logo

І Н Ф О Р М А Ц І Я про намір здійснити зміну тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами у частині послуг з перевезення твердих побутових відходів, послуг з поводження з побутовими відходами

Відповідно до Закону України «Про житлово – комунальні послуги», Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженому наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 05.06.2018 № 130 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 року за № 753/32205) (далі – Порядок) комунальне підприємство Костопільської міської ради «Костопількомунсервіс» (далі – КП КМР  «Костопількомунасервіс», Підприємство) інформує щодо наступного.

КП КМР «Костопількомунсервіс» здійснило розрахунки економічно обґрунтованих тарифів на виробництво (надання) послуг з поводження з побутовими відходами (далі – послуги) та подало їх до виконавчого комітету Котопільської міської ради з метою подальшого встановлення.

Відповідно до Порядку, КП КМР «Костопількомунсервіс» доводить до відома споживачів наступну інформацію.

Діючі тарифи на послуги  встановлені рішенням виконавчого комітету Костопільської  міської ради від 23.02.2022 № 14 «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами та інших відходів для населення, бюджетних установ та інших споживачів для КП КМР «Костопількомунсервіс» у наступному розмірі:

Послуга

Одиниці виміру

Групи споживачів

населення

бюджетні установи

інші споживачі

Поводження з побутовими відходами

грн./куб. м.

194,54

194,54

194,54

Костопільської  міської ради від 23.02.2022 № 14міської ради від 07.06.2019 № 75, відбулися зміни, які є підставою для перегляду тарифів на послуги, а саме:

Статті витрат/показники

Аналіз

Планові обсяги

У розрахунку діючих тарифів включено обсяги вивезених та захоронених  відходів у кількості 35 282,40 куб. м.

Плановий обсяг вивезених та захоронених (без обсягів самовивозу) відходів становить 42 562,00 куб. м.

Темпи зростання обсягів становлять 20,63 %.

Планові обсяги вивезених та захоронених відходів були сформовані, у тому числі, з урахуванням норм утворення ТПВ, встановлених рішенням виконавчого комітету  Костопільської міської ради від 31.01.2019 № 10 «Про затвердження норм утворення твердих побутових відходів для м. Костопіль» та рішення виконавчого комітету Костопільської міської ради від 07.02.2023 № 15 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Костопільської міської ради «Про затвердження норм утворення твердих побутових відходів для м. Костопіль».

Прямі витрати з оплати праці

Розрахунок діючих тарифів здійснено з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 2 481 грн. та розміру мінімальної заробітної плати 6 500 грн.

Плановий розрахунок тарифів здійснено з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 2 684 грн. та розміру мінімальної заробітної плати 6 700 грн.

Крім того, у розрахунок даної статті витрат включено премії та матеріальна допомога на оздоровлення, що передбачено умовами Колективного договору.

Єдиний соціальний внесок

Розмір даної статті витрат у діючих тарифах розраховано з урахуванням рівня ЄСВ 22,0 % та 8,41 % для працюючих інвалідів.

Паливо – мастильні матеріали

Вартість ПММ, яка була врахована у розрахунок діючих тарифах становить:

  • ДП – 24,17 грн./літр без ПДВ;

Розрахунок планового розміру тарифів здійснювався з урахуванням вартості:

  • ДП – 49,54 грн./літр без ПДВ;

Темпи зростання вартості ДП становлять 204,96 %.

Загальновиробничі витрати

При розрахунку розміру даної статті витрат було враховано фактичні витрати 2022 року та планові витрати (фонд оплати праці, витрати на сплату ЄСВ, тощо).

Розподіл даної статті витрат за видами діяльності відбувався пропорційно питомої ваги фонду оплати праці відповідних виробничих працівників у фонді оплати праці виробничих працівників всього по підприємству.

Адміністративні витрати

При розрахунку розміру даної статті витрат було враховано фактичні витрати 2022 року та планові витрати (фонд оплати праці, витрати на сплату ЄСВ, тощо).

Розподіл даної статті витрат за видами діяльності відбувався пропорційно питомої ваги фонду оплати праці відповідних виробничих працівників у фонді оплати праці виробничих працівників всього по підприємству.

Витрати із збуту

При розрахунку розміру даної статті витрат було враховано фактичні витрати 2022 року та планові витрати (фонд оплати праці, витрати на сплату ЄСВ, тощо).

Розподіл даної статті витрат за видами діяльності відбувався пропорційно питомої ваги фонду оплати праці відповідних виробничих працівників у фонді оплати праці виробничих працівників всього по підприємству.

Крім того, до витрат із збуту не включалися витрати, пов'язані із здійсненням абонентського обслуговування за індивідуальними договорами (витрати, пов'язані з укладенням договору про надання комунальної послуги, нарахуванням та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, а також за виконання інших функцій, пов'язаних з обслуговуванням абонентів за індивідуальними договорами). Такі витрати були включені до складу плати за абонентське обслуговування, передбаченої Законом України «Про житлово-комунальні послуги».

Розрахунок тарифів на послуги здійснено у відповідності до вимог Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.06 р. № 1010 (зі змінами) (далі – Порядок формування).

Плановий розмір тарифів на послуги становить:

Послуга

Плановий розмір тарифів, грн./куб. м. (з ПДВ)

населення

бюджетні установи

інші споживачі

Вивезення

165,82

166,28

Захоронення

43,07

49,61

 

         Відповідно до вимог Порядку формування, тарифи на послуги формуються виконавцями послуг з вивезення побутових відходів шляхом ділення суми вартостей послуг вивезення, перероблення та/або захоронення побутових відходів на річний обсяг вивезення побутових відходів та визначаються за такою формулою:

Тппв = (Ов х Тв + Оіп х Тіп + Оіз х Тіз) /Ов,

де Ов - річний обсяг вивезення побутових відходів підприємством;

Тв - тариф на вивезення побутових відходів підприємства;

Оіп, Оіз - річні обсяги перероблення та захоронення побутових відходів і-го підприємства;

Тіп, Тіз - тарифи на перероблення та захоронення побутових відходів і-го підприємства.

З урахуванням вимог Порядку формування, Підприємство здійснило розрахунок тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами у наступних розмірах:

Вихідні дані

Одиниці виміру

Населення

Бюджетні установи, інші споживачі

Обсяг перевезених ТПВ

куб. м.

33 930,80

8 631,20

Тариф на перевезення ТПВ

грн/куб. м.

165,82

166,28

Обсяг захоронених ТПВ

куб. м.

33 930,80

8 631,20

Тариф на захоронення ТПВ

грн/куб. м.

43,07

49,61

Тариф на послугу з поводження з побутовими відходами

грн/куб. м.

208,89

215,89

Темпи зростання (план до діючих)

%

7,38

10,97

Плата за абонентське обслуговування

грн/1 абонента в місяць

7,00

 

           Пропозиції та зауваження приймаються розробником від фізичних та юридичних осіб у письмовому вигляді протягом 7 календарних днів з дня повідомлення про намір здійснити зміну тарифів на комунальні послуги за адресою: КП КМР «Костопількомунсервіс»: 35000 Рівненська область, Рівненський район, м. Костопіль, вул. Сарненська, буд. 30, або на адресу Костопільської міської ради: 35000 Рівненська область, Рівненський район, м. Костопіль вул. 1 Травня, 3

Розробник інформації: КП КМР «Костопількомунсервіс»