logo

Управління освіти, культури, молоді та спорту оголошує конкурс на зайняття вакантної посади директора Костопільського краєзнавчого музею Костопільської міської ради

Управління освіти, культури, молоді та спорту
оголошує конкурс на зайняття вакантної посади директора Костопільського краєзнавчого музею Костопільської міської ради

Конкурс на заміщення посади директора Костопільського краєзнавчого музею Костопільської міської ради оголошено 29 жовтня 2021 року.

Формування конкурсної комісії на заміщення посади директора Костопільського краєзнавчого музею Костопільської міської ради розпочато 29 жовтня 2021 року.

Вимоги до кандидатів для участі у конкурсі:
вища освіта;
стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;
вільне володіння державною мовою;
здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти учать у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
1) заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (встановленого зразка);
2) автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
3) копія документу, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
4) два рекомендаційні листи довільної форми;
5) мотиваційний лист довільної форми.

Прийом документів від претендентів для участі у конкурсі на заміщення посади директора Костопільського краєзнавчого музею Костопільської міської ради здійснюється з 29 жовтня 2021 року по 29 листопада 2021 року за адресою: м.Костопіль, вул. Незалежності, 7, Костопільська міська рада, каб. 32, тел. 2-45-69. Відповідальна особа: Корнійчук Анастасія Іванівна.

Визначити строк подання зацікавленими особами пропозицій та зауважень щодо кандидатур на зайняття вакантної посади директора Костопільського краєзнавчого музею Костопільської міської ради документи до 13 грудня 2021 року.

Конкурсний відбір на зайняття вакантної посади директора Костопільського краєзнавчого музею Костопільської міської ради провести 14 грудня 2021 року о 12.00 год. за адресою: 35000, Рівненська область, м. Костопіль, вул. 1 Травня, 3.

Подання документів для участі в конкурсі

1. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду керівника комунального закладу культури.
2. Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:
2.1. Заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
2.2. Автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
2.3. Копія документу, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
2.4. Два рекомендаційні листи довільної форми;
2.5. Мотиваційний лист довільної форми.
3. Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси управління освіти, культури, молоді та спорту Костопільської міської ради у встановлений цим Розділом строк.
4. Перелік документів, зазначених у пункті 2 розділу V даного Полаження, є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.
5. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.
6. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі орган управління оприлюднює подані документи, визначені у пункті 2 розділу V даного Положення, на своєму офіційному веб-сайті відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
7. Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту органу управління, які передаються конкурсній комісії.
8. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Добір кандидатів на посаду та призначення керівника комунального закладу культури

1. Конкурсний добір проводиться публічно.
2. Орган управління забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Костопільської міської ради. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проєкти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.
3. Орган управління не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.
4. Член конкурсної комісії не пізніше ніж за три дні до початку засідання може подати клопотання управлінню освіти, культури, молоді та спорту Костопільської міської ради про участь у засіданні конкурсної комісії в режимі відеоконференції.
5. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.
6. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника комунального закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.
7. Особа не допускається до участі в конкурсному доборі кандидатів на посаду керівника комунального закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у статті 21-1 Закону України «Про культуру», за рішенням конкурсної комісії.
8. Орган управління зобов’язаний оприлюднити на офіційному веб-сайті Костопільської міської ради умови праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу культури, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.
9. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проєктів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.
10. Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів є:
10.1. Післядипломна освіта у галузі управління;
10.2. Ступінь MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration), MLA (Master of Liberal Arts), магістра бізнес-адміністрування чи магістра державного управління;
10.3. Науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук;
10.4. Досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах у сфері культури;
10.5. Володіння офіційними мовами Європейського Союзу;
10.6. Досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;
10.7. Схвальні відгуки в українських та іноземних галузевих засобах масової інформації;
10.8. Бездоганна ділова репутація.
11. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на веб-сайті Костопільської міської ради та в інший спосіб. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.
12. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.
13. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.
14. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів, проводиться повторний конкурс.
15. Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Костопільської міської ради зобов’язаний призначити переможця конкурсу керівником комунального закладу культури не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу. Підставою для видання наказу про призначення керівника комунального закладу культури є підписання контракту. Істотні умови контракту публікуються на офіційному веб-сайті Костопільської міської ради не пізніше наступного дня після його підписання.
16. Керівник закладу культури призначається на посаду шляхом укладення з ним контракту за результатами конкурсу. Контракт з керівником комунального закладу культури визначає основні вимоги до діяльності закладу культури, виконання яких є обов’язковим для керівника, та інші умови.
17. Обов’язковими умовами контракту з керівником комунального закладу культури є:
17.1. Програми розвитку закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;
17.2. Умови оплати праці керівника;
17.3. Критерії оцінки праці керівника;
17.4. Особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу культури;
17.5. Заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;
17.6. Особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін.