logo

Як створити ОСББ

Як створити ОСББ?

Як відомо, 1 липня 2015 р. набрав чинності Закон України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», у зв’язку з чим до 1 липня 2016 р. мешканцям багатоквартирних будинків необхідно обрати управителя або створити у своєму будинку об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – ОСББ.

Якщо Ви вирішили сворити ОСББ у своєму будинку, слідуйте інструкції нижче:

OSBB0316 1

Створіть ініціативну групу (від 3-х співвласників житлових/нежитлових приміщень будинку) та сформуйте план дій з підготовчої роботи для створення ОСББ. Зразок протоколу ініціативної групи.

OSBB0316 2

Проведіть підготовчу роботу з створення ОСББ:

 • поширюйте інформацію про ОСББ, розмовляйте з мешканцями та роз’яснюйте переваги створення ОСББ, наводьте приклади про вже існуючі прогресивні ОСББ, проводьте зустрічі з мешканцями щодо їхнього ставлення до створення ОСББ в Вашому будинку; отримайте список усіх співвласників житлових/нежитлових приміщень багатоквартирного будинку із зазначенням розміру площі житлових/нежитлових приміщень;Особливості: Запит щодо співвласників направляється ініціативною групою до органів місцевого самоврядування у довільній формі (до запиту прикріплюється копія протоколу створення ініцативної групи).
 • підготуйте Статут майбутнього ОСББ. Варто знати, що Ваш статут має бути створений у відповідності до Типового статуту. Але запам’ятайте, що ви можете внести інші положення до Вашого статуту, які будуть регулювати діяльність Вашого об’єднання. Головне, щоб ці «інші положення» не суперечили вимогам чинного законодавства. Кінцевий варіант статуту надайте всім співвласникам житлових/нежитлових приміщень, того щоб вони мали змогу ознайомитись з Статутом і внести свої зауваження/правки.

Типовий статут затверджений наказом Державного комітета України з питань житлово-комунального господарства від 21.08.2003 № 141 (зі змінами), за посиланням http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1220-15.

OSBB0316 3

Відправте запрошення на установчі збори всім, хто є у сформованих Вами списках співвласників житлових/нежитлових приміщень. Текст запрошення повинен містити день, час, місце та порядок денний проведення установчих зборів.

Особливості: Запрошення потрібно не менш ніж за 14 днів до проведення установчих зборів надсилати рекомендованим листом, або ж особисто вручати під розписку.

Зразок запрошення на установчі збори.

OSBB0316 4

Проведіть установчі збори відповідно до порядку денного. Усі відомості про проведення установчих зборів внесіть до протоколу установчих зборів.

Особливості: Рішення щодо питання, з якого проводиться голосування на установчих зборах, вважається прийнятим, якщо за нього проголосує «ЗА» більше 50% площі житлових/нежитлових приміщень, які належать співвласникам вашого будинку.

Типова форма протоколу установчих зборів затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 25.08.2015 № 203, за посиланням http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1083-15.

OSBB0316 5

Якщо рішення порядку денного не набрало «ЗА» більше 50% площі житлових/нежитлових приміщень, які належать співвласникам Вашого будинку, у Вас є 15 днів для проведення письмового опитування. Письмове опитування проводиться листками опитування. Типової форми листків опитування Кабінетом міністрів України не затверджено, але ми надаємо її для Вас у відповідності до положень Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку».

Особливості: Письмове опитування проводить ініціативна група, або охочі співвласники житлових/нежитлових приміщень Вашого будинку. Опитуйте лише тих співвласників, які не голосували на установчих зборах. Результати опитування внесіть до протоколу установчих зборів та підведіть загальні підсумки щодо всіх питань. Усі рішення, по яких співвласники проголосували «ЗА» співвласники більше 50% площі житлових/нежитлових приміщень Вашого будинку вважається прийнятим.

OSBB0316 6

Через те, що ОСББ вважається створеним з моменту державної реєстрації, готуємо та подаємо наступні документи про реєстрацію ОСББ:

- 2 екземпляри Статуту прийнятого на установчих зборах (повинні бути прошиті, пронумеровані та опечатані);

- 2 екземпляри протоколу установчих зборів (у разі наявності листки опитування нумеруюються та підшиваються до протоколу установчих зборів);

- заповнюємо та подаємо заяву про державну реєстрацію.

