Друкувати


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
(двадцята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

15.03.2018 м. Костопіль №782
 
Про звіт щодо виконання міського бюджету м. Костопіль за 2017 рік

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік, відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради, міська рада –

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік.

По загальному фонду:
- по доходах в сумі 49 974,3 тис. грн.;
- по видатках в сумі 27 995,4 тис. грн.

По спеціальному фонду:
- по доходах в сумі _4 619,3 тис. грн.;
- по видатках в сумі _19 208,1 тис. грн.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та податків (голова комісії Філімонюк А.А.).

Секретар ради                                                 Д. ЄРМАЧЕНКО

Додаток №1

до рішення міської ради

№ 782 від 15 березня 2018 року

 

Звіт виконання доходів загального фонду міського бюджету за 2017 рік

                                                                                                                                                                тис. грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Код бюджетної класифікації Найменування Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

Виконано з початку

2017 року

Порівняльна характеристика до фактичних надходжень відповідного періоду 2017р.   /+ - тис. грн../
1 2 3 5 6
100000 ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 30389,6 31327,6 938,0
110200 Податок на прибуток підприємств 77,5 8,2 -69,3
130000 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 300,0 507,9 207,9
140000 Внутрішні податки на товари та послуги 7000,0 7275,4 275,4
180000 Місцеві податки і збори 23012,1 23536,1 524,0
200000 НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 775,5 1068,7 293,2
210000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 120,0 57,0 -63,0
220000 Адмістративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 650,0 1002,2 352,2
240000 Інші неподаткові надходження 5,5 9,5 4,0
300000 Доходи     від   операцій з капіталом 3,0 20,0 17,0
РАЗОМ ДОХОДІВ 31168,1 32416,3 1248,2
400000 Офіційні трансферти 17788,0 17558,0 -230
900103 ВСЬОГО ДОХОДІВ 48956,1 49974,3 1018,2

Секретар міської ради                                                   Д. Єрмаченко

 

 

 

Додаток №2

до рішення міської ради

№782 від 15 березня 2018 року

 

 

 

Звіт виконання доходів спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      тис. грн.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Код бюджетної класифікації Найменування Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

Виконано з початку

2017 року

Порівняльна характеристика до фактичних надходжень відповідного періоду 2017р.   /+ - тис. грн../
10000000 Податкові надходження 165,0 171,4 6,4
20000000 Неподаткові надходження 1794,1 1807,6 13,5
21000000 Доходи від   та підприємницької діяльності 0,6 0,6
24000000 Інші неподаткові надходження 204,5 204,5
25000000 Власні надходження бюджетних установ 1794,1 1602,5 -191,6
30000000 Доходи від операцій з капіталом 1067,5 2117,2 1049,7
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 1067,5 2117,2 1049,7
РАЗОМ ДОХОДІВ 3026,6 4096,2 1069,6
4000000 Офіційні трпнсферти 567,7 523,1 -44,6
ВСЬОГО ДОХОДІВ 3594,3 4619,3 1025,0

                                                               

                                            Секретар міської ради                                                        Д. Єрмаченко

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

до рішення міської ради

№ 782 від 15 березня 2018 року

 

Звіт виконання видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік                                                                                                                                                              

                                                                                                                                            тис. грн.                    

Код тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів Найменування показника Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

Виконано з початку

2017 року

Порівняльна характеристика до фактичних надходжень відповідного періоду 2017р.   /+ - тис. грн../
1 2 3 5
0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету 3863,6 3862,6 -1,0
1010 Дошкільна освiта 16363,0 16363,0 -
3400 Інші видатки на соціальний захист населення 500,0 500,0 -
6052 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства 190,0 190,0 -
6060 Благоустрій міст, сіл, селищ 9900,0 6200,0 -3700,0
4090 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 123,0 122,7 -0,3
4200 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 250,0 159,1 -90,9
6650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 100,0 100,0 -
7810 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 45,0 - -45,0
8600 Інші видатки 84,3 50,5 -33,8
8800 Інші субвенції 559,5 447,5 -112,0
Всього видатків 31978,4 27995,4 -3983,0

Секретар міської ради                                                   Д.Єрмаченко

Додаток №4

до рішення міської ради

№782 від 15 березня 2018 року

Звіт виконання видатків спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік                                                                                                                                                            

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                тис. грн.                  

