logo

Відділ житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Костопільської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади юрисконсульта відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Кандидатам на участь у конкурсному відборі визначаються наступні вимоги:
1) громадянство України;
2) вільне володіння державною мовою;
3) вища юридична освіта ступеня не нижче магістра (спеціаліста);
4) стаж роботи в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи у закладах, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності не менше 2-х років.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії, такі документи:
• заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби, з зазначенням згоди на обробку персональних даних;
• заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
• дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
• копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
• копію документа, який посвідчує особу;
• копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
• копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
• довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
Особи, які працюють у державному органі, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».
Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
Кандидати допущені до участі у конкурсі, складають письмовий іспит на знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», а також чинного законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень.
Інформацію, щодо конкретних функціональних обов’язків та умов оплати праці надається відділом житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Костопільської міської ради.
Заяви приймаються з 17 червня 2021 року по 17 липня 2021 року за адресою м.Костопіль, вул. Незалежності, 7, кабінет № 27, відділ житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Костопільської міської ради».

 

Начальник відділу Дмитро ГАВРИЛЮК