logo

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації «Детальний план території, що обмежується вулицею Крип'якевича (від меліоративного каналу міських очисних споруд до очисних споруд) та прилеглими до неї територіями» (проєкту документа державного планування місцевого та регіонального рівнів)

1. Інформація про заявника
виконавчий комітет Костопільської міської ради
(повне найменування органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документа державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документу державного планування)
35000, Рівненська обл., Рівненський р-н, м. Костопіль, вул. Незалежності, 7.
Електронна адреса – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
(місцезнаходження (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Характеристика документа державного планування
Вид документа державного планування
Містобудівна документація «Детальний план території, що обмежується вулицею Крип'якевича (від меліоративного каналу міських очисних споруд до очисних споруд) та прилеглими до неї територіями»
Основні цілі документа державного планування
Розроблення ДДП виконано з метою встановлення параметрів забудови земельної ділянки, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами, створення транспортної інфраструктури, охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення тощо.
Зв’язок з іншими документами державного планування
Розробляється на основі: Схеми планування території Костопільського району та Генерального палну м. Костопіль.
3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).
На території проєктних ділянок та прилеглих територіях не передбачено нових видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і відносяться до першої категорії планової діяльності, які можуть мати значний вплив на довкілля.
При реалізації детального плану території враховуються проєктовані види діяльності для об'єктів другої категорії, що можуть мати значний вплив на довкілля, а саме:
- господарська діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти.
4. Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації документа державного планування.
- для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування ДПТ, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:
- ґрунти;
- атмосферне повітря;
- водні ресурси;
- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);
- кліматичні фактори, у тому числі для здоров’я населення.
Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються для розташування рішеннями детального плану території на здоров’я населення.
- для територій з природоохоронним статусом: відсутні
- транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: відсутні
5. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено
З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО змін до ДПТ, передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.
Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.
6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки
Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: аналіз слабких та сильних сторін проєкту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації; консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; отримання зауважень і пропозицій до проєкту містобудівної документації; проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації.
Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.
Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.
7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування
Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві, реконструкції і технічному переоснащенню і експлуатації об’єктів на території ДПТ доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.
Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:
- дотримання нормативних меж санітарно-захисної зони;
- улаштування і утримання дорожнього покриття в стані, який запобігає проникненню поверхневих забруднених вод в ґрунт;
- встановлення сучасного енергоефективного виробничого обладнання;
- в цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проєкт містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.
8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку
Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
9. Усі зауваження і пропозиції, та строки їх подання від громадськості до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, необхідно надсилати до
Відділу містобудування, архітектури та землеустрою Костопільської міської ради (найменування органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документа державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документу державного планування)
за адресою: 35000, Рівненська обл., Рівненський р-н, м. Костопіль, вул. Незалежності, 7. Електронна адреса – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
(поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, (відповідно пунктів 5 та 6 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).