logo

Статут

П Р Е А М Б У Л А

Ми, депутати Костопільської міської ради четвертого скликання об’єднані єдиною метою, діючи від імені та в інтересах територіальної громади м.Костополя, усвідомлюючи свою відповідальність за долю міста перед сьогоденням та майбутнім;

  • виражаючи волю та інтереси жителів міста;
  • утверджуючи права та свободи людини й громадянина, принципи демократії, законності;
  • забезпечуючи соціальний мир та злагоду;
  • усвідомлюючи свою відповідальність за долю міста перед нинішніми та майбутніми поколіннями;
  • прагнучи зберегти і спільними зусиллями примножувати культурний, науковий, промисловий, трудовий потенціал міста, забезпечити його розквіт та благополуччя;
  • домагаючись кращої організації і улаштування міського життя;
  • враховуючи економічні та політичні реалії;
  • керуючись Конституцією й законами України;

приймаємо цей Статут як правову основу організації Костопільського міського самоврядування.

Цей Статут, відповідно до Конституції і законів України, закріплює систему місцевого самоврядування (надалі – міське самоврядування) міста Костополя, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Костополя, статус органів самоорганізації населення.

Міське самоврядування в місті Костополі – це визнане та гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади міста самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування вирішувати питання міського значення в межах Конституції і законів України.

Повний текст