Відновлення інфраструктури електронних комунікаційних мереж

Дата: 31.08.2023 16:55
Кількість переглядів: 121

Фото без опису

У зв’язку з актуальністю питання щодо проектування відновлення зруйнованої інфраструктури в населених пунктах, житлових та соціальних будівля, що здійснюється за рахунок бюджетних та/або донорських коштів, та враховуючи відновлення електронних комунікацій в даних об’єктах Міністерство цифрової трансформації України звертає увагу на відносини у сфері нормування у будівництві, а саме в частині застосування будівельних норм, які передбачені, в тому числі, в ДБН В.2.2-15:2019 Житлові будинки. Основні положення, ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти, ДБН В.2.2-10:2022 Заклади охорони здоров’я, ГБН В.2.2- 34620942-002:2015 Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування.
Зауважуємо, що відповідно до пункту 1 частини першої статті 5 та пункту 10 частини першої статті 6 Закону України «Про будівельні норми» до суб’єктів нормування у будівництві належать центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва.
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, у сфері нормування у будівництві належить, зокрема, забезпечення офіційного оприлюднення державних будівельних норм шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті і надання безоплатного доступу до них.
Згідно підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, Мінінфраструктури відповідно до покладених на нього завдань інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики з питань, що належать до його компетенції.
Оскільки, відповідно до пункту 12 частини першої статті 6 Закону України «Про засади державної регіональної політики» одним із напрямів державної регіональної політики є сприяння цифровій трансформації та цифровому розвитку регіонів Мінцифри звертає увагу на важливість дотримання будівельних норм, які стосуються проектування будівництва та реконструкції зруйнованої та пошкодженої інфраструктури електронних комунікаційних мереж.
Так, зокрема пунктами 7.55, 7.57, 7.60 ДБН В.2.2-15:2019 Житлові будинки. Основні положення, визначено, що житлові будинки обладнують мережами і пристроями телекомунікацій загального користування (зв’язку, телебачення, проводового мовлення), а за необхідності, влаштовують окремі приміщення для їх організації.
Технічні можливості мереж і пристроїв телекомунікацій загального користування повинні відповідати нормам, що дозволяють отримання послуг І8РК та інтернет-обслуговування.
Розрахунок ємності лінійних споруд мережі зв’язку житлових будинків слід виконувати згідно з ГБН В.2.2-34620942-002:2015 Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування, із забезпеченням можливості встановлення у кожній квартирі одного абонентського кінцевого пристрою (якщо інше не обумовлено завданням на проектування).
Вертикальне прокладання мереж зв’язку та сигналізації у житлових будинках рекомендується передбачати приховано в окремих трубах-стояках із влаштуванням поверхових розподільних монтажних шаф систем зв’язку та сигналізації (окремих або суміщених з електрообладнанням).
Згідно пунктів 8.32, 8.33, 8.40, 8.41 ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти будівлі та споруди закладів освіти повинні обладнуватися мережами систем зв’язку телевізійного та проводового мовлення, мережі Інтернет.
Слід передбачати улаштування автоматизованої системи моніторингу та інтелектуального управління будівлею.
Розрахунок ємності лінійних споруд мережі зв’язку будівель та споруд закладів освіти слід виконувати згідно з ГБН В.2.2-34620942-002:2015 Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування, із забезпеченням можливості обов’язкового встановлення абонентських кінцевих пристроїв у приміщеннях чергового персоналу, в технологічних приміщеннях, у приміщеннях директора (ректора), заступників директора (проректора), приймальній, завучів, канцелярії, медичній кімнаті (кабінеті медсестри) та кабінеті лікаря, кабінеті психолога, стоматологічному кабінеті, методичному кабінеті, кабінеті інформатики та обчислювальної техніки, завідуючого їдальнею. Приєднання мережі Інтернет передбачається згідно з завданням на проектування в адміністративно-службових, навчальних та навчально-виробничих приміщеннях закладів освіти, науково-дослідних підрозділах закладів вищої освіти та інститутів післядипломної освіти.
Вертикальне прокладання мереж зв’язку та сигналізації у будинках та спорудах закладів освіти передбачається приховано в окремих трубах-стояках із влаштуванням у відповідності з окремих поверхових розподільних монтажних шаф систем зв’язку та сигналізації.
Прокладання мереж зв’язку та сигналізації від поверхових розподільних шаф і вводи їх до приміщень повинно виконуватися приховано.
Конструкції вводів повинні мати можливість вільного прокладання, доповнення та заміни кабелів і проводів абонентських мереж.
Пунктами 12.6.1 та 12.6.5 ДБН В.2.2-10:2022 Заклади охорони здоров’я передбачено, що заклади охорони здоров’я мають бути обладнані цілодобовим доступом до телефонної мережі, мережі Інтернет та інших систем зв’язку згідно з медичним завданням. Розрахунок ємності лінійних споруд мереж зв’язку слід провадити до ГБН В.2.2-34620942-002:2015 Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування.
