Друкувати


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(п’ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

26.05.2016 м. Костопіль №154
 
Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік

Керуючись  Законом  України  «Про місцеве самоврядування в Україні» (пункт 23 частина 1 статті 26), Бюджетним  кодексом  України  із  змінами  та доповненнями, рішенням  виконавчого  комітету  Костопільської  міської  ради  від  25 травня  2016 року  № 206   «Про  схвалення  проекту  про  внесення  змін  до  міського  бюджету  на  2016 рік»,  та  іншими  чинними  нормативно-правовими  актами,  міська  рада –

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити  зміни  до  рішення  Костопільської  міської  ради  від  24  грудня  2015  року  №59 «Про  міський  бюджет  на  2016 рік», рішення  Костопільської  міської  ради  від 17  березня  2016  року №105  «Про  внесення  змін  до  міського  бюджету  на  2016  рік», а  саме:
1. Зменшити  видатки  загального  фонду  міського  бюджету  на  суму  11 800 грн.  за  рахунок  коштів,  які  передаються  із  загального  фонду  до  бюджету  розвитку (спеціального  фонду)  та  тимчасовою  класифікацією  видатків  та  кредитування  місцевих  бюджетів  та  головного  розпорядника  коштів,  згідно  з  додатками  2;3  цього  рішення;
2. Затвердити  обсяг  доходів  загального  фонду  міського  бюджету  в  сумі 31 886 650 грн., обсяг  видатків  загального  фонду  міського бюджету у сумі  22 734 764 грн.;
3. Збільшити  доходи  спеціального  фонду  міського  бюджету  на  суму  423 200 грн. згідно з додатком  1 цього рішення;
4. Збільшити  видатки  спеціального  фонду  міського  бюджету  на  суму  435000 грн., в тому  чмслі  за  рахунок  коштів,  які  передаються  із  загального  фонду  до  бюджету  розвитку (спеціального  фонду) в  сумі 11 800 грн.  та   тимчасовою  класифікацією  видатків  та  кредитування  місцевих  бюджетів  та  головного  розпорядника  коштів,  згідно  з  додатками  2;3  цього  рішення,  в  тому  числі  бюджет  розвитку  435 000 грн.;
5. Установити  профіцит  загального  фонду  міського бюджету  у  сумі    9 151 886  грн., згідно  з  додатком  6  цього  рішення;
6. Установити  дефіцит  спеціального  фонду  міського бюджету  у  сумі  10 182 773  грн., згідно  з  додатком  6  цього  рішення.
7. Затвердити  зміни  до  переліку  обєктів  видатків  на  які  у  2016 році  будуть  здійснюватися  за  рахунок  бюджету  розвитку  міського  бюджету,  згідно  з  додатком  4 цього  рішення;
8. Затвердити  зміни  до  переліку  міських  програм,  які  фінансуються  за  рахунок  коштів  міського  бюджету  у  2016 році,  згідно  з  додатком  5  цього  рішення;
9. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  міської  ради  з  питань  бюджету,  фінансів  та  податків  (голова  Філімонюк  А.А.).
 

Міський   голова                                  Є.О.Денисюк