Документ № 1093 від 18.04.2019 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
(двадцять восьма сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

18.04.2019 м. Костопіль №1093
 
Про включення земельних ділянок в перелік таких, що виставляються на земельні торги

На виконання планів надходжень до міського бюджету у 2019 році та наступних роках, керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 12,127,134-139 Земельного кодексу України, Законом України «Про Державний земельний кадастр», беручи до уваги розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, шляхом продажу на конкурентних засадах (земельних торгах), витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради із земельних питань та охорони довкілля, міська рада –

 

В И Р І Ш И Л А:1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, шляхом продажу на конкурентних засадах (земельних торгах), згідно додатку 1.

2. Включити в перелік таких, що виставляються на земельні торги окремими лотами вільні земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста Костопіль та/або права на них, згідно додатку 2.

3. Дати згоду на виготовлення експертних грошових оцінок на земельні ділянки, що підлягають продажу у власність на конкурентних засадах (земельних торгах), згідно додатку1.

4. Затвердити втрати сільськогосподарського виробництва переможцю торгів на земельну ділянку площею 0,3500га, яка розташована в м.Костопіль по вул. Хмизопільська,1ж у розмірі 6980грн.(шість тисяч дев’ятсот вісімдесят гривень 00коп.) з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за рахунок промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення комунальної власності Костопільської міської ради, відповідно до висновку по грунтовому покриву та розрахунку сільськогосподарського виробництва земельної ділянки розробленого ФОП Шаблій Ю.М. за №01/05/02-16 від 05.02.2016р.

5. Зобов’язати переможця торгів у 10-ти денний строк з дня проведення торгів затверджену суму втрат сільськогосподарського виробництва на земельну ділянку площею 0,3500га, яка розташована в м.Костопіль по вул. Хмизопільська,1ж перерахувати на р/р 33211848017222, МФО 899998, код 33959370, банк Казначейство України, одержувач УК у Костопільському районі.

6. Уповноважити Рівненську товарну біржу на виконання земельних торгів та, відповідно до п.5 ст.136 Земельного кодексу України, організацію процедури підготовки до торгів, в тому числі виступити замовником землевпорядної (в разі необхідності) та земле оціночної документації з наступним відшкодуванням понесених витрат за рахунок коштів покупця відповідного лота (переможця земельних торгів).

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради із земельних питань та охорони довкілля (голова Толочик А.Є.).

 

Міський голова                                                  Денисюк Є.О.

 

Додаток до рішення Костопільської

міської ради   №1093  від  18.04.2019р.

П Е Р Е Л І К

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у власність, шляхом продажу  на конкурентних засадах (земельних торгах)

 

 

п/п

 

 

Назва органу  місцево

го самов

рядування

Назва проекту  землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки,

кадастровий номер

Площа

ділянки

га

Місце

розташування земельної ділянки

Категорія 

земель

Цільове призначення

земельної  ділянки

 Наявні   обмеження

Вико                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       навець

проекту

 

1.         

Косто

пільсь

ка  міська рада

«Проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  у власність, шляхом продажу  на конкурентних засадах (земельних торгах) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,  за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови  комунальної власності  Костопільської міської ради  в м.Костопіль  по   вул. Нова,7в  Костопільського району Рівненської області».  Кадастровий номер ділянки: 5623410100:02:002:0947.

0,0092

вул. Нова,7в

землі  житлової та громадської забудови комунальної власності

для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі

Обмеження містобудівного характеру на використання земельної ділянки :

-0,0018га- охоронна зона навколо (вздовж) об’єкту енергетичної системи;

-0,0058га- охоронна зона навколо (вздовж) об’єкту транспорту;

-0,0046га- охоронна зона навколо інженерних комунікацій.

В охоронних зонах інженерних комунікацій заборонено будівництво капітальних об’єктів архітектури. На земельній ділянці можливе розміщення тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності за умови погодження з відповідними інженерними службами.

КП «Костопіль

земпроект»

2.         

Косто

пільсь

ка  міська рада

Проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  у власність, шляхом продажу  на конкурентних засадах (земельних торгах) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,  за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови  комунальної власності  Костопільської міської ради  в м.Костопіль  по   вул. Нова,6к Костопільського району Рівненської області».  Кадастровий номер ділянки: 5623410100:02:002: 0948 .

0,0049

вул. Нова,6к

землі  житлової та громадської забудови комунальної власності

для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі

Земельна ділянка надається лише для встановлення тимчасової споруди та при умові блокування з існуючою тимчасовою спорудою для провадження підприємницької діяльності  Гуревича М.Б. та Гуревича Ю.Б.

Обмеження містобудівного характеру на використання земельної ділянки :

-0,0011га- охоронна зона навколо (вздовж) об’єкту енергетичної системи. В охоронних зонах інженерних комунікацій заборонено будівництво  об’єктів архітектури.

КП «Костопіль

земпроект»

3.         

Косто

пільсь

ка  міська рада

Проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  у власність, шляхом продажу  на конкурентних засадах (земельних торгах) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за рахунок земель запасу  сільськогосподарського призначення (сіножаті) комунальної власності  Костопільської міської ради  в м.Костопіль, вул. Хмизопільська,1ж  Костопільського району Рівненської області». Кадастровий номер ділянки: 5623410100:03:009: 0137   . 

0,3500

вул.

Хмизопільська,

землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення  комунальної власності

для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

Обмеження містобудівного характеру на використання земельної ділянки :

-0,0195га- охоронна зона навколо (вздовж) об’єкту енергетичної системи;

-0,0305га- охоронна зона навколо інженерних комунікацій.

КП «Костопіль

земпроект»

 

Секретар ради                                                                                  Єрмаченко Д.В.

Додаток 2 до рішення Костопільської 

міської ради №1093   від  18. 04.2019р.

П Е Р Е Л ІК

земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Костопіль та/або права на них, які виставляються на  земельні торги (аукціон) окремими лотами

 

 

п/п

 

 

Кадастровий номер

 земельної ділянки

Площа

земельної ділянки,

га

Місце розташування земельної ділянки

 

Категорія земель

Цільове призначення земельної  ділянки

Умови продажу

1.

Кадастровий номер ділянки:

5623410100:02:002:0947

0,0092

вул. Нова,7в

землі  житлової та громадської забудови комунальної власності

для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі

У власність,, шляхом продажу на конкурентних засадах. Вартість робіт (послуг) по підготовці проведення  та власне проведенню  земельних торгів (аукціону) здійснюється  за рахунок коштів переможця торгів    (аукціону)

2.

Кадастровий номер ділянки: 5623410100:02:002: 0948

0,0049

вул.  Нова,6к

землі  житлової та громадської забудови комунальної власності

для    будівництва та обслуговування будівель торгівлі

У власність,, шляхом продажу на конкурентних засадах. Вартість робіт (послуг) по підготовці проведення  та власне проведенню  земельних торгів (аукціону) здійснюється  за рахунок коштів переможця торгів    (аукціону)

3.

Кадастровий номер ділянки: 5623410100:03:009: 0137 

0,3500

вул.

Хмизопільська,

землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення  комунальної власності

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

У власність,, шляхом продажу на конкурентних засадах. Вартість робіт (послуг) по підготовці проведення  та власне проведенню  земельних торгів (аукціону) здійснюється  за рахунок коштів переможця торгів    (аукціону)

                                                                          

 

Секретар ради                                                                                  Єрмаченко Д.В.