В приміщеннях закладу має бути забезпечена наявність дротового та бездротового телефонного зв’язку та Інтернету закладу.
Крім того, проектування об’єктів нового будівництва, реконструкцію, капітального ремонту та технічне переоснащення діючих кабельних ліній зв’язку транспортної телекомунікаційної мережі та пасивної кабельної інфраструктури телекомунікаційної мережі доступу, а також кабельних ліній проводового мовлення, що належать до телекомунікаційних мереж загального користування (ТМЗК) визначаєє, зокрема, ГБН В.2.2-34620942-002:2015 Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування.
1)Прокладання кабелю в межах населеного пункту до будівлі регламентують такі норми вищезазначено ГБН:
На території міст та інших населених пунктів, кабельні лінії, рекомендується прокладати в кабельній каналізації електрозв’язку, колекторах та, за наявності, в тунелях метро (пункт 10.18).
Кабельну каналізацію електрозв’язку на території населених пунктів рекомендується розміщувати під пішохідними доріжками, під газонами (пункт 10.19).
Житлові, адміністративні, громадсько-побутові будівлі, приміщення засобів зв’язку операторів телекомунікацій необхідно обладнувати кабельними підземними вводами (пункт 11.3.1.).
Кабельні підземні вводи в будівлі облаштовуються через блоки кабельної каналізації електрозв’язку з використанням тунелів і технічних підвалів. При цьому всередині будівель кабелі необхідно прокладати в каналах, які вбудовано у стіни, і вмикати їх у кінцеві кабельні пристрої, що встановлюються у спеціальних шафах або нішах.
У виняткових випадках, за відсутності в будівлі технічних підвалів і вбудованих у стіни каналів (стояків), або коли прокладання кабелів по цих спорудах неможливе, кабель необхідно вводити в будівлі відкритим способом на бокових або внутрішніх (дворових) стінах будівель (пункт 11.3.2.).
2)Основні норми, що регламентують прокладання кабелю в будівлі:
Прокладання кабелів зв’язку у приміщеннях будівлі може передбачатися:
-відкритим способом;
-закритим способом;
-змішаним способом (пункт 11.3.5).
Для протягування, монтажу та експлуатаційного обслуговування кабелів зв’язку, а також для встановлення кінцевого кабельного обладнання (кабельних боксів, розподільних коробок) і монтажу муфт, будівлі обладнують підпільними та стінними коробками, шафами, нішами та іншими конструктивними елементами, які з’єднані з трубними розводками та каналами (пункт 11.3.8).
Побудова будинкової частини оптичної абонентської мережі доступу (11.3.10).
Будинкова (прибудинкова) розподільна муфта розміщується в підвалі будівлі або в прибудинковому оглядовому пристрої.
Внутрішньоквартирна частина оптичної абонентської мережі доступу.
У квартирі абонента встановлюється модуль оптичної абонентської розетки на відстані до 5 м від входу в приміщення (пункт 11.3.11).
З огляду на зазначене, Мінцифри звертає увагу на важливості застосування наступних норм при розробленні технічного завдання на проектування об’єкта:
1.Житлові будинки та соціальні споруди повинні обладнуватися мережами і пристроями телекомунікацій загального користування (зв’язку, телебачення, проводового мовлення).
2.Вертикальне прокладання мереж зв’язку у будівлях рекомендується передбачати приховано в окремих трубах-стояках із влаштуванням поверхових розподільних монтажних шаф систем зв’язку.
3.Бездротовий Інтернет проєктується для покриття всієї території соціального закладу.
4.На території міст та інших населених пунктів, кабельні лінії, рекомендується прокладати в кабельній каналізації електрозв’язку, колекторах та, за наявності, в тунелях метро.
5.Кабельні підземні вводи в будівлі облаштовуються через блоки кабельної каналізації електрозв’язку з використанням тунелів і технічних підвалів. При цьому всередині будівель кабелі необхідно прокладати в каналах, які вбудовано у стіни, і вмикати їх у кінцеві кабельні пристрої, що встановлюються у спеціальних шафах або нішах.
6.Для протягування, монтажу та експлуатаційного обслуговування кабелів зв’язку, а також для встановлення кінцевого кабельного обладнання (кабельних боксів, розподільних коробок) і монтажу муфт, будівлі обладнують підпільними та стінними коробками, шафами, нішами та іншими конструктивними елементами, які з’єднані з трубними розводками та каналами.
7.Будинкова (прибудинкова) розподільна муфта розміщується в підвалі будівлі або в прибудинковому оглядовому пристрої. Допускається розміщувати муфти у захисній антивандальній шафі, яку встановлюють біля будинку, в підвалі або на першому поверсі будинку. Волоконно-оптичний кабель міжповерхового прокладання розміщують у вертикальних стояках. Кабель призначений для обслуговування абонентів, розташованих в одному під’їзді.
Крім того, у випадку рекомендаційного характеру положень чинного законодавства щодо проектування будівництва та реконструкції інфраструктури електронних комунікаційних мереж, Мінцифри наголошує на важливості застосування всіх положень, які спрямовані на цифровізацію, підвищення якості надання електронних комунікаційних послуг та фізичний захист мереж, в тому числі, розбудови кабельної каналізації електрозв’язку.
Водночас повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами і не можуть встановлювати нові правові норми, а мають лише інформаційний, рекомендаційний, роз’яснювальний характер та є службовою кореспонденцією.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних