КП КМР «Костопількомуненергія»: заява про наміри

Інвестор (замовник): КП КМР «Костопількомуненергія».

Поштова і електронна адреса: 35000, Рівненська область, м. Костопіль, вул. Нова,1,тел. (03657) 2-32-74.

Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): об’єкт знаходиться на вул.Бурова,3 в м.Костопіль  Рівненської області.

Характеристика діяльності (об'єкта): капітальний ремонт котельні (з заміна котла) по вул.Бурова,3 в м.Костопіль.

Технічні і технологічні дані: на даний час котельня обладнана двома котельними залами. Котельний зал твердопаливних котлів та котельний зал газових котлів. В якості основних котлів використовуються твердопаливні котли Квартал-600 та Буран-300, які знаходяться в котельному залі №1. В котельному залі №2 знаходяться котли НІІСТУ-5 (2 шт) та котел ВК-32, заміну якого передбачено на котел «КОЛВІ-1500» встановленою потужністю 1500 кВт. Котел, що замінюється є резервним. Встановлена потужність котельні становить 1,227 Гкал/год  або 1,4274 МВт.

Відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» об’єкт  не внесено до переліку видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягати оцінці впливу на довкілля.

Транскордонного впливу немає.

Соціально-економічна необхідність планованої діяльності:

  • капітальний ремонт котельні з заміною резервного котла передбачено для безперебійного забезпечення тепловою енергією споживачів.

Розрахункова потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

- земельних -  0,3364 га (капітальний ремонт проводиться в межах існуючої будівлі площею 604,0 м.кв);

- сировинних:

а) палива: природний газ  – 330,2 тис.м.куб/рік (382,1 ТУП/рік);

- енергетичних (тепло, електроенергія):

а) витрати тепла  - 2460,6 Гкал/рік;

б) витрати електроенергії – 54,024 тис.кВт.год/рік;

- водних – 90 м3/рік.

Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): транспорт Підрядника при будівництві, при експлуатації - транспорт Замовника.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: забезпечення нормативної концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі; забезпечення очищення госппобутових та виробничих (умовно-чистих) стічних вод та недопущення забруднення навколишньої території відходами. Розглядається в одному варіанті.

Необхідна  еколого-інженерна  підготовка  і  захист  території  за варіантами: не потрібна.

Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і  експлуатації) на навколишнє природне середовище:

Вплив на клімат і мікроклімат внаслідок експлуатації об’єкту відсутній.

Вплив на повітряне середовище вплив на повітряне середовище: під час будівництва має тимчасовий характер і пов’язаний з забрудненням повітря пилом і продуктами викидів від двигунів при роботі будівельних машин і автотранспорту; при експлуатації потенційним джерелом впливу буде котельня.

Вплив на геологічне середовище відсутній.

Вплив на водне середовище – відсутній, відведення госппобутових та виробничих (умовно-чистих) стічних вод від котельні передбачено існуючими мережами в госппобутову каналізацію селища.

Вплив на ґрунти – можливе забруднення будівельними відходами, що утворюються під час ремонту та відходами (ТПВ) при експлуатації котельні.

Вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти - відсутній.

Вплив на навколишнє соціальне середовище – позитивний.

Вплив на навколишнє техногенне середовище - відсутній.

Відходи  виробництва і  можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: тверде побутове сміття збирається в металеві контейнери на бетонованому майданчику в господарській зоні з подальшим вивезенням на санкціоноване сміттєзвалище.

Обсяг виконання ОВНС: у відповідності з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».

Участь  громадськості:  розповсюдження Заяви про наміри та Заяви про екологічні наслідки діяльності через засоби масової інформації, доступ громадськості до матеріалів проекту ОВНС, врахування Заяв звернень громадських організацій, об’єднань та окремих громадян на стадії розробки матеріалів ОВНС проведення за їх вимогою громадських слухань з приводу проектованої діяльності. За довідками звертатись в КП КМР «Костопількомуненергія» за адресою: Рівненська область, м. Костопіль, вул. Нова,1, тел. (03657) 2-32-74.