Код тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів Найменування показника Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

Виконано з початку

2017 року

Порівняльна характеристика до фактичних надходжень відповідного періоду 2017р.   /+ - тис. грн../
1010 Дошкільна освiта 176,2 160,5 -15,7
6021 Капітальний ремонт житлового фонду 1951,1 1929,1 -22,0
6022 Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 1381,0 609,1 -771,9
6052 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства 3310,0 3275,1 -34,9
6060 Благоустрій міст, сіл, селищ 14389,5 12895,1 -1494,4
6430 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 109,9 - -109,9
9120 Утилізація відходів 165,0 163,2 -1,8
8600 Інші видатки 176,0 176,0 -
Всього видатків 21658,7 19208,1 -2450,6

Секретар міської ради                                                  Д.Єрмаченко

 

 

 

 

Додаток №5

до рішення міської ради

№782 від 15 березня   2018 року

 

 

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ

видатки на які проводились за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 році                                                                                                                                                          

 

Видатки бюджету розвитку на звітну дату в сумі 19 044 920,54 грн. направлені :

ТКВКБМС Найменування видатків Сума, грн
6021 Капітальний ремонт житлового фонду : 1 929 090,18
КП “Костопільське будинкоуправління” 1 249 389,06
КП «Костопільське БЖКП» 679 701,12
6022 Капітальний ремонт житлового фонду (ОСББ) 609 131,66
ОСББ «Кільцеве-1” 246 642,00
ОСББ «Кільцеве - 109” 362 489,66
6052 Капітальний ремонт водопровідно-каналізац. господарства 3 275 102,79
КП «Костопільводоканал» 1 077 102,79
КП «Костопільводоканал» придбання нової техніки (екскаватор-навантажувач) 2 198 000,00
6060 Капітальний ремонт вулиць та тротуарів міста 12 895 125,93
КП «Костопількомунсервіс» 8 308 725,93
КП «Костопількомунсервіс» придбання нової техніки (автобус загального призначення, самоскид та машина комбінована для утримання доріг) 4 586 400,00
1010 Дошкільна освіта 160469,98

Придбання основних засобів для ДНЗ (ігровий майданчик )

30000,00
Капітальний ремонт харчоблоків із заміною електроплит 130 469,98
8600 Інші видатки 176000,00
Придбання основних засобів (мультимедійний проектор) 16 000,00
Біохімічні аналізатори крові 160 000,00

Секретар міської ради                                                   Д.Єрмаченко

 

Пояснення до рішення Костопільської міської ради №782 від 15 березня 2018р.
«Про звіт щодо виконання міського бюджету м. Костопіль за 2017 рік»

За 2017рік до загального фонду міського бюджету надійшло 49 974,3 тис. грн.
Показник виконання призначень на звітний період складає 102,1%, або на 1018,2 тис. грн. більше річних планових призначень.
Надходження від податкових та неподаткових надходжень по загальному фонду становлять 32396,3 тис. грн. що становить 104,0% , або в сумі більше на 1231,2 тис. грн.
Офіційних трансфертів надійшло - 17558,0 тис. грн. На кінець 2017 року залишок невикористаних коштів становить - 823,5 тис. грн., а саме:
- кошти з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на капітальний ремонт вул. Котляревського — 723,5 тис. грн.;
- кошти з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на капітальний ремонт частини тротуару вул. Грушевського від будинку №12 до будинку №20 — 100,0 тис. грн.

Видатки загального фонду міського бюджету за 2017 рік становлять 27 995,4 тис. грн. Структура видатків загального фонду:
видатки на заробітну плату з нарахуванням складають 16 399,5 тис. грн. що становить 58,6% від всієї суми видатків.
- на благоустрій міста направлено 6 200,0 тис. грн. - у відсотках 22,1% ,
- на ремонт та розвиток інфраструктури доріг -100,0 тис. грн. це – 0,4%,
- на водопровідно-каналізаційне господарство -190,0 тис. грн., це -0,7 %,
- інші субвенції -447,5тис.грн, це -1,6%
- інші видатки направлені на поточне утримання бюджетних установ, придбання предметів, матеріалів та послуг, також на інші культурно мистецькі та спортивні заходи та виплату матеріальної допомоги на поховання та вирішення соціально - побутових питань - становить 4658,4 тис. грн. тобто 16,6% відповідно до всієї видаткової частини міського бюджету.

Протягом 2017 р. до спеціального фонду міського бюджету надійшло 4619,3 тис. грн. в тому числі :
- власні надходженні бюджетних установ становлять 1602,5 тис. грн.;
- податкові та неподаткові надходження спец. фонду 376, 5 тис. грн.;
- доходи від операцій з капіталом -2117,2 тис. грн.;
- офіційні трансферти — 523,1 тис. грн..

Видатки спеціального фонду становлять 19 208,01 тис. грн.
На виконання програми охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки м. Костопіль направлені кошти в сумі 163,2 тис. грн.
Видатки бюджету розвитку на звітну дату становлять 19 044,9 тис. грн. (Перелік об'єктів - додатку №5 даного рішення).

Касові видатки спеціального фонду дошкільних закладів освіти становлять 1460,1 тис. грн.( придбання продуктів харчування).

Станом на 01.01.2018 р. відсутня кредиторська заборгованість по видатках міського бюджету. Дебіторська заборгованість становить 13,7 тис. грн.( передплата періодичних видань).


В. о. завідувача відділу бух. обліку та звітності                                                      Разлучна І. М.