logo

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ


УКРАЇНА

КОСТОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ  

від      10 травня 2011року                                                                            №63-р

Про заходи щодо забезпечення

доступу до публічної інформації

в Костопільській міській раді

                     

З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», враховуючи Указ Президента України №547/2011 від 05.05.2011р. «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. 1.Визначити загально-організаційний відділ апарату виконавчого комітету міської ради відповідальним за забезпечення доступу до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз, надання консультацій під час оформлення запитів та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять в Костопільську міську раду.
  2. 2.Загально-організаційному відділу апарату виконкому міської ради розробити і подати на затвердження міському голові:

-     зразки форм для подання інформаційного запиту у письмовій формі від юридичних і фізичних осіб та об’єднань громадян на отримання публічної інформації у апараті виконкому міської ради;

-    зразок форми журналу реєстрації запитів на інформацію.

               Внести зміни в установленому порядку до номенклатури справ на 2011 рік та Інструкції з діловодства у Костопільській міській раді.

  1. 3.Керуючому справами виконкому:

-     у встановленому порядку внести зміни до Положення про загально-організаційний відділ, посадових інструкцій працівників відповідальних за забезпечення до доступу до публічної інформації;

-     забезпечення проведення навчань і підвищення кваліфікації працівників апарату виконавчого комітету міської ради з питань забезпечення доступу до публічної інформації;

-     організувати виготовлення та встановлення інформаційного стенду.

  1. 4.Посадовим особам Костопільської міської ради в межах своїх повноважень забезпечити своєчасне систематичне оприлюднення інформації, визначеної ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
  2. 5.Відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів визначити розмір фактичних витрат на виготовлення копій документів, що надаються при задоволенні запиту на інформацію, та подати пропозиції щодо внесення змін до кошторису видатків апарату виконкому міської ради.
  3. 6.Оприлюднити дане розпорядження у районній громадсько-політичній газеті «Віче Костопільщини» та на інформаційному стенді
  4. 7.Контроль за виконанням даного розпорядження доручити першому заступнику міського голови Ткачуку А.В.

 

Міський голова                                                             Є.О. ДЕНИСЮК