Друкувати


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(друга сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

24.12.2015 м. Костопіль №59
 
Про міський бюджет на 2016 рік

Керуючись  Законом  України  «Про місцеве самоврядування в Україні» (пункт 26 частина 1 статті 26), Бюджетним  кодексом  України  із  змінами  та доповненнями, рішенням  виконавчого  комітету  Костопільської  міської  ради  від 23 грудня 2015 року №535  «Про  схвалення  проекту  про  міський  бюджет  на  2016 рік»   іншими  чинними  нормативно-правовими  актами,  міська  рада –

В И Р І Ш И Л А:

1.    Визначити на 2016 рік:
-    доходи  міського бюджету у сумі 34 095 965 грн., в  тому числі, доходи загального фонду міського бюджету  32 026 650 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету  2 069 315 грн. згідно з додатком  1 цього рішення;
-    видатки міського бюджету у сумі  34 095 965 грн.,  в  тому числі, видатки загального фонду міського бюджету 22 591 650 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету  11 504 315 грн. за тимчасовою класифікацією видатків і кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком  2 та  розпорядником коштів бюджету згідно з додатком  3 цього рішення;
-    профіцит  загального  фонду  міського бюджету у сумі  9 435 000 грн., згідно з додатком  7 цього рішення;
-    дефіцит спеціального фонду  міського бюджету у сумі  9 435 000 грн., згідно з додатком  7 цього рішення.

2.    Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 30 000 грн.
3.    Затвердити на 2016 рік між бюджетні трансферти з міського бюджету району згідно з додатком  4:
-    іншої  субвенції   районному  бюджету  в  сумі   88 835 грн.   на  виконання  Програми підтримки  Трудового архіву .
 
4.    Затвердити  перелік  захищених  статей  видатків  загального  фонду  міського  бюджету  на  2016  рік  за  їх  економічною  структурою:
-    оплата праці працівників бюджетних установ;
-    нарахування на заробітну  плату;
-    придбання  медикаментів  та  перев’язувальних  матеріалів;
-    забезпечення  продуктами  харчування;
-    оплата  комунальних  послуг  та  енергоносіїв;
-    поточні трансферти  населенню;
-    поточні трансферти  місцевим  бюджетам.

5.    Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських програм у сумі  16 285 000  грн. згідно з додатком  6 цього рішення.
6.    Розпорядникам коштів міського бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.  Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
7.    Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
8.    Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69  Бюджетного кодексу України.
9.    Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69  Бюджетного кодексу України.
10.    Установити, що у разі необхідності перерозподіл  бюджетних  призначень  у  межах  загального  обсягу  головного  розпорядника  коштів  міського  бюджету,  що  призводить  до  зміни  затверджених  бюджетних  призначень  по  загальному  та  спеціальному  бюджету  здійснюється  за  погодженням  із  комісією  міської  ради  з  питань  бюджету,  фінансів  та  податків.
В  процесі  виконання  міського  бюджету,  у  виняткових  випадках,  за  обґрунтованим  поданням  розпорядника  коштів  міського  бюджету головний  розпорядник  здійснює  перерозподіл  видатків  за  економічною  класифікацією  в  межах  загального  обсягу  його    бюджетних  призначень    по загальному  та  спеціальному  фондах.
11.    Затвердити   перелік об’єктів, видатки  на  які  у  2016 році будуть здійснюватися за рахунок бюджету розвитку  міського  бюджету  (додаток 5 ).
      

Міський   голова                     Є.О.Денисюк