logo

Регламент

(Затверджено рішенням Костопільської міської ради 8-го скликання №8 від 17.12.2020)

(Рішення "Про внесення змін до Регламенту Костопільської міської ради восьмого скликання" № 324 від 18.08.2021)


РЕГЛАМЕНТ

Костопільської міської ради

VIII скликання 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Костопільська міська рада - представницький орган місцевого самоврядування

1. Костопільська міська рада (далі - рада) – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади, приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим регламентом.
2. Регламент ради (далі - регламент) встановлює порядок діяльності ради, скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради та з інших процедурних питань, порядок роботи сесії ради, порядок проведення пленарних засідань сесії ради, порядок затвердження структури виконавчих та інших органів ради, порядок їх формування, обрання та затвердження посадових осіб ради, порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів ради, порядок участі депутатських фракцій у роботі та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією і законами України.
3. Загальний склад ради визначається законами.
4. Дотримання цього регламенту є обов'язковим для всіх депутатів ради, міським головою, органами ради, правоохоронними органами, судом, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, а також фізичними особами.

Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань ради

1. Рада проводить засідання у сесійній залі ради або в іншому місці, визначеному ініціатором сесії за погодженням з Погоджувальною радою.
2. Засідання ради можуть також проводитися в іншому місці за рішенням ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від загального складу ради у встановленому цим регламентом порядку.
3. Протягом дії карантину, надзвичайних ситуацій, та інших обставин, дозволяється проводити відкриті пленарні засідання сесій ради в режимі «відеоконференції». Умови проведення пленарного засідання сесії ради в режимі «відеоконференції» визначаються міським головою, або секретарем ради за погодженням з Погоджувальною радою.
4. Засідання ради ведуться виключно українською мовою.
5. Промовець, що є іноземцем або особою без громадянства, який не володіє українською мовою, може виступати іншою мовою із забезпеченням у разі необхідності перекладу його виступу українською мовою, за умови попередження особою секретаря ради за 10 днів до проведення пленарного засідання сесії.

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи ради

1. Пленарні засідання сесії ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій ради є відкритими і гласними, крім випадків, передбачених законами України.
2. Відкритість засідань реалізується шляхом забезпечення достатнього місця для громадян України, які бажають відвідати засідання ради.
3. У випадку, якщо кількість громадян, які з’явилися на засідання ради суттєво перевищує фізичні можливості приміщення, в якому проходить засідання, посадові особи ради зобов’язані оголосити перерву та за погодженням з Погоджувальною Радою перенести засідання в місце, що дозволятиме всім бажаючим безпосередньо відвідати засідання.
4. Гласність в роботі ради забезпечується шляхом проведення громадянами України та представниками ЗМІ з відповідним редакційним дорученням фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також за рішенням ради може здійснюватися відео- та аудіо- трансляція засідань через інтернет, гучномовці, аудіо озвучувальну техніку, радіо, телебачення тощо.
5. Гласність діяльності ради також забезпечується через офіційне оприлюднення проєктів рішень, рішень шляхом обов’язкового розміщення на офіційному вебсайті ради за адресою: https://kostopil-rada.gov.ua/.
6. Право бути присутніми на пленарному засіданні може бути обмежено по відношенню до особи, яка в ході засідання здійснила протиправні дії (ініціювання бійки, хуліганських дій, виступи та репліки у нетверезому стані, порушення цього регламенту тощо).
7. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час пленарного засідання сесії ради особи, які не є депутатами (за винятком працівників апарату ради, журналістів, фотографів, операторів), не повинні знаходитися у частині сесійного залу, що призначена для розміщення депутатів.
8. Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується також через стабільне і прогнозоване функціонування офіційного сайту ради. При функціонуванні сайту ради повинні бути забезпечені:
8.1. розміщення діючої редакції Статуту територіальної громади, регламентів ради та виконавчих органів;
8.2. технічна можливість у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати будь-які матеріали з сайту ради;
8.3. розміщення результатів голосувань ради та виконкому, рішень засідань ради, виконавчого комітету;
8.4. розміщення в порядку визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації» проєктів рішень;
8.5. розміщення інформації про міського голову, його заступників, секретаря ради, депутатів, яка включатиме автобіографії, декларації про доходи, дні і місце прийому, контакти для листування звичайною, електронною поштою та телефонного зв’язку;
8.6. розміщення інформації про щоквартальний план роботи ради, в т.ч. дату, місце і порядок денний засідання ради та її органів;
8.7. розміщення звіту міського голови.

Стаття 4. Публічність засідань

1. Усі засідання ради, її виконкому та виконавчих органів є відкритими. Засідання тимчасових контрольних комісій можуть проводитись в закритому режимі відповідно до порядку визначеного законом.

Стаття 5. Встановлення Державного прапора України та прапора громади

1. На будинку ради встановлено постійно піднятий Державний прапор України;
2. На час пленарних засідань сесії ради у сесійному залі (іншому місці проведення пленарного засідання сесії ради) встановлюються Державний прапор України та прапор громади.

 Повний текст