Інформація для споживачів послуг з централізованого опалення та теплової енергії по КП КМР "Костопількомуненергія" відповідно до діючого законодавства України

   
             

1

Права та обовязки споживачів  та  нашого підприємства  визначені   договором  між споживачем та КП  КМР "Костопількомуненергія"

2

Структура  тарифів на теплову енергію ( виробництво , транспортування , постачання) та послугу з централізованого  опалення  по КП КМР  Костопількомуненергія

 

Показники

Одиниця виміру

Для потреб всіх споживачів

 

група   споживачів

 
 

для потреб  населення

для потреб бюджетних установ

для потреб інших споживачів

 

Повна собівартість ,     у т.ч.

грн./Гкал.

1643,76

1643,76

1643,76

1643,76

 

 витрати на паливо

грн./Гкал.

1038,46

1038,46

1038,46

1038,46

 

витрати на покупну  теплову енергію

грн./Гкал.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

собівартість виробництва теплової енергії власних ТЕЦ , ТЕС , АЕС,КГУ

грн./Гкал.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

витрати на електроенергію без потреб власних ТЕЦ , ТЕС , АЕС,КГУ

грн./Гкал.

85,56

85,56

85,56

85,56

 

вода та водовідведення

грн./Гкал.

1,15

1,15

1,15

1,15

 

транспортування теплової енергії мережами інших підприємств

грн./Гкал.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

витрати на оплату праці без потреб власних ТЕЦ , ТЕС , АЕС,КГУ   з відрахуваннями на соціальні заходи

грн./Гкал.

367,11

367,11

367,11

367,11

 

відрахування на соціальні заходи без потреб власних ТЕЦ , ТЕС , АЕС,КГУ

грн./Гкал.

76,51

76,51

76,51

76,51

 

амортизаційні відрахування без потреб власних ТЕЦ , ТЕС , АЕС,КГУ

грн./Гкал.

21,44

21,44

21,44

21,44

 

інші  матеріальні витрати собівартості без потреб власних ТЕЦ , ТЕС , АЕС,КГУ

грн./Гкал.

28,98

28,98

28,98

28,98

 

інші витрати собівартості без потреб власних ТЕЦ , ТЕС , АЕС,КГУ

грн./Гкал.

24,55

24,55

24,55

24,55

 

Витрати на покриття втрат

 

6,88

8,92

0

0

 

Розрахунковий прибуток

грн./Гкал.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Вартість теплової енергії за відповідними тарифами (без ПДВ )

грн./Гкал.

1650,64

1652,68

1643,76

1643,76

 

Тарифи на теплову енергію (крім установок з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії) без ПДВ

грн./Гкал.

1650,64

1652,68

1643,76

1643,76

 

Тарифи на теплову енергію (власних установок з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії) без ПДВ

грн./Гкал.

 

 

1542,56

 

 

Тарифи на теплову енергію  без ПДВ

грн./Гкал.

 

1652,68

1626,73

1643,76

 

Витрати на послугу з централізованого опалення

грн./Гкал.

0,00

32,24

0,00

0,00

 

Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку

грн./Гкал.

0,00

1684,92

0,00

0,00

 

Планові тарифи на послугу з  централізованого опалення  без ПДВ

грн./Гкал.

0,00

1684,92

0,00

0,00

 

Податок на додану вартість

грн./Гкал.

0,00

336,98

0,00

0,00

 

Планові тарифи на послуги з ПДВ

грн./Гкал.

       
 

 для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними  приладами  обліку теплової енергії 

грн./Гкал.

 

2021,90

   
 

 для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних  приладів  обліку теплової енергії

 грн/м2 місяць

 

48,47

 

 

 

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам

тис. Гкал.

