                       П = ТО х S х Кi х (ni/nкi);                                                     (1)                                                                                                      

де ТО - одноставковий тариф на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) житлових будинків без будинкових та квартирних засобів обліку теплової енергії, гривень за 1 кв. метр за розрахунковий період протягом опалювального сезону (з податком на додану вартість);                                                                                                

ТО = 37,08 грн. згідно Рішення виконкому Костопільської міської ради від 5 жовтня 2017 року №360;                                                                                                        

S - опалювана площа квартири (будинку садибного типу) споживача, який отримує послугу з централізованого опалення та не має будинкового або квартирного засобу обліку теплової енергії, кв. метрів;                                                                                                      

Кі - коефіцієнт, що враховує відхилення в i-му місяці фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від показників, врахованих під час розрахунку діючого тарифу;                                                                                                   

ni - тривалість опалювального періоду в i-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії (згідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010. «Будівельна кліматологія»);                                                                                                            

nкi - календарна кількість діб в і-му місяці;                                                                                                  

                                                             Кі = qфакт і / qн і,                                               (2)                                                                                                   

де qн і - норма витрати теплової енергії в і-му місяці опалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалюваної площі житлових будинків, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;                                                                                                      

qфакт і - фактична розрахункова витрата теплової енергії на опалення 1 кв. метра опалюваної площі житлових будинків в і-му місяці розрахункового періоду.                                                                                                        

                                                     qн і = q * ni /N,                                                     (3)                                                                                                           

де q - середньозважена річна витрата теплової енергії протягом опалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалюваної площі житлових будинків, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;                                                                                              

ni - тривалість опалювального періоду в і-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії ( згідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010. «Будівельна кліматологія»);                                                                                                            

N - загальна тривалість опалювального сезону, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;                                                                                              

           qфакт i = qнi х (tвн– tср о ф i) х nфі/(ni х (tвн– tср о c));                         (4)                                                                                                 

де nфi - фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення у розрахунковому періоді в i-му місяці;                                                                                                             

tвн - середня розрахункова температура внутрішнього повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу) - +18 °С;                                                                                               

tср о с - середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення ( згідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010. «Будівельна кліматологія») 0,1 °C;                                                                                               

tср о ф і - середня фактична температура зовнішнього повітря розрахункового періоду за опалювальний сезон (кількість діб надання послуги з централізованого опалення) для відповідного населеного пункту в і-му місяці, °С;                                                                                                             

Підставивши формулу (3) та (4) в формулу (2), за рахунок скорочень, отримаємо:                                                                                              

           К i = (tвн– tср о ф i) х nфі/(ni х (tвн– tср о c));                         (4)                                                                                                     

  Жовтень 2017 р. Листопад 2017р. Грудень 2017 р. Січень 2018 р. Лютий 2018 р. Березень 2018 р. Квітень 2018 р.
ni - тривалість опалювального періоду в i-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах 16,5 30 31 31 28 31 14,5
nфi - фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення у розрахунковому періоді в i-му місяці; 11* 30 31 31 28 31  
tср о с - середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон, яка врахована у встановлених тарифах, °C; 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
tср о ф і - середня фактична температура зовнішнього повітря розрахункового періоду за опалювальний сезон (кількість діб надання послуги з централізованого опалення) для відповідного населеного пункту в і-му місяці, °С; 6,07* 3,1067 1,2419 -2,1452 -5,2964 -1,8226  
tвн - середня розрахункова температура внутрішнього повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу), °С; 18 18 18 18 18 18 18
Кі - коефіцієнт, що враховує відхилення в i-му місяці фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від показників, врахованих під час розрахунку діючого тарифу 0,44432* 0,832028 0,936207 1,125430 1,301475 1,107408  
Вартість опалення 1 кв. м. в і-тому місяці, грн./кв.м. 16,48* 30,85 34,71 41,73 48,26 41,06  

*вказані середні значеня, у зв'язку з різною фактичною тривалістю опалювального періоду та фактичною температурою, протягом цього періоду.

ДОДАТОК (файл EXEL)

 

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 390 від 30.07.2012р. Комунальне підприємство Костопільводоканал інформує споживачів про намір здійснити зміну тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення, на послугу з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

Відповідно до статті 46, пункту 4, 9 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту міської ради, розпорядження міського голови №24-р від 19 березня 2018 року, 21 березня 2018 року о 10:00 годині в залі засідань Костопільської міської ради відбудеться друге пленарне засідання двадцятої сесії міської ради сьомого скликання.

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації повідомляє, що набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів від 07 лютого 208 року № 107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва».

Керуючись п.2.5. “Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обгрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад” затвердженого наказом міністерства регіонального розвитку будівництва та ЖКГ України від 30.07.2012 р. № 390, КП“Костопількомунсервіс” доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити зміну діючих цін на надання ритуальних послуг в літній період 2018 року. Ціни розраховані з врахуванням вимог Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, згідно наказу Державного Комітету України з питань ЖКГ № 194 від 19.11.2003р