Друкувати


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
(двадцять шоста сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2018 м. Костопіль №975
 
Про міський бюджет на 2019 рік

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (пункт 23 частина 1 статті 26), Бюджетним кодексом України із змінами та доповненнями, рішенням виконавчого комітету Костопільської міської ради від 20 грудня 2018 року № 408 «Про схвалення проекту про міський бюджет на 2019 рік» іншими чинними нормативно-правовими актами, міська рада –

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2019 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 71 707 859 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 68 687 418 гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 3 020 441 гривень, згідно з додатком 1 цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 71 707 859 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 49 668 418 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету у сумі 22 039 441 гривень, в т.ч. видатки бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету у сумі 19 519 000 гривень, згідно з додатком 3 цього рішення;
- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 19 019 000 гривень, згідно з додатком 2 цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 19 019 000 гривень, згідно з додатком 2 цього рішення;
- оборотний залишок коштів міського бюджету у розмірі 30 000 гривень, що становить 0,12 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначеним цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік між бюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами, згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм у сумі 38 623 339 гривень, згідно з додатком № 6 до цього рішення.

6. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню.

7. Надати повноваження виконавчому комітету міської ради щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статтей 43, 73 Бюджетного кодексу України..

8. Виконавчому комітету міської ради забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обгрунтованих лімітів споживання тощо.

9. Надати право виконавчому комітету міської ради:
- здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету;
- при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування міського бюджету;
- в міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків міського бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій між місцевими бюджетами з послідуючим затвердженням міською радою.

10. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та податків (голова Філімонюк А.А.).

Міський голова                     Є.О.Денисюк