Друкувати


КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
( дев'ятнадцята сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

22.12.2017 м. Костопіль №680
 
Про міський бюджет на 2018 рік

Керуючись  Законом  України  «Про місцеве самоврядування в Україні» (пункт 23 частина 1 статті 26), Бюджетним  кодексом  України  із  змінами  та доповненнями, рішенням  виконавчого  комітету  Костопільської  міської  ради  від 21 грудня 2017 року № 474 «Про  схвалення  проекту  про  міський  бюджет  на  2018 рік»   іншими  чинними  нормативно-правовими  актами,  міська  рада –

В И Р І Ш И Л А:

1.    Визначити на 2018 рік:
-    доходи  міського бюджету у сумі 56 033 190 грн., в  тому числі, доходи загального фонду міського бюджету 53 213 714 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету  2 819 476 грн. згідно з додатком  1 цього рішення;
-    видатки міського бюджету у сумі  56 033 190  грн.,  в  тому числі, видатки загального фонду міського бюджету 41 403 714 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету  14 629 476 грн.  згідно з додатком  3 цього рішення;
-    профіцит  загального  фонду  міського бюджету у сумі  11 810 000 грн., згідно з додатком  2  цього рішення;
-    дефіцит спеціального фонду  міського бюджету у сумі  11 810 000 грн., згідно з додатком  2  цього рішення.

2.    Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 30 000 грн.
 
3.    Затвердити  перелік  захищених  статей  видатків  загального  фонду  міського  бюджету  на  2018  рік  за  їх  економічною  структурою:
-    оплата праці працівників бюджетних установ;
-    нарахування на заробітну  плату;
-    придбання  медикаментів  та  перев’язувальних  матеріалів;
-    забезпечення  продуктами  харчування;
-    оплата  комунальних  послуг  та  енергоносіїв;
-    поточні трансферти  населенню;
-    поточні трансферти  місцевим  бюджетам.

4.    Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських програм у сумі  28 808 800  грн. згідно з додатком  5 цього рішення.
5.    Розпорядникам коштів міського бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.  Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
6.    Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
7.    Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69  Бюджетного кодексу України.
8.    Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 ˡ  Бюджетного кодексу України.
9.    Установити, що у разі необхідності перерозподілу  бюджетних  призначень  у  межах  загального  обсягу  головного  розпорядника  коштів  міського  бюджету,  що  призводить  до  зміни  затверджених  бюджетних  призначень  по  загальному  та  спеціальному  бюджету  здійснюється  за  погодженням  із  комісією  міської  ради  з  питань  бюджету,  фінансів  та  податків.
    В  процесі  виконання  міського  бюджету,  у  виняткових  випадках,  за  обґрунтованим  поданням  розпорядника  коштів  міського  бюджету  виконавчий комітет  міської ради  здійснює  перерозподіл  видатків  за  економічною  класифікацією  в  межах  загального  обсягу  його    бюджетних  призначень    по загальному  та  спеціальному  фондах.
10.    Затвердити   перелік об’єктів, видатки  на  які  у  2018 році будуть здійснюватися за рахунок бюджету розвитку  міського  бюджету  (додаток 4 ).
11.    Контроль за виконанням даного рішення покласти  на  постійну  комісію  міської  ради  з  питань  бюджету,  фінансів  та  податків  (голова  Філімонюк  А.А.).

      

Міський   голова                                               Є.О.Денисюк