Друкувати


КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(дев’ята сесія)


Р І Ш Е Н Н Я

 

23.12.2016 м. Костопіль №359
 
Про міський бюджет на 2017 рік

            Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (пункт 23 частина 1 статті 26), Бюджетним кодексом України із змінами та доповненнями, рішенням виконавчого комітету Костопільської міської ради від 22 грудня 2016 року № 533 «Про схвалення проекту про міський бюджет на 2017 рік» іншими чинними нормативно-правовими актами, міська рада –

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2017 рік:

-   доходи міського бюджету у сумі 49 089 883 грн., в тому числі, доходи загального фонду міського бюджету 46 630 818 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 2 459 065 грн. в тому числі бюджет розвитку 500 000 грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

-   видатки міського бюджету у сумі 49 089 883 грн., в тому числі, видатки загального фонду міського бюджету 26 339 818 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 22 750 065 грн. згідно з додатком 3 цього рішення;

-                     профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 20 291 000 грн., згідно з додатком 2 цього рішення;

-                     дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 20 291 000 грн., згідно з додатком 2 цього рішення.

2. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 30 000 грн.

3. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

-   оплата праці працівників бюджетних установ;

-   нарахування на заробітну плату;

-   придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

-   забезпечення продуктами харчування;

-   оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

-   поточні трансферти населенню;

-   поточні трансферти місцевим бюджетам.

4. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських програм у сумі 27 670 000 грн. згідно з додатком 4 цього рішення.

5. Розпорядникам коштів міського бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

6. Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

7. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що у разі необхідності перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів міського бюджету, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному бюджету здійснюється за погодженням із комісією міської ради з питань бюджету, фінансів та податків.

 

В процесі виконання міського бюджету, у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням розпорядника коштів міського бюджету головний розпорядник здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його   бюджетних призначень   по загальному та спеціальному фондах.

10.Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть здійснюватися за рахунок бюджету розвитку міського бюджету згідно з додатком 5 цього рішення.

11.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та податків (голова Філімонюк А.А.).

 

 

Міський   голова                                             Є.О.Денисюк

 

 

 

 

Пояснююча

до рішення  про міський бюджет на 2017 рік.

Доходна частина міського бюджету на 2017 рік обрахована на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України

Керуючись статтями 69, 69   Бюджетного кодексу України у 2017 році   до міського бюджету планується отримати 32 672 325 грн. власних доходів, які   на 11 844 510 грн. або на 57 відсотків більше до затвердженого бюджету минулого року.

Крім власних доходів міського бюджету, передбачені надходження іншої субвенції у сумі 16 417 558 грн., на утримання дошкільних навчальних закладів та закладів культури.

Видаткова частина міського бюджету обрахована в сумі 49 089 883 грн., що відповідає надходженням міського бюджету.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що будуть споживатись бюджетними установами, обраховано за діючими в даний час тарифами та за потребою у натуральних показниках.

У структурі видатків міського бюджету заробітна плата з нарахуванням працівників бюджетних установ, які фінансуються з міського бюджету складає 31.3 відсотка (15 377 588 грн.), видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4.9 відсотка (2  424 000 грн.), продукти харчування – 6.8 відсотка ( 3 318 265 грн.) в тому числі за рахунок батьківської плати - 1 794 065 грн..

Видатки на утримання апарату міської ради та її виконавчого комітету плануються на поточні видатки у сумі 3 131 900 грн., до повної   потреби на утримання даної установи.

Видатки на утримання установ дошкільної освіти – 18 157 123 грн., та міського клубу у сумі 122 946 грн., що відповідають іншої субвенції /16 417 558 грн/, за рахунок власних доходів міського бюджету /68 446/ та коштів , які надходять до спеціального фонду міського бюджету від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством /батьківська плата в дошкільних закладах освіти/ в сумі 1 794 065 грн. для придбання продуктів харчування.

Видатки міського бюджету заплановані на виконання міських програм в сумі 27 670 000 грн., що на 11 385 000 грн. більше затверджених на 2016 рік., а саме:

КФК 1090 Інші видатки на соціальний захист населення –400 000грн.

КФК 0610 Капітальний ремонт житлового фонду– 1 775 000 грн.,

КФК 0610 Капітальний ремонт житлового фонду обєднань співвласників багатоквартирних будинків – 2 000 000 грн.,

КФК 0620 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційне господарство – 3 100 000 грн.,

КФК 0610 Благоустрій міст, сіл, селищ – 19 640 000 грн.,

КФК 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи – 250 000 грн.;

КФК 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг – 100 000 грн.;

КФК 0512 Утилізація відходів – 165 000грн.;

КФК 0133 Інші видатки –240 000 грн..

В міському бюджеті заплановані кошти на оплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань в сумі 7 914 грн.

На 2017 рік установленно розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 30 000 грн..

 

    

Міський   голова                                                   Є.О.Денисюк