Друкувати


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
(двадцять сьома сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

21.02.2019 м. Костопіль №1011
 
Про звіт щодо виконання міського бюджету м. Костопіль за 2018 рік

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік, відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів та податків міської ради,
міська рада –

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік.

По загальному фонду:
- по доходах в сумі 60 742,8 тис. грн.;
- по видатках в сумі 49 802,20 тис. грн.

По спеціальному фонду:
- по доходах в сумі _4 333,9 тис. грн.;
- по видатках в сумі _18 226,7 тис. грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та податків (голова Філімонюк А.А.).

Міський голова                 Є. ДЕНИСЮК

 

Додаток №1
до рішення Костопільської міської ради
№1011 від 21 лютого 2019 року

Звіт виконання доходів загального фонду міського бюджету за 2018 рік

Код бюджетної класифікації

Найменування

Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

Виконано з початку

2018 року

Порівняльна характеристика до фактичних надходжень відповідного періоду 2018р.  /+ - тис. грн../

1

2

3

5

6

100000

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

37545,1

38307,2

762,1

110200

Податок на прибуток підприємств

28,6

26,3

-2,3

130000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

1094,8

1096,0

1,2

140000

Внутрішні податки на товари та послуги

7650,0

7747,3

97,3

180000

Місцеві податки і збори

28771,7

29437,6

665,9

200000

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

1274,9

1306,6

31,7

210000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

60,0

34,8

-25,2

220000

Адмістративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

1209,4

1261,1

51,7

240000

Інші неподаткові надходження

5,5

10,7

5,2

300000

Доходи   від   операцій з капіталом

83,0

83,0

-

 

РАЗОМ ДОХОДІВ

38903,0

39696,8

793,8

400000

Офіційні трансферти

21046,0

21046,0

-

900103

ВСЬОГО ДОХОДІВ

59949,0

60742,8

793,8

 

Секретар міської ради                            Д. Єрмаченко

 

 

Додаток №2
до рішення Костопільської міської ради
№1011 від 21 лютого 2019 року

Звіт виконання доходів спеціального фонду міського бюджету за 2018 рік

Код бюджетної класифікації

Найменування

Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

Виконано з початку

2018 року

Порівняльна характеристика до фактичних надходжень відповідного періоду 2018р.  /+ - тис. грн../

10000000

Податкові надходження

180,0

294,6

114,6

20000000

Неподаткові надходження

1939,5

1798,1

-141,3

24000000

Інші неподаткові надходження

 

88,4

88,4

25000000

Власні надходження бюджетних установ

1939,5

1709,7

-229,8

30000000

Доходи від операцій з капіталом

1441,3

1561,1

119,8

31000000

 

470,3

470,3

-

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

971,0

1090,8

119,8

 

РАЗОМ  ДОХОДІВ

3560,8

3653,8

93,0

4000000

Офіційні трпнсферти

735,2

680,1

-55,1

 

ВСЬОГО ДОХОДІВ

4296,0

4333,9

37,9

Секретар міської ради                   Д. Єрмаченко

 

Додаток №3
до рішення Костопільської міської ради
№1011 від 21 лютого 2019 року

Звіт виконання видатків загального фонду міського бюджету за 2018 рік
тис. грн.

Код тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів

Найменування показника

Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

Виконано з початку

2018 року

Порівняльна характеристика до фактичних надходжень відповідного періоду 2018р.  /+ - тис. грн../

1

2

3

5

 

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

6292,8

6089,7

-203,1

1010

Надання дошкільної освіти

20232,6

20162,9

-69,7

3242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

780,0

780,0

-

6013

Забезпечення діяльностіводопровідно-каналізаційного господарства

193,3

193,3

-

6030

Організація благоустрою населених пунктів

21356,0

21356,0

-

4060

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури

167,3

165,9

-1,4

4082

Iншi заходи в галузі культури і мистецтва

440,0

382,2

-57,8

7461

Утримання та розвиток автомобільних доріг

160,0

160,0

-

7130

Здійснення заходів із землеустрою

130,0

127,0

-3,0

7680

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

14,2

14,2

-

8110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

45,0

 

-45,0

0180

Інша діяльність у сфері державного управління

63,8

45,8

-18,0

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

325,2

325,2

-

 

Всього видатків

50200,2

49802,2

-398,0

Секретар міської ради                         Д.Єрмаченко

Додаток №4
до рішення Костопільської міської ради
№1011 від 21 лютого 2019 року

Звіт виконання видатків спеціального фонду міського бюджету за 2018 рік

тис. грн.

Код тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів

Найменування показника

Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін

Виконано з початку

2018 року

Порівняльна характеристика до фактичних надходжень відповідного періоду 2018р.  /+ - тис. грн../

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

14,2

14,2

-

1010

Надання дошкільної освіти

700,0

680,1

-19,9

6011

Експлуатація та технічне обслуговування житлово-комунального господарства

3840,0

3759,4

-80,6

6012

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

495,0

491,3

-3,7

6013

Забезпечення діяльностіводопровідно-каналізаційного господарства

1290,0

1215,7

-74,3

6030

Організація благоустрою населених пунктів

10056,2

8567,0

-1489,2

7310

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

2080,7

1804,9

-275,8

7363

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1549,6

1514,4

-35,2

8340

Природоохоронні заходи в рамках цільових фондів

180,0

179,7

-0,3

7350

Розроблення схем планування та забудови територій

109,9

-

-109,9

7321

Будівництво освітніх установ та закладів

350,0

-

-350,0

 

Всього видатків

20665,6

18226,7

-2438,9

Секретар міської ради                            Д.Єрмаченко

 


Додаток №5
до рішення Костопільської міської ради
№1011 від 21 лютого 2019 року

 

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ
видатки на які проводились за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 році

 

Видатки бюджету розвитку на звітну дату в сумі 18 047 093,23 грн. направлені :

ТКВКБМС

Найменування видатків

Сума, грн

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

14200,00

 

Придбання комп’ютерної техніки

14200,00

1010

Надання дошкільної освіти

680087,06

 

Капітальний ремонт дошкільного навчального заладу №3 «Сонечко» ( заміна вікон і дверей) за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету

 

680087,06

6011

Експлуатація та технічне обслуговування житлово-комунального господарства:

3759406,00

 

КП “Костопільське будинкоуправління”

2562145,12

 

КП «Костопільське БЖКП»

1197260,88

6012

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

491284,34

 

КП «Костопількомуненергія»

491284,34

6013

Забезпечення діяльностіводопровідно-каналізаційного господарства

1215721,64

 

КП «Костопільводоканал»

1215721,64

6030

Організація благоустрою населених пунктів

8567036,55

 

КП «Костопількомунсервіс»

8567036,55

7310

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

1804935,90

 

КП «Костопількомунсервіс»

(будівництво світлофорів у місті) 

407973,70

 

КП «Костопільводоканал»

(реконструкція водопровідної мережі)

1354962,20

 

Костопільська міськ рада

(виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт по будівництву системи відео спостереження оптоволоконної мережі, згідно програми «Безпечне місто Костопіль»)

 

42000,00

7363

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1514421,74

 

КП «Костопількомунсервіс» капітальний ремонт вулиць за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1514421,74

Секретар міської ради                          Д.Єрмаченко