Документ № 1092 від 18.04.2019 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
(двадцять восьма сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

18.04.2019 м. Костопіль №1092
 
Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення ТОВ «УДК» в м. Костопіль по вул. Степанська,113м

Керуючись ст.ст. 26, 33 Закону України „Про місцеве самоврядування в України,” ст.ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу України, с.ст.16, 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», наказом Державного комітету України із земельних ресурсів № 548 від 23.07.2010р. «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», ст.14 Конституції України, беручи до уваги Рецензію на звіт про експертну грошову оцінку від 14.02.2019р. виготовлену оціночною компанією «Україна-Захід», з метою сприяння соціально-економічному розвитку міста, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради із земельних питань та охорони довкілля, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити оціночну вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0805 га, яка розміщена в м. Костопіль по вул. Степанська,113м і надана ТОВ «УДК» (ідентифікаційний код юридичної особи --------) для розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення комунальної власності Костопільської міської ради. Кадастровий номер земельної ділянки: 5623410100:03:003:0041.

2. Затвердити вартість земельної ділянки площею 0,0805 га, яка розташована в місті Костопіль по вул.Степанська,113м в сумі 67444,00 грн. (шістдесят сім тисяч чотириста сорок чотири гривні 00 коп.).

3. Земельну ділянку площею 0,0805га з кадастровим номером 5623410100:03:003:0041 передати у власність шляхом викупу ТОВ «УДК» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення комунальної власності Костопільської міської ради.

4. Продати товариству земельну ділянку площею 0,0805га за 67444,00 грн. (шістдесят сім тисяч чотириста сорок чотири гривні 00 коп.) із зазначеним вище цільовим призначенням, за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення комунальної власності Костопільської міської ради.

5. Умови продажу земельної ділянки, що розташована в м.Костопіль по вул. Степанська,113м із врахуванням всіх наявних обмежень та обтяжень передбачити у договорі купівлі-продажу, а саме: 0,0067га- охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи; 0,0080га та 0,0238га– охоронні зони навколо інженерних комунікацій. Надавати безперешкодний доступ персоналу та механізмам для обслуговування інженерних комунікацій.

6. Витрати, пов’язані з укладанням договору купівлі-продажу, нотаріального посвідчення, тощо, покласти на покупця земельної ділянки.

7. Після сплати повної вартості земельної ділянки, укласти договір купівлі-продажу та провести державну реєстрацію права власності на землю за покупцем.

8. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки передбачені статтею 91 Земельного кодексу України та Правила благоустрою м. Костопіль.

9. Повідомити юридичну особу про обов’язок згідно чинних нормативно-правових актів взяти пайову участь у розвитку інфраструктури м. Костопіль. Зобов’язати товариство протягом 30 календарних днів з дня отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки зареєструвати у виконавчому комітеті Костопільської міської ради звернення про укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури. У разі, коли замовнику будівництва об’єкту для проектування містобудівні умови та обмеження не надаються, згідно затвердженого Мінрегіонбудом переліку, повідомити про його обов’язок зареєструвати у виконкомі міської ради звернення про укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури не пізніше ніж за 15 робочих днів до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

10. Встановити, що дане рішення чинне один рік з дати його прийняття. У разі не виконання даного рішення протягом зазначеного терміну, вважати його таким, що втратило чинність.

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради із земельних питань та охорони довкілля (голова комісії Толочик А.Є.).

 

Міський голова                                                             Денисюк Є.О.