Друкувати


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(шоста сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

21.07.2016 м. Костопіль №209
 
Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік

Керуючись  Законом  України  «Про місцеве самоврядування в Україні» (пункт 26 частина 1 статті 26), Бюджетним  кодексом  України  із  змінами  та доповненнями, рішенням  виконавчого  комітету  Костопільської  міської  ради  від  20  липня  2016 року №  289  «Про  схвалення  проекту  про  внесення  змін  до  міського  бюджету  на  2016 рік»,  та  іншими  чинними  нормативно-правовими  актами,  міська  рада –

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити  зміни  до  рішення  Костопільської  міської  ради  від  24  грудня  2015  року  №59 «Про  міський  бюджет  на  2016 рік»,  рішення  Костопільської  міської  ради  від 17  березня 2016 року №105 «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік»,  рішення  Костопільської  міської  ради  від 26  травня 2016 року №154 «Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік» а  саме:
1. Збільшити  доходи  загального фонду  міського бюджету на  суму  2 556 872  грн., за рахунок  перевиконання  доходної  частини  бюджету  за  шість  місяців  поточного  року , згідно  з  додатком  1 цього  рішення;
2. Збільшити  видатки  загального  фонду  міського  бюджету  на  суму 120 000 грн.  згідно  з  додатками  2;3  цього  рішення, за  рахунок;
збільшення:
перевиконання  власних доходів  на  суму 2 556 872 грн.,
спрямування:
за  рахунок  вільного  залишку  бюджетних  коштів  на  суму  151 840 грн.,
зменшення:
кошти,  що  передаються  із  загального фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку  (спеціального  фонду)  на  суму  2 588 712 грн.;;
3. Затвердити  обсяг  доходів  загального  фонду  міського  бюджету  в  сумі 34 443 522 грн.,  обсяг  видатків  загального  фонду  міського бюджету у сумі   22 854 764грн.;
4. Збільшити  доходи  спеціального  фонду  міського  бюджету  на  суму  85 891 грн. згідно з додатком  1 цього рішення;
5. Збільшити  видатки  спеціального  фонду  міського  бюджету  на  суму 2 674 603 грн. за  рахунок доходів  (85 891 грн.) та   коштів,  які  передаються  із  загального  фонду  до  бюджету  розвитку (спеціального  фонду) (2 588 712 грн.) та  тимчасовою  класифікацією  видатків  та  кредитування  місцевих  бюджетів  та  головного  розпорядника  коштів,  згідно  з  додатками  2;3  цього  рішення,  в  тому  числі  бюджет  розвитку  2 674 603 грн.;
6. Установити  профіцит  загального  фонду  міського бюджету  у  сумі 11 588 758 грн., згідно  з  додатком  4  цього  рішення;
7. Установити  дефіцит  спеціального  фонду  міського бюджету  у  сумі 12 771 485 грн., згідно  з  додатком  4  цього  рішення.
8. Перерозподілити  кошти  міського  бюджету  за  функціональною  класифікацією  в  межах  загальних  асигнувань  міського  бюджету  на  2016  рік, згідно  з  додатками  2;3 цього  рішення;
9. Затвердити  зміни  до  переліку  обєктів  видатків  на  які  у  2016 році  будуть  здійснюватися  за  рахунок  бюджету  розвитку  міського  бюджету,  згідно  з  додатком  5 цього  рішення;
10. Затвердити  зміни  до  переліку  міських  програм,  які  фінансуються  за  рахунок  коштів  міського  бюджету  у  2016 році,  згідно  з  додатком  6  цього  рішення;
11. Затвердити  зміни  до  міжбюджетних  трансфертів  на  2016  рік  з  міського  бюджету  районному  бюджету  згідно  додатком  7  цього  рішення:
іншої  субвенції  районному  бюджету:
на  виконання  Програми  підтримки  статутної  діяльності  Костопільської  районної  громадської  організації  «Спілка  батьків  дітей-інвалідів  «Сонячний  промінь»  на  2016-2017 роки  в  сумі  20 000 грн.,
співфінансування  на  капітальний  ремонт  приміщення  Костопільського  НВК «Загальноосвітня  школа  1  ступеня – гімназія  імені  Т.Г.Шевченка (заміна  вікон  та  ремонт  покрівлі)  по  вул. Грушевського, 11 в м. Костопіль  Рівненської  області  в  сумі  131 084 грн.,
співфінансування  на  придбання  медикаментів  та  харчових  продуктів  хворим  на  орфанні  захворювання  Костопільському  районному  центру  ПМД  в  сумі  100 000 грн.
12. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  міської  ради  з  питань  бюджету,  фінансів  та  податків  (голова  Філімонюк  А.А.).
 

Міський   голова                                  Є.О.Денисюк