Особливості: Якщо документи подаються особисто, пред’являється паспорт. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження. Обов’язково візьміть примірник опису за яким ви здавали документи.

Заява про державну реєстрацію затверджена наказом Міністерства юстиції України від 06 січня 2016 року № 15/5. Форма заяви про державну реєстрацію за посиланням http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0014-16.

OSBB0316 7

OSBB 8

Що таке ОСББ

Що таке ОСББ та які його права?

ОСББ є однією з найефективніших форм управління будинком та житловим майном. ОСББ потрібне для того, щоб (на підставі Закону та Статуту) отримати демократичний механізм  колективного прийняття рішень з питань експлуатація та належного утримання будинку. Створюється організаційна структура, яка здатна вирішувати загальні проблеми мешканців будинку, відстоювати їх інтереси та права в органах державної там місцевої влади, стосунках з іншими юридичними особами, а також виступати позивачем у суді. 

Закон України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» дає визначення: «Об’єднання  співвласників  багатоквартирного  будинку  -  юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного  будинку  для  сприяння використанню  їхнього  власного  майна  та управління, утримання і
використання спільного майна».

Як функціонує ОСББ:

 • Кожен мешканець будинку може приймати участь в управлінні будинком шляхом голосування на загальних зборах або через обрання до органів управління (на посаду члена правління чи голови правління ОСББ).
 • Після реєстрації ОСББ має право відвести прибудинкову територію в спільну сумісну власність та використовувати її для здійснення господарської діяльності.
 • Об’єднання має право здавати в оренду і передавати в користування загальне майно будинку та самостійно витрачати отриманий в результаті цього дохід на утримання будинку.
 • ОСББ самостійно займається плануванням робіт, необхідних для якісного утримання будинку та прибудинкової території, визначає кошторис утримання будинку та на загальних зборах встановлює розмір внесків його співвласників.
 • Всі належні пільги і субсидії по сплаті внесків на утримання будинку та житлово-комунальних послуг для співвласників у ОСББ зберігаються.
 • За згодою співвласниківв ОСББ у якості квартплати для деяких мешканців може зараховуватись трудовий внесок.
 • Всі платежі мешканців будинку і доходи від використання загального майна поступають на розрахунковий рахунок ОСББ та витрачаються на обслуговування і ремонт будинку згідно затвердженого на загальних зборах кошторису витрат.
 • Усі співвласники будинку у  ОСББ мають можливість здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльність об’єднання за допомогою ревізійної комісії або самостійно.
 • ОСББ самостійно обирає обслуговуючі організації або управителя за договором, якого можуть змінити в разі надання ним неякісних послуг з управління.
 • Реєстрація ОСББ дає змогу отримувати якісні послуги з експлуатаці та утримання будинку за меншою ціною оскільки об`єднання співвласників є неприбутковою організацією і не сплачує податок на прибуток та податок на додану вартість. 
 • Учасники об'єднання можуть завчасно планувати заходи для поліпшення стану будинку, його модернізації та ремонту обладнання всієї будівлі, а також впровадження заходів з енергозбереження.
 • ОСББ, як юридична особа, може брати кредит у банку для проведення ремонту чи термомодернізації будинку (за умови погодження суми кредиту 2/3 співвласників на загальних зборах).
 • За умови створення ОСББ зростає зацікавленість та відповідальність мешканців будинку та, як наслідок, підвищується ефективність управління спільною власністю.
 • Як виняток, ОСББ, очікуючи більш сприятливих умов, може взагалі не здійснювати ніякої господарської діяльності, а використовувати свій юридичний статус для захисту житлових прав мешканців будинку.

Нерідко серед населення поширюють міфи та провокації з приводу недоліків та проблем у діяльності ОСББ.

Отож, вибір за Вами – залишити все, як є, або пройти шлях від колективної безгосподарності та безвідповідальності – до об’єднаної громади та господаря у будинку  та в державі загалом!

 

Розвінчання міфів про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), які відлякують людей до їх створення

Міф 1

Якщо ми не створимо ОСББ, то ЖЕК, влада (міська, державна), будь-хто інший вирішить проблеми нашого будинку, оскільки вони нам винні.

Як є насправді:

Ніхто і ніколи не буде займатись чужим майном, окрім як на платній основі.

