Фермери можуть отримати компенсацію за придбані доїльні апарати

Відповідно до Комплексної програми розвитку агропромислового розвитку Рівненської області на 2018 – 2022 роки зі змінами, схваленими розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 13.02.2020 №71 та затвердженими рішення обласної ради від 13.03.2020 № 1609, передбачається часткове відшкодування фізичним особам, за рахунок коштів обласного бюджету вартості придбаних установок індивідуального доїння в розмірі 70 відсотків вартості, але не більше 7 тисяч гривень за одну установку.

Виплата часткового відшкодування вартості придбаної установки індивідуального доїння здійснюється фізичній особі за закуплену для власного користування нову доїльну установку, за умови утримання у своєму господарстві не менше як трьох корів, ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку.

Фізичні особи, у разі придбання доїльної установки і які мають бажання отримати часткове відшкодування її вартості за рахунок коштів обласного бюджету, подають щомісяця до 10 числа наступного періоду до комісії департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації наступні документи:

  • заявку щодо включення до реєстру фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння;
  • довідку, видану об’єднаною територіальною громадою про кількість корів;
  • копії паспортів великої рогатої худоби та ветеринарних карток до них;
  • витяг з Єдиного державного реєстру тварин про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби та перелік наявних ідентифікованих і зареєстрованих тварин;
  • копії платіжних документів та технічної документації на доїльну установку;
  • копії паспорта особи та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
  • довідки про відкриття рахунка в банківській установі.

Документи подавати (надсилати) на адресу департаменту агропромислового розвитку Рівненської облдержадміністрації 33028, м. Рівне, Майдан Просвіти, 1, каб. № 213.

Контактна особа: Колесник Тетяна Георгіївна,  тел. 0686498648.

Відділ економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності Костопільської міської ради