logo

Документ № 292 від 17.11.2016 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(восьма сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

17.11.2016 м.Костопіль №292
 
Про внесення змін до рішення Костопільської міської ради від 18 лютого 2008р. №408 «Про затвердження Положення «Про Почесні відзнаки»

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада –

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення Костопільської міської ради від 18 лютого 2008р. №408 «Про затвердження Положення «Про Почесні відзнаки», а саме:

    Положення про звання та відзнаки Костопільської міської ради затвердити в новій редакції згідно з додатком 1.

2. Контроль за виконання даного рішення доручити постійній комісії з питань депутатської діяльності, етики; законності та правопорядку та з питань регуляторної політики (голова Семещук І.Л.) та комісії соціально-культурного розвитку та з питань пенсіонерів, інвалідів і ветеранів (голова Домінікін П.П.), а організацію його виконання доручити заступнику міського голови Волосу В.Г. та секретарю ради Єрмаченку Д.В.

Міський голова                                            Є. ДЕНИСЮК

 

 

 

 

Додаток № 1

до рішення Костопільської

міської ради № 292

від 17 листопада 2016 року

ПОЛОЖЕННЯ

про звання та відзнаку Костопільської міської ради

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1    З метою відзначення громадян, які своєю професійною та громадською діяльністю зробили вагомий внесок у розвиток міста Костопіль, що сприяло піднесенню його авторитету на регіональному, державному та міжнародному рівнях міською радою засновано звання «Почесний громадянин міста Костопіль» та Почесна відзнака «За вагомий внесок у розвиток міста і громади» (далі в тексті – звання та відзнака).

1.2    Підставами для присвоєння звання та відзнаки  є:

1.2.1        видатні заслуги в галузі науки, техніки, культури, мистецтва, фізичної культури і спорту, освіти, охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища, охорони правопорядку та громадської безпеки, зміцнення миру та міжнародного співробітництва, розвитку економіки та виробництва, містобудування та архітектури, житлово – комунального господарства, підприємництва;

1.2.2        вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування;

1.2.3        активна громадська та благодійна діяльність;

1.2.4        особиста мужність та героїзм, проявлені під час виконання службового та громадянського обов’язку.

1.3    Звання та відзнака присвоюються лише один раз за життя і є довічними. Посмертно звання та  відзнака  не присвоюються.

  1. ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ ТА ВІДЗНАКИ

2.1    Звання «Почесний громадянин міста Костопіль» та Почесна відзнака «За вагомий внесок у розвиток міста і громади» можуть присвоюватись виключно рішенням Костопільської міської ради шляхом таємного голосування один раз на рік, на передодні Дня міста, по одній особі з числа кандидатів за виключенням випадків, коли підстави для присвоєння звання та відзнаки підпадають  під пункт 1.2.4 цього Положення.

2.2    Кандидатури на присвоєння звання та відзнаки подає міський голова на підставі клопотань та висновків комісії з попереднього їх розгляду.

2.3    Подавати клопотання мають право:

·         депутати Костопільської міської ради;

·         виконавчий комітет Костопільської міської ради;

·         держані органи;

·         об’єднання громадян;

·         трудові колективи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

·         загальні збори громадян міста.

У клопотанні відображається внесок кандидата у розвиток міста, піднесення його авторитету на регіональному, державному, міжнародному рівнях. До клопотання додаються докладна біографія кандидата, копії документів, що підтверджують його заслуги та досягнення, які мають значення для присвоєння звання чи відзнаки.

Клопотання, які не відповідають цим вимогам не розглядаються.

2.4    . Комісія з попереднього розгляду кандидатур по присвоєнню звання та відзнаки створюється розпорядженням міського голови. До складу комісії можуть входити посадові особи виконавчого комітету міської ради ( за згодою), а при потребі – інші працівники, спеціалісти, експерти.

До повноважень комісій належать:

·         розгляд клопотань щодо присвоєння звання та відзнаки;

·         розміщення у місцевій пресі та оприлюднення на офіційному сайті міської ради повідомлень про клопотання щодо присвоєння звання чи відзнаки, розгляд зауважень та пропозицій, які надійшли до комісії;

·         підготовка висновків щодо розглянутих клопотань по присвоєнню звання чи відзнаки та подання їх на розгляд міського голови.