27,565

21,263

5,198

1,104

 

Рівень рентабельності

%

0,00

0,00

0,00

0,00

 

№ , дата затвердження ОМВ  відповідних тарифів

   

№ 9 від 31.01.2019

№ 9 від 31.01.2019

№ 9 від 31.01.2019

3

Діючі   тарифи  на теплову енергію  для всіх категорій споживачів  та послуги з централізованого опалення     інших  підприємсти  в   Рівненської  області  та іншхи  регіонів   України   розміщені на  веб-сайтах відповідних підприємств

4

Зміна  або корегування   тарифів на теплову енергію  для всіх категорій споживачів  та послуги з централізованого опалення можливе  при  збільшенні   або зменшенні вартості енергоносіїв    та інших складових тарифів більш ніж  2 відсотки  від встановленого рівня

5

Динаміка зміни   ціни   основних   складових   в тарифах

     
       

роки

   
   

2020

2019

2018

2017

2016

 

природний газ , за 1  тис.м3

5959,58

7524,882

7307,076

6646,27

4704,34

 

активна  електрична енергія , за 1 кВт

2,86

2,93

2,66

2,41

2,06

             

6

Особливості нарахування (визначення) плати за послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії визначено  Постановою КМУ від 21 липня 2005 року  № 630  яка враховує відхилення в i-му місяці фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від показників, врахованих під час розрахунку діючого тарифу;

7

Якість  послуг та порядок перерахунків  у разі їх ненадання або надання у неповному обсязі визначено   договором  між споживачем та КП КМР  "Костопількомуненергія"

8

Фактичний обсяг надання послуг   споживачам    та  заборгованість споживачів з її з оплати  за    2    місяці    2020  р.

 

Фактичний обсяг надання послуг з централізованого опалення   в натуральних одиницях

 тис.Гкал.

7,2

5,5

1,4

0,3

 

Фактичний обсяг надання послуг з централізованого опаленняв грошовому виразі   в т.ч.

тис. грн.

13898,7

10534,4

2785,3

579,1

             
 

Примітка : Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 24.12.2019 року №  1082 при  наявності фінансової можливості  підприємство буде  проводити зміни у нарахуванні плати за послугу централізованого опалення підприємство

9

Перелік  та надання  споживачам додаткових послуг  визначено розпорядженням  Національної комісії , що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 19 серпня 2013 № 27 , а саме

 

 - Господарська  діяльність  ,  пов"язана  із  створенням  об"єктів  архітектури

 

 - Комплексне  обслуговування   об"єктів   (технічне обслуговування внутрішньо будинкових  мереж централізованого опалення  )

 

 - Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування ( ремонт   приладів   та  засобів   автоматики  ,   які   експлуатуються   у   котельнях , технічне обслуговування лічильників обліку теплової енергії , які є  власністю споживачів , підготовка до повірки контрольно- вимірювальних приладів ) 

 

 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна ( оренда власного нерухомого майна  , розміщення обладнання інших субєктів господарювання )

 

 - Вантажний автомобільний транспорт

 

 - Оптова торгівля відходами та брухтом

 

Вартість  та умови надання споживачам  відповідних послуг  обумовлені договором між споживачем та КП КМР  "Костопількомуненергія"

10

Порядок надання і нарахування субсидій для відшкодування витрат на оплату  послуг централізованого опалення визначено діючим законодавством . Для отримання  субсидії   споживачам необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення  м.Костопіль

11

Костопільська міська рада  для   КП КМР  " Костопількомуненергія "   інвестиційну   програму   на поточний  рік  не затверджувало

 

Відповідно до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року №630, нарахування (визначення) плати за послуги з централізованого опалення для населення у разі відсутності у квартирі та на вводі у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії здійснюється з урахуванням коефіцієнту, що враховує відхилення фактичних показників температури зовнішнього повітря від врахованих у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення з урахуванням фактичної кількості днів надання цієї послуги.
         Початковими даними для зазначеного коефіцієнта є середня розрахункова температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон для відповідного населеного пункту, яка врахована у встановлених тарифах, фактичні температури зовнішнього повітря (згідно довідки про середньодобову температуру повітря °С Рівненського обласного центру з гідрометеорології) та фактична тривалість опалювального періоду в розрахунковому місяці.

Розмір місячної плати (П) за послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії визначається за формулою:

П = ТО х S х Кi х (ni/nкi);                                                         (1)

де ТО - одноставковий тариф на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) житлових будинків без будинкових та квартирних засобів обліку теплової енергії, гривень за 1 кв. метр за розрахунковий період протягом опалювального сезону (з податком на додану вартість);

ТО = 48,47 грн. згідно Рішення виконкому Костопільської міської ради від 31 січня 2019 року №9;

S - опалювана площа  квартири (будинку садибного типу) споживача, який отримує послугу з централізованого опалення та не має будинкового або квартирного засобу обліку теплової енергії, кв. метрів;

Кі - коефіцієнт, що враховує відхилення в i-му місяці фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від показників, врахованих під час розрахунку діючого тарифу;

ni - тривалість опалювального періоду в i-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії (згідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010. «Будівельна кліматологія»);

nк- календарна кількість діб в і-му місяці;

Кі = qфакт і / qн і,                                                        (2)

де qн і - норма витрати теплової енергії в і-му місяці опалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалюваної площі житлових будинків, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;

qфакт і - фактична розрахункова витрата теплової енергії на опалення 1 кв. метра опалюваної площі житлових будинків в і-му місяці розрахункового періоду.

qн і = q * ni /N,                                                                  (3)

де q - середньозважена річна витрата теплової енергії протягом опалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалюваної площі житлових будинків, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;

ni - тривалість опалювального періоду в і-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії ( згідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010. «Будівельна кліматологія»);

N - загальна тривалість опалювального сезону, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;

qфакт i = qнi х (tвн– tср о ф i) х nфі/(ni х (tвн– tср о c));                               (4)

де nфi - фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення у розрахунковому періоді в i-му місяці;

tвн - середня розрахункова температура внутрішнього повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу) -  +18 °С;

tср о с - середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення ( згідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010. «Будівельна кліматологія») 0,1 °C;

tср о ф і - середня фактична температура зовнішнього повітря розрахункового періоду за опалювальний сезон (кількість діб надання послуги з централізованого опалення) для відповідного населеного пункту в і-му місяці, °С;

Підставивши формулу (3) та (4) в формулу (2), за рахунок скорочень, отримаємо:

К i = (tвн– tср о ф i) х nфі/(ni х (tвн– tср о c));                                        (5)

 

 

 

Жовтень 2019 р.*

Листопад 2019р.

Грудень 2019 р.

Січень 2020 р.

Лютий 2020 р.

Березень 2020 р.

Квітень 2020 р.

ni - тривалість опалювального періоду в i-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах

16,5

30

31

31

28

31

14,5

nфi - фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення у розрахунковому періоді в i-му місяці;

+10,41*

30

31

31

29

   

tср о с - середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон, яка врахована у встановлених тарифах, °C;

+0,1

+0,1

+0,1

+0,1

+0,1

+0,1

+0,1

tср о ф і - середня фактична температура зовнішнього повітря розрахункового періоду за опалювальний сезон (кількість діб надання послуги з централізованого опалення) для відповідного населеного пункту в і-му місяці, °С;

+11,42*

+5,6967

+2,2290

+,01290

+1,5897

   

tвн - середня розрахункова температура внутрішнього повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу), °С;

+18

+18

+18

+18

+18

+18

+18

Кі - коефіцієнт, що враховує відхилення в i-му місяці фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від показників, врахованих під час розрахунку діючого тарифу

0,294644*

0,687335

0,881061

0,998380

0,949519

   

Вартість опалення 1 кв. м. в і-тому місяці, грн./кв.м.

7,60*

33,32

42,71

48,39

44,44

 

 

*вказані середні значеня по підприємству, у зв'язку з різною фактичною тривалістю опалювального періоду та фактичною температурою, протягом цього періоду.