logo

Інспекція з благоустрою

 УКРАЇНА

КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання

(тридцять четверта сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 20 травня 2015 року                                                                                     № 1131

                                                          

Про затвердження Положення про

Інспекцію з благоустрою міста Костопіль

          Відповідно до пункту 44 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Правил благоустрою міста Костопіль, затверджених рішенням Костопільської міської ради від 16.04.2009р. №656, пункту 18 основних заходів виконання Програми по благоустрою м.Костопіль, утримання доріг в належному стані та розвитку КП «Костопількомунсервіс» на 2015 рік, затвердженого рішенням Костопільської міської ради від 29.01.2015р. №1058, з метою поліпшення умов утримання об’єктів благоустрою, за погодженням із постійною комісією з питань житлово-комунального господарства міської ради,

         міська рада –

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Положення про Інспекцію з благоустрою міста Костопіль (додається).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань житлово-комунального господарства (головаБоровець О.М.), а координацію щодо виконання на директора КП «Костопількомунсервіс» Онищука І.Я.

Міський голова                                                         Є. Денисюк

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про Інспекцію з благоустрою м.Костопіль  

затвердженого рішенням Костопільської міської ради

№1131 від 20.05.2015 року

ПРОТОКОЛ №_____

ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

за ч. ____ ст. ____ КУпАП

«____»___________ 20___ р.                                                                               м. Костопіль

Я, _____________________________________________________________________________

(посада, найменування підприємства, установи чи організації,

________________________________________________________________________________

прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка склала протокол)

_________________________________________________________________________________________

за участі представників:___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

скла(в/ла) цей протокол, про те, що громадянин(ка):

 1. Прізвище, ім’я та по-батькові - ___________________________________________________
 2. Дата та місце народження - ______________________________________________________
 3. Громадянство - _________________________________________________________________
 4. Місце роботи і посада - __________________________________________________________
 5. Місячний заробіток - ____________________________________________________________
 6. На утриманні осіб - _____________________________________________________________
 7. Місце проживання - _____________________________________________________________
 8. Чи піддавався(лась) протягом року адміністративному стягненню - ____________________

________________________________________________________________________________

(дата, яким органом, за що, вид стягнення)

 1. Особа правопорушника засвідчується ______________________________________________

(вказати документ (паспорт, пенсійне посвідчення,

________________________________________________________________________________

посвідчення водія тощо) коли і ким виданий, серія, номер)

ФАБУЛА ПРАВОПОРУШЕННЯ

________________________________________________________________________________

(дата, час місце вчинення і суть адміністративного правопорушення)

______________________________________________________________________________________

Вчинив (ла) правопорушення, передбачене ч. ____ ст. ____ КУпАП.

СВІДКИ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 1. _______________________, адреса:_________________________ підпис ___________
 2. _______________________, адреса:__________________________ підпис ___________

ПОТЕРПІЛІ

 1. _______________________, адреса:_________________________ підпис ___________
 2. _______________________, адреса:_________________________ підпис ___________

Правопорушенням нанесений матеріальний збиток _________________________________

                                                                                                                                           (сума в гривнях)

Гр. ____________________________________________ роз’яснено його (її) права та обов’язки, передбачені ст. 63 Конституції України та ст. 268 КУпАП і повідомлено, що розгляд адміністративної справи відбудеться адміністративною комісією при виконавчому комітеті Костопільської міської ради о _______ годині «_____»________________20___ р., за адресою: м. Костопіль, вул. 1Травня, 3, кабінет №______________

Підпис особи, яка притягується до адміністративної відповідальності _____________

ПОЯСНЕННЯ ОСОБИ, ЯКА ПРИТЯГУЄТЬСЯ

ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

_____________________________________________________________________________

(у разі відмови особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, від пояснення

____________________________________________________________________________________________

або підписання протоколу про це робиться запис посадовою особою, яка склала протокол)

______________________________________________________________________________________________

Підпис особи, яка притягується до адміністративної відповідальності ________________

Від пояснення та підписання протоколу відмовився(лася) у присутності свідків:

Підписи свідків 1. _______________________________;

                          2. _______________________________.

ЗАЯВИ, КЛОПОТАННЯ

_________________________________________________________________________________

До протоколу додається: _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Підпис посадової особи, яка склала протокол __________________/__________________

Підписи представників:                                     ___________________/_________________

                                                                            ___________________/__________________

Згідно ст. 254 КУпАП копію протоколу про притягнення до адмінвідповідальності отримав

«____»______________ 20___р.       Підпис правопорушника _______________________

ст. 63 Конституції України

Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

 

ст. 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати   докази,   заявляти   клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності   особи,   яка   притягається   до   адміністративної
відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто   лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

     При розгляді справ про адміністративні   правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 160-2, 173, частиною третьою статті 178, статтями 185, 185-1, частиною першою статті 185-3, статтями 185-7 і 187 цього Кодексу, присутність особи,   яка   притягається   до   адміністративної відповідальності, є обов'язковою. У разі ухилення її від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (міліцією) піддано приводу.     Законами України може бути передбачено й інші випадки, коли явка особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, в орган (до посадової особи), який вирішує справу, є обов'язковою.

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про Інспекцію з благоустрою м.Костопіль

затвердженого рішенням Костопільської міської ради

№1131 від 20.05.2015 року

 

 

П О П Е Р Е Д Ж Е Н Н Я №________

 

Інспекція з благоустрою міста Костопіль при

КП «Костопількомунсервіс»

 

 

Гр._____________________________________________________________________________

                                                      (прізвище, імя, по батькові порушника)

 

Адреса _____________________________________________________________________________

 

Інспектор ____________________________________________________________________________

                                                                      (прізвище, імя, по батькові )

 

 

Зміст________________________________________________________________________________________

 

Строки усунення виявлених правопорушень__________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 

Отримав________________________________________________________________________

 

Дата___________________________________________________________________________