2.5    Особі, якій присвоєно звання «Почесний громадянин міста Костопіль» вручаються  дипломом, посвідчення та нагрудний знак.

Особі, якій присвоєно почесну відзнаку «За вагомий внесок у розвиток міста і громади» вручаються нагрудний знак і посвідченням.

Урочиста церемонія відзначення відбувається, як правило, під час святкування Дня міста.

2.6    Дипломи, посвідчення, нагрудні знаки вручає міський голова м. Костопіль, а у виняткових випадках – перший заступник міського голови або секретар міської ради.

2.7    Текст рішення Костопільської міської ради про присвоєння звання чи відзнаки, короткі біографічні дані та перелік заслуг, фотографія особи, якій присвоєно звання чи  відзнака заносяться відповідно до Книги Почесних громадян м. Костопіль або Книги Пошани м. Костопіль. Інформація про осіб, яким присвоєно звання та відзнаки зберігаються, також в районному краєзнавчому музеї.

2.8    Рішення Костопільської міської ради про присвоєння звання та відзнаки публікуються у місцевій пресі та оприлюднюються на офіційному сайті міської ради.

  1. ПРАВА ГРОМАДЯН, ЯКИМ ПРИСВОЄНО ЗВАННЯ  ЧИ ВІДЗНАКА

3.1    Першочерговий прийом посадовими особами міської ради, керівниками комунальних закладів міста;

3.2    Участь у роботі пленарних засідань сесії Костопільської міської ради як почесних гостей ( за їх бажанням);

3.3    Одержання  цінного подарунку приуроченого до ювілейних дат особам, яким присвоєно звання  «Почесний громадянин міста Костопіль», або особам, які удостоєні Почесної відзнаки «За вагомий внесок у розвиток міста і громади».

     

  1. ВИТРАТИ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРАВ ГРОМАДЯНАМ, ЯКИМ ПРИСВОЄНО  ЗВАННЯ ТА ВІДЗНАКА

 Витрати, пов’язані із реалізацією прав громадянам, яким присвоєно звання чи відзнака, передбачених цим Положенням, відшкодовуються за рахунок коштів міського бюджету.

  1. ПОЗБАВЛЕННЯ ЗВАННЯ ЧИ ВІДЗНАКИ

5.1    Особа позбавляється звання чи  відзнаки за рішенням Костопільської міської ради за поданням Комісії, яка створюється відповідно до пункту 2.4 цього Положення, у випадку вступу в силу стосовно неї обвинувального вироку суду або здійснення діяльності, несумісної із званням чи відзнакою.

5.2    Особа, позбавлена звання чи  відзнаки, втрачає встановлені цим Положенням права, диплом, посвідчення, нагрудний знак підлягають поверненню до міської ради.

Секретар міської ради                                                    Д. Єрмаченко

 

 

 

Додаток № 2

до рішення Костопільської

міської ради № 292

від 17 листопада 2016 року

ОПИС ДИПЛОМА

Почесного громадянина міста Костопіль

Диплом Почесного громадянина міста Костопіль має тверду обкладинку, покриту зовні шкірою бордового кольору. На лицевій стороні диплома глибоким тисненням зображено герб міста на фоні адміністративного будинку Костопільської міської ради і літерами золотистого кольору розміщено напис „Почесний громадянин міста Костопіль ”.

            У дипломі є вкладка, в якій друкується прізвище, ім’я та по батькові  Почесного громадянина міста Костопіль. Внизу ставиться підпис міського голови, який засвідчується гербовою печаткою, та дата видачі диплома.

Секретар міської ради                                           Д.Єрмаченко

 

 

 

Додаток № 3

до рішення Костопільської

міської ради № 292

від 17 листопада 2016 року

ОПИС ПОСВІДЧЕННЯ

Почесного громадянина міста Костопіль

            Посвідчення Почесного громадянина міста Костопіль – загального зразка, розміром 82 мм х 112 мм. Посвідчення виготовляється з матеріалу балакрон кольору „ бордо ” . На лицевій стороні посвідчення глибоким тисненням зображено герб міста і розміщено напис „ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН МІСТА КОСТОПІЛЬ”. Кліше – золотистого кольору.

            Усередині посвідчення на лівій стороні вдруковано назву Костопільської міської ради і напис „Посвідчення Почесного громадянина міста Костопіль ” , розміщується фотографія і вписується прізвище, ім’я та по батькові Почесного громадянина, вказується дата та номер рішення Костопільської міської ради про присвоєння звання, ставиться підпис міського голови, який засвідчується гербовою печаткою, а також дата видачі та номер посвідчення.

Секретар міської ради                                           Д.Єрмаченко

 

 

 

Додаток № 4

до рішення Костопільської

міської ради № 292

від  17 листопада 2016 року

ОПИС НАГРУДНОГО ЗНАКА

Почесного громадянина міста Костопіль і футляра

 до посвідчення та знака

Нагрудний знак має вигляд зірки, утвореної з п’яти деталей: срібляста основа зірки, золотисті промені зірки, лавровий вінок, медальйон з написом та герб. Основною є восьмипроменева зірка з металу сріблястого кольору, між променями якої розташовано промені з металу золотистого кольору. В центрі зірки розміщено медальйон з металу золотистого кольору з гербом міста Костопіль. В нижній частині медальйон охоплює стрічка з металу золотистого кольору з рельєфним написом „Почесного громадянина міста Костопіль”. Стрічка зановлена синьою емаллю.

           Кольори металу емалей нагрудного знака символізують:

-           золотистий – велич, багатство;

-           сріблястий, білий – гідність, мудрість, чистоту, мир, правду;

-           синій (лазур) – честь, мир, правду.

Футляр (з ложементом) має розмір 120мм х 180 мм, виготовлений із матеріалу бала крон кольору „ бордо ” , кліше – золотом.

Секретар міської ради                                           Д.Єрмаченко

 

 

 

Додаток № 5

до рішення Костопільської

міської ради № 292

від  17 листопада 2016 року

ОПИС

нагрудного знака

 „За вагомий внесок у розвиток міста і громади ”

Нагрудний знак „За вагомий внесок у розвиток міста і громади ” має вигляд медалі діаметром 32 мм із зображенням з двох сторін.

У центрі медалі розташований картуш, в якому вміщено герб міста Костопіль.

Герб розділяється вертикальною лінією на дві площини: з лівої сторони – дубовий лист на жовтому тлі, з правої сторони – зображення Святого Архангела на блакитному тлі. По колу медалі напис – „За вагомий розвиток міста і громади ”.

На зворотній стороні медалі розташована лаврова гілка, що символізує честь і повагу. Нижче лаврової гілки напис – м.Костопіль 2005р.

За допомогою кільця та вушка, медаль скріплюється з колодкою, обтягнутої жовто-синьою стрічкою. На зворотній стороні колодки – застібка „ Батерфляй ” для кріплення до одягу.

Медаль і колодка виготовляються зі сплавів міді та вкриваються золотом 0,1 мКм. Герб міста, який розташований в центрі медалі, заливається акриловою емаллю жовто-блакитного кольору. Всі зображення медалі рельєфні.

Секретар міської ради                                           Д.Єрмаченко

 

 

Додаток № 6

до рішення Костопільської

міської ради № 292

від  17  листопада 2016 року

ОПИС

посвідчення громадянина,

що удостоєний відзнаки „За вагомий внесок у розвиток міста і громади ”

і футляра до посвідчення та знака

            Посвідчення громадянина, нагородженого Почесною відзнакою „За вагомий внесок у розвиток міста і громади ” – загального зразка, розміром 80 мм х 112 мм. Посвідчення виготовляється з твердого матеріалу темно-синього кольору. На лицевій стороні посвідчення глибоким тисненням зображено герб України і розміщено напис „ Посвідчення ”. Кліше – золотистого кольору.

            Усередині посвідчення на лівій стороні на світло-голубому вкладиші в обрамленні золотистого кольору – зображення нагрудного знака.

            На правій стороні на світло-голубому вкладиші в такому ж самому обрамленні зверху текст: „За вагомий внесок у розвиток міста і громади ”.

            Під ним посередині текст:

„ Нагороджується ”

Зазначається:

-         прізвище, ім’я, по батькові громадянина, удостоєного даної відзнаки;

-         дата, місяць і рік.

Засвідчується гербовою печаткою.

           

Секретар міської ради                                           Д.Єрмаченко