Друкувати


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(четверта сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

17.03.2016 м. Костопіль №105
 
Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік

Керуючись  Законом  України  «Про місцеве самоврядування в Україні» (пункт 26 частина 1 статті 26), Бюджетним  кодексом  України  із  змінами  та доповненнями, рішенням  виконавчого  комітету  Костопільської  міської  ради  від  25 лютого 2016 року № 69   «Про  схвалення  проекту  про  внесення  змін  до  міського  бюджету  на  2016 рік»,  рішенням  виконавчого  комітету  Костопільської  міської  ради  від   16  березня  2016 року № 103 «Про  схвалення  проекту  про  внесення  змін  до  міського  бюджету  на  2016 рік»  та  іншими  чинними  нормативно-правовими  актами,  міська  рада –

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити  зміни  до  рішення  Костопільської  міської  ради  від  24  грудня  2015  року  «Про  міський  бюджет  на  2016 рік»,  а  саме:
1. Зменшити  доходи  загального фонду  міського бюджету на  суму  140 000 грн., згідно  з  додатком  1 цього  рішення;
2. Збільшити  видатки  загального  фонду  міського  бюджету  на  суму  154 914 грн.  за  рахунок  спрямування  вільного  залишку  бюджетних  коштів  та  коштів,  які  передаються  із  загального  фонду  до  бюджету  розвитку (спеціального  фонду)  та  тимчасовою  класифікацією  видатків  та  кредитування  місцевих  бюджетів  та  головного  розпорядника  коштів,  згідно  з  додатками  2;3  цього  рішення;
3. Затвердити  обсяг  доходів  загального  фонду  міського  бюджету  в  сумі 31 886 650 грн., обсяг  видатків  загального  фонду  міського бюджету у сумі  22 746 564 грн.;
4. Збільшити  доходи  спеціального  фонду  міського  бюджету  на  суму  140 000 грн. згідно з додатком  1 цього рішення;
5. Збільшити  видатки  спеціального  фонду  міського  бюджету  на  суму  875 973 грн. за  рахунок  спрямування  вільного  залишку  бюджетних  коштів  та  коштів,  які  передаються  із  загального  фонду  до  бюджету  розвитку (спеціального  фонду)  та  тимчасовою  класифікацією  видатків  та  кредитування  місцевих  бюджетів  та  головного  розпорядника  коштів,  згідно  з  додатками  2;3  цього  рішення,  в  тому  числі  бюджет  розвитку  735 973 грн.;
6. Установити  профіцит  загального  фонду  міського бюджету  у  сумі  9 140 086  грн., згідно  з  додатком  4  цього  рішення;
7. Установити  дефіцит  спеціального  фонду  міського бюджету  у  сумі  10 170 973 грн., згідно  з  додатком  4  цього  рішення.
8. Перерозподілити  кошти  міського  бюджету  за  функціональною  класифікацією  в  межах  загальних  асигнувань  видатків  міського  бюджету  на  2016  рік,  згідно  з  додатками  2;3 цього  рішення;
9. Затвердити  зміни  до  переліку  обєктів  видатків  на  які  у  2016 році  будуть  здійснюватися  за  рахунок  бюджету  розвитку  міського  бюджету,  згідно  з  додатком  5 цього  рішення;
10. Затвердити  зміни  до  переліку  міських  програм,  які  фінансуються  за  рахунок  коштів  міського  бюджету  у  2016 році,  згідно  з  додатком  6  цього  рішення;
11. Затвердити  зміни  до  міжбюджетних  трансфертів  на  2016  рік  з  міського  бюджету  районному  бюджету  згідно  додатком  7  цього  рішення:
іншої  субвенції  районному  бюджету  в  сумі  15 000 грн., на  виконання  Програми  підтримки  статутної  діяльності  Костопільської  районної  громадської  організації  «Спілка  батьків  дітей-інвалідів  «Сонячний  промінь»  на  2016-2017 роки.
12. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  міської  ради  з  питань  бюджету,  фінансів  та  податків  (голова  Філімонюк  А.А.).
 

Міський   голова                                  Є.О.Денисюк