У ОСББ та ЖЕКів (ЛКП) абсолютно різні цілі та завдання. Мета ОСББ (неприбуткове об’єднання громадян) – зберегти будинок і будинкові комунікації, метою ЖЕКу (як і будь-якої прибуткової організації) – є максимізація прибутку та мінімізація витрат. Тільки колективний власник (тобто, ОСББ) може змінити ситуацію, самостійно управляючи, або укладаючи договори на часткове управління з тими юридичними або фізичними особами, які запропонують ОСББ вигідніші умови.

Міф 2

Голова правління може виявитися недобросовісною та непорядною людиною в питаннях розподілу коштів членів ОСББ.

Як є насправді:

По-перше, головою правління ОСББ може бути виключно власник приміщення у Вашому будинку, тобто мешканці самостійно обирають людину, яку знають, яка є їхнім сусідом, до якої завжди можна звернутися з питаннями, а якщо вона не виправдала сподівань, на найближчих загальних зборах ОСББ можна винести питання про її переобрання. По-друге, розподіл коштів у ОСББ контролює ревізійна комісія будинку. По-третє, даний ризик не більший і не менший, ніж у будь-якій іншій установі, що веде фінансову діяльність (банки, ЖЕКи, тощо).

Міф 3

Ми не дамо собі раду, хто буде виконувати всі роботи у будинку, вестиме фінансову діяльність?

Як є насправді:

Найняти двірника чи прибиральника для будинку – не складно. Додатковою перевагою ОСББ в цьому питанні є те, що роботи у будинку можуть виконувати його мешканці в рахунок експлуатаційних внесків на утримання будинку та прибудинкової території. Електрика та сантехніка ОСББ наймають за договором, роботи приймають за актами виконаних робіт. У разі, якщо Ви не знаєте де знайти даних спеціалістів, звертайтеся у ресурсний центр для ОСББ Костопільської міської ради, який з метою вирішення даного питання надасть Вам контакти голів правління ОСББ у Вашому районі, у яких такі спеціалісти працюють та готові надавати додаткові послуги.

Міф 4

У ОСББ більша квартплата, ніж у ЖЕКу.

Як є насправді:

Як показує досвід костопільських ОСББ, внески на утримання будинку та прибудинкової території у будинках ОСББ та у комунальних будинках знаходяться приблизно на одному рівні. Проте, щомісячні відрахування на капітальний ремонт у будинках ОСББ в середньому становлять 0,4-0,5 грн./м2, в той час, як у ЛКП більше 80% всіх коштів, які ви сплачуєте, йдуть на заробітну плату та сплату податків, в чому ОСББ має свої переваги: діяльність не оподатковується, а розрахунки за роботи здійснюються по акту виконаних робіт, бухгалтер може працювати «за сумісництвом» на декількох будинках ОСББ.

Кошторис ОСББ та, відповідно, закладений у ньому розмір експлуатаційних внесків затверджується рішенням загальних зборів. Звісно, ті ОСББ, які прийняли рішення отримувати додаткові елементи комфорту (відео спостереження, цілодобову охорону, паркінг чи послуги консьєржа, тощо) – будуть мати вищу оплату за утримання будинку, ніж будинки, які обслуговують ЛКП, що таких послуги не надають.

Міф 5

Є ризик, що не всі власники будуть вчасно здійснювати дану оплату.

Як є насправді:

Експертні опитування підтверджують, що рівень оплати у будинках, де створене ОСББ, перевищує 98% щомісяця. Адже, у будинку, де діє організована громада, великий позитивний вплив на боржників має громадський осуд сусідів, які розуміють, що неплатники уповільнюють процес належного утримання будинку та прибудинкової території.

Міф 6

ОСББ приватизує будинок, а потім продасть мою квартиру.

Як є насправді:

ОСББ – добровільне об’єднання мешканців будинку, створене для належного утримання будинку та прибудинкової території. Юридична особа ОСББ не набуває права власності на житлові чи нежитлові приміщення у будинку, які є у власності мешканців та не має юридичних підстав ним розпоряджатися. ОСББ (в особі голови правління), розпоряджається лише тими внесками, які щомісячно сплачують співвласники на рахунок об’єднання у вигляді експлуатаційних внесків.

Отож, вибір за Вами – залишити все, як є, або пройти шлях від колективної безгосподарності та безвідповідальності – до об’єднаної громади та господаря у будинку  та в державі загалом!