Друкувати


УКРАЇНА
КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
(двадцять сьома сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

21.02.2019 м. Костопіль №1027
 
Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (пункт 23 частина 1 статті 26), Бюджетним кодексом України із змінами та доповненнями, рішенням виконавчого комітету Костопільської міської ради від 20 лютого 2019 року № 55 «Про схвалення проекту про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік» іншими чинними нормативно-правовими актами, за погодженням з постійними комісіями міської ради, міська рада –

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2018 року №975 «Про міський бюджет на 2019 рік», а саме:
1. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету на суму 201 630 гривень за рахунок (додатки 1,2,2.1,4):
збільшення:
залишків коштів загального фонду міського бюджету на 2 386 401 гривень;
зменшення:
коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 2 184 771 гривень.
2. Затвердити обсяг доходів загального фонду міського бюджету у сумі 68 687 418 гривень, обсяг видатків загального фонду міського бюджету у сумі 49 870 048 гривень, з профіцитом загального фонду міського бюджету у сумі 18 817 370 гривень.
3. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на суму 3 423 718 гривень за рахунок (1,2,2.1,3,4.):
збільшення:
залишків коштів спеціального фонду міського бюджету на 1 238 947 гривень, в тому числі:
залишки коштів бюджету розвитку(спеціального фонду) – 1 238 947 гривень;
коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 2 184 771 гривень.
4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 22 442 718 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 21 203 771 гривень та залишку коштів спеціального фонду міського бюджету у сумі 1 238 947 гривень (додаток 1).
5. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за обєктами у 2019 році (додаток 3).
6. Затвердити зміни до розподілу витрат міського бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм у 2019 році (додаток 4).
7. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та податків (голова Філімонюк А.А.).


Міський голова                      Є.О.Денисюк