logo

Костопільська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача сектору- державного реєстратора сектору державної реєстрації управління Центр надання адміністративних послуг Костопільської міської ради

Вимоги до конкурсантів:

громадянство України; вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, бакалавра, вільне володіння державною мовою. Стаж роботи у сфері права не менше трьох років або на посаді державного реєстратора чи на іншій посаді, що передбачає виконання функцій державного реєстратора, не менше двох років. Успішне проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку здійснення контролю, визначеному Кабінетом Міністрів України (для осіб, які до призначення на посаду державного реєстратора перебували на посаді державного реєстратора в іншого суб'єкта державної реєстрації).

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти учать у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

1. Заяву на ім’я міського голови про участь у конкурсі, в якій зокрема зазначається, що заявник ознайомлений із установленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, проходження даної служби та умовами конкурсу.
2. Заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками.
3. Дві фотокартки розміром 4 х 6 см.
4. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, за потреби, засвідчені відповідно до встановленого законодавством порядку, а також документів, що підтверджують рівень вільного володіння державною мовою.
Такими документами можуть бути зокрема:
- документ державного зразка про освіту, в якому зазначено про вивчення предмета/дисципліни, що підтверджує знання української мови.
5. Декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, шляхом заповнення її на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
6. Копію паспорта громадянина України.
7. Для військовослужбовців або військовозобов’язаних – копію військового квитка.
8. Згоду на обробку персональних даних, відповідно до законодавства про захист персональних даних.

Кандидати, допущені до участі у конкурсі, складають іспит на знання Конституції України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції» та інших законодавчих та нормативно – правових актів з урахуванням специфіки функціональних повноважень.
Для отримання інформації щодо умов проведення конкурсу звертатися за тел. 2-10-39.
Заяви приймаються з 10 червня 2021 року до 10 липня 2021 року за адресою: м. Костопіль, вул. 1 Травня, 3, Костопільська міська рада, тел.: 2